Serapis Bey

Serapis Bey

Serapis Bey

Serapis Bey is de Chohan van de Vierde straal, de witte straal. Enige van die eigenschappen zijn zuiverheid, discipline, vreugde, hoop en uitmuntendheid. Serapis werkt samen met leerlingen om die te helpen deze eigenschappen te ontwikkelen en om meesterschap te verkrijgen in het Stuitchakra en geleidelijk en veilig het Kundalinivuur op te laten rijzen dat in dat chakra is opgeslagen. Hij is een grote vereerder van de goddelijke Moeder en van haar Licht en vuur in alle mensen (lichtdragers). Hij wordt soms de tuchtmeester of ordehouder genoemd omdat hij vastbesloten is mensen te redden van hun zelftoegeeflijkheid en hun te leiden naar hun hemelvaart via het meest efficiënte pad. Serapis kan de mensen voorbereiden om de gave van de Heilige Geest, namelijk het bewerkstelligen van wonderen, te ontvangen.

Incarnatie
Meer dan 11.500 jaar geleden was Serapis geïncarneerd als een Hogepriester in de tempel der Hemelvaart op Atlantis. Serapis leefde gedurende vele incarnaties langs de Nijl en bouwde als de Egyptische farao Amenhotep III, (ong.1417-1379 v.Chr.) de tempel in Luxor. Deze werd gebouwd naar de gelijkenis van het menselijk lichaam. Gedetailleerde studies van dit bouwwerk hebben aangetoond dat de hele tempel veel geheime functies van organen en het zenuwstelsel uitbeeldt. Zijn meest bekende incarnatie was als Leonidas, de grote strijder die de Spartanen in de beroemde slag bij Thermopylae in Griekenland, leidde. In een heldhaftige veldslag in ongeveer 480 v.Chr. vocht hij met slechts 300 soldaten tot de laatste man tegen het grote Perzische leger van Xerxes.

Retraiteverblijf
Serapis maakte zijn hemelvaart rond 400 v. Chr. Zijn etherische Retraiteverblijf ligt boven Luxor in Egypte. De opgevaren meester Serapis Bey is de hiërarch van de Tempel der Hemelvaart (Ascension Temple) in Luxor, Egypte. Hij traint daar de kandidaten voor de hemelvaart. In de 19e eeuw werkte Serapis Bey nauw samen met El Morya, Koothumi, Djwal Kul en andere meesters om de Theosofische Beweging te stichten.

In 1967 dicteerde de opgevaren meester Serapis het boek ‘Dossier on the Ascension, the story of the soul’s accelleration into Higher Consciousness on the Path of Initiation’ aan de boodschapper Mark Prophet. In dit boek geeft Serapis diepgaande antwoorden op de levensvragen na de dood. Hij beschrijft stap voor stap hoe wij de ingewijden van Oost en West, inclusief Jezus Christus, moeten volgen. Zij waren ooit kandidaten in de Mysterieschool van Luxor en moesten zich onderwerpen aan de initiaties van de Sfinx en de piramide. Bovendien onderwijst hij hoe wij het leven ten volle moeten leven in het hier en nu en hoe wij bewust hogerop kunnen komen, tot aan het eeuwige tehuis van de ziel.

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders