Gautama BuddhaTeachings

Ons bewustzijn verhogen om de Heer van de Wereld te begroeten

Ons bewustzijn verhogen om de Heer van de Wereld te begroeten

Dit fragment uit een lezing van Elizabeth Clare Prophet werd op 20 mei 1989 gegeven op de Whole Health Expo in New York City en gepubliceerd in de Pearls of Wisdom vol. 32 nr. 28 van 1989.

Goedemiddag, iedereen! Ik ben erg blij jullie hier in New York te zien, de stad van de Godin van de Vrijheid en de Tempel van de Zon. Laten we mediteren op de Heer van de Wereld, Gautama Boeddha, die het bewustzijn van de Innerlijke Boeddha in ons zal aanwakkeren. Vanaf dit moment, gedurende onze hele lezing over de boodschap van de Innerlijke Boeddha tot aan de Wesak-toespraak van onze broeder en vriend van het licht, Heer Gautama, zijn we in meditatie om onze gezegende afstemming met het Boeddhalicht tot stand te brengen.

Mantra’s voor de viering van de Boeddha en de Moeder

Om de Boeddha te begroeten die verblijft in de geheime kamer van het hart, wiens chakra de duizendbladige lotus van de kruin is, verlangen wij het heilige vuur van de Goddelijke Moeder (de Kundalini) omhoog te brengen vanaf het basischakra van de Moeder naar het kruinchakra van de Boeddha.

En dus is het de Goddelijke Moeder in ons, en de eenheid van onze ziel met de Goddelijke Moeder in aanbidding van de Boeddha, die ervoor zorgt dat het licht vanaf de basis oprijst. De Moeder is verliefd op Boeddha. De Boeddha is verliefd op Moeder. En de Heer Boeddha (Yang) trekt onze Moeder naar die kruin toe. En onze Moeder (Yin) rijst op om haar Heer te begroeten. Dat is de plus-min-polariteit van Alfa en Omega die wij in onze lichaamstempel zouden willen ervaren.

Dat is het doel van het geven van deze boeddhistische mantra’s. Het is een oefening in de wetenschap van het gesproken Woord – dat Woord dat in den beginne bij Brahman was: zonder welk “niets is gemaakt dat gemaakt is”.

Ik wil je vragen je aandacht te centreren in je hart en te beseffen dat het de vlam van je hart is die je in staat stelt deel te nemen aan het ritueel van de vereniging van de Vader-Moeder-God in je chakra’s. Zodra de Moeder het kruinchakra bereikt, daalt zij, begeleid door haar Heer, af naar de geheime kamer van het hart, waar zij geboorte geven aan de Innerlijke Boeddha.

Laten we daarom beginnen met het laten klinken van de Om.

Om
Om Mani Padme Hum
Om! Het juweel in de lotus, Hum! of Heil aan het juweel in de lotus!
Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum
Om Ah Hum! Vajra Guru, die oprees uit een lotus [Padma Sambhava], schenk mij alstublieft de gewone en hoogste prestaties, Hum!
Om Amarani Jivantiye Svaha
Om! Moge onsterfelijk leven gewaarborgd zijn! Zo zij het!
Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha
Gegaan, gegaan, voorbijgegaan, geheel voorbijgegaan – Verlichting, heil! (of Ontwaken vervuld!)
Om Wagi Shori Mum
Om! Heer van de Spraak, Mum! of Heil aan de Heer van de Spraak! Mum!
Tatyata Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuniye Svaha
Heil aan de wijze, de grote wijze, de wijze van de Shakya-clan (Gautama Boeddha)! of Eer aan hem, de Verlichte!
Om Mani Padme Hum Hri
Om! Het juweel in de lotus, Hum! Hri! of Heil aan het juweel in de lotus! Hri!
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhih
(Manjushri’s mantra om wijsheid te ontwikkelen)
Om Tare Tuttare Ture Svaha
Heil aan Tara! of Heil aan de bevrijder van samsara, de bevrijder van de acht angsten, de bevrijder van ziekte!
Om Vajrasattva Hum
Om! Vajrasattva, Hum!(Vajrasattva is een Boeddha wiens naam “diamanten wezen” betekent, “degene met de onverwoestbare geest” of “iemand wiens essentie als de bliksem is”)

Ik wens jullie allen een hele gelukkige, Wesak in het klinken van de Om!

Wesak

Ons bewustzijn verhogen om de Heer van de Wereld te begroeten

Vandaag is het die wonderbaarlijke dag waarop boeddhisten over de hele wereld bijeenkomen om de geboorte van de Boeddha, zijn verlichting en zijn parinirvana te vieren. Dit vindt plaats bij volle maan in de maand van de Indiase maankalender die Vesak, of Wesak, wordt genoemd. Aangezien de Indiase kalender is gebaseerd op maancycli, kan de vollemaansdag van Wesak in april of mei van de westerse kalender vallen.

Boeddhisten vieren Wesak, het belangrijkste festival in de boeddhistische wereld, door te mediteren op het leven en de leer van Heer Gautama, door geschriften te reciteren, te vasten, voedsel en geld uit te delen aan monniken en armen, en in processie rond boeddhistische tempels en heilige plaatsen te trekken. Het belangrijkste is dat deze dag als herinnering dient dat ook zij, net als de Compassievolle, verlichting moeten bereiken.

Volgens de esoterische traditie verzamelt zich op Wesak een grote groep pelgrims en discipelen in een vallei in de Himalaya om te mediteren, zich af te stemmen en de zegen van Heer Gautama te ontvangen. Sommigen zeggen dat de Boeddha door bepaalde ingewijden en toegewijden fysiek wordt gezien, terwijl hij zijn zegeningen naar de aarde brengt.

Valle de Wesak

Omdat we niet in staat zijn om in ons lichaam naar die vallei te reizen en omdat we zijn woorden niet allemaal rechtstreeks kunnen ontvangen, ben ik gezonden als boodschapper van de opgevaren meesters – Gautama is een van de opgevaren meesters – om zijn dictaat aan u over te brengen.

Vandaag zullen we dus Heer Gautama’s Wesaktoespraak gaan horen.1 Of het al dan niet gelijktijdig plaatsvindt, is niet van belang, omdat die boodschap is opgenomen in zijn causale lichaam en aan het eind van onze meditatie, via zijn Elektronische Aanwezigheid die ons overschaduwt, als een rechtstreekse transmissie kan worden ontvangen.

Ons doel van vanmiddag is om ons bewustzijn te verhogen, om het licht in onze lichaamstempel te vergroten, zodat wij kunnen oprijzen, alsof onze zielen zouden willen oprijzen om hem in de lucht te begroeten.

En daarom wijden wij ons aan het zuiveren van de chakra’s en het omhoog brengen van het heilige vuur op het ruggengraatsaltaar, gevolgd door een overzicht van het leven en de leer van de Boeddha.

Jij stuurt devotie naar God, hij stuurt jou licht

Hymnen en mantra’s zijn een manier om devotie naar God te sturen en naar zijn engelen en heiligen. Ware toewijding is een tastbare stroom van Goddelijke Liefde gezonden vanuit jouw hart naar Gods hart. Je hartchakra is de fundering van je meditatie en de bron van Kracht, Wijsheid en Liefde, via de daar verankerde goddelijke vonk, waarmee je je toewijding, dankbaarheid en lofprijzing tot de hemelse legers richt.

Je creëert dus een koord van liefde dat je niet alleen met God verbindt, maar met iedereen via wiens Elektronische Aanwezigheid je naar God zou willen bidden, of het nu Moeder Maria is of Kuan Yin, Heer Krishna of Jezus of Gautama of Confucius of Lao Tse.

Feitelijk scheppen je meditaties op God, de Oneindige, dit kristallen koord van licht. Zo open je de weg voor God om je op de terugkeerstroom een grandioze versterking en vermenigvuldiging van het licht te sturen dat je eerst naar hem stuurde.

Dus de Mensenzoon wikt door middel van zijn scheppende innige communicatie en God beschikt overeenkomstig de kwaliteit en de kwalificatie van zijn Zoons communicatie. En hierdoor worden je chakra’s gevuld met licht en in evenwicht gebracht. Want jij verschaft de Omega die de aantrekkingskracht is voor de Alfa.

Laat er licht zijn

Toen God (Elohim) hemel en aarde schiep, ging het fiat uit: “Laat er licht zijn; en er was licht.” Dat is het bevel tot licht, gesproken door de Schepper. En zijn zonen en dochters bevestigen dit bevel op aarde, zoals in de hemel.

Het gesproken woord is de sleutel. Wanneer je spreekt met de autoriteit van je Vader-Moeder-God, altijd uit naam van de “IK BEN” Aanwezigheid, worden je meditatie en visualisatie (gevuld met zuivere gevoelens en standvastige concentratie) fysiek door middel van je gesproken decreet.

Wesak Laat er Licht zijnEn dat is het door God beoogde doel van je leven. Je wordt de Mensenzoon genoemd omdat het je bestemming is om een medeschepper met Elohim op aarde te zijn. Het is Gods goddelijke plan dat je door beoefening van de vrije wil in overeenstemming met zijn wetten al het licht en hogere bewustzijn van de hemel dat je van God ontvangt in je meditatie, naar beneden haalt naar het fysieke vlak (d.w.z. precipiteren).

Het proces van de verzegeling van het licht in de fysieke atomen van het fysieke lichaam en de planeet kan alleen worden volbracht door het decreet van het Woord, het gesproken Woord, gesproken met de autoriteit van de IK BEN-naam. En via het zestienbladige keelchakra worden de woorden die je uitspreekt, bekrachtigd door je God-Aanwezigheid om het ongevormde te precipiteren in de vorm.

Daarom worden in het Oosten al duizenden jaren de mantra’s geïntoneerd met de wetenschap van het geluid. De mantra wordt de kelk die het heilige vuur van God in het fysieke gebied vasthoudt voor de zegening van al het leven. Het gesproken gebed, decreet of mantra, de aanroeping of IK BEN-affirmatie moet altijd worden gegeven aan de opening en sluiting van je dagelijkse meditatie of yoga.

I Am tat I AmIk hoop dat deze voetstappen van Waarheid die ik voor jullie heb uitgehouwen op de weg naar de Innerlijke Boeddha, je eigen voetstappen zullen worden in het zand van de tijd, zodat anderen die na jullie komen ook de weg kunnen afleggen die door het hart van de Innerlijke Boeddha leidt naar de IK-BEN-DIE-IK-BEN.


1. Het dictaat van Gautama Boeddha dat op deze lezing volgde, is gepubliceerd in Pearls of Wisdom vol. 32 nr. 29.

Muzikale meditatie
Hail, Gautama Buddha!

Video: Gautama Boeddha in het Hart van de Inner Retreat