Hilarion

Hilarion

Hilarion

Hilarion is de meester van de Vijfde Straal, de Groene Straal van waarheid, wetenschap, visie en overvloed. Hij werkt samen met zielen om hun te helpen meesterschap te verkrijgen over het Derde Oog-chakra en over de kwaliteiten van de Groene Straal, inclusief genezing en heelheid, en de Wetenschap van het ‘Onbevlekte Beeld’ (Het onbevlekte beeld houdt in dat men steeds een zuiver beeld van een ander voor ogen moet houden ondanks zijn/haar imperfecties en karakterzwakheden).

Het Derde Oog-chakra heeft 96 bloemblaadjes. De smaragd, de diamant, de jade en het kwartskristal bevatten het licht van de vijfde Straal. De smaragd is het symbool van het overvloedige leven en wordt gebruikt als focus van het Alziend Oog van God en voor het verstrekken van bescherming. Jade heeft een kalmerend effect en kan speciaal hyperactieve kinderen helpen. Een van Hilarions incarnaties was als de apostel Paulus. Langzaamaan bekleedde Paulus zich zelf steeds meer met de ‘Mantel’ van zijn Heer en verrichtte vele werken als diens instrument, onder andere door genezingen, wonderen, profetieën en vurige bekeringen te bewerkstelligen. Jezus wilde graag dat zijn apostelen dit pad bewandelden.

Vandaag de dag begeleidt Hilarion de leerlingen op het pad om zich steeds meer met de ‘Mantel van hun Hogere Zelf’ te bekleden, teneinde deze goede werken en nog andere te gaan volbrengen. Zijn laatste incarnatie was als Sint Hilarion, de kluizenaar en genezer uit de 4e eeuw die talloze wonderen verrichtte. Als een opgevaren meester sponsort Hilarion de leraren der waarheid en de verkondigers hiervan, evenals degenen die de kunst der genezing toepassen, wetenschappers, ingenieurs op elk terrein, musici en degenen die zich specialiseren in computer- en ruimtetechnologie.

Hij is ook de eeuwige empiricus (iemand die door ervaring bewijzen levert) die de zoekende mens naar het ‘pad van initiatie’ leidt. Hierover heeft de apostel Paulus gezegd: ‘En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken!’. Hij maakt zich zorgen over atheïsten, agnostici, sceptici en anderen die overal een bewijs voor willen hebben en dikwijls zonder eigen schuld gedesillusioneerd zijn met het leven en religies en die niets afweten van het pad van persoonlijk Christusschap. Hij wil hen graag helpen. Hilarion bereidt ook zielen voor om de ‘Gave van Genezing’ van de Heilige Geest te ontvangen. Zijn etherisch retraiteverblijf wordt genoemd de Tempel der Waarheid en ligt boven het eiland Kreta (Griekenland).

Incarnaties
In zijn incarnatie als de apostel Paulus werd hij getraind in de joodse wet door een van de grootste wetenschappers uit die tijd, Gamaliël. Die training bleek een uitstekende voorbereiding te zijn voor zijn apostolische missie waarin hij gedurende 30 jaren vele brieven schreef en preken gaf in Klein Azië en het Middellandse Zeegebied.Gedurende de drie jaren die hij in Arabië doorbracht, ontving Paulus innerlijke leringen van Jezus in diens etherisch retraiteverblijf boven het Heilige Land. Voorafgaand aan zijn bekering vervolgde Paulus, die toen Saul heette, de Christenen. Hij was aanwezig bij, en stond toe dat de heilige Stefanus, de eerste christelijke martelaar, gestenigd werd. Dit karma verhinderde Paulus om zijn hemelvaart te maken, zelfs ondanks zijn eigen marteldood.

Sint Hilarion
Hij incarneerde later als de grote Sint Hilarion die rond het jaar 371 overleed. Sint Hilarion was een kluizenaar en genezer. Hij was in staat om zijn missie als genezer te vervullen die hij voordien als de apostel Paulus was begonnen Nu kon hij het slechte karma vereffenen wat hij als Saul had gemaakt door zijn christenvervolgingen. Hilarion verbleef twintig jaar in de wildernis en bereidde zich voor op zijn missie. Hij dreef kwade geesten uit en genas duizenden mensen. Die lieten hem nooit met rust. Zij volgden hem door de woestijn en zelfs over zee; om de vele kracht die hij had ontvangen door de ‘Mantel der Genezing’ van Jezus. Aan het einde van die incarnatie maakte Hilarion zijn hemelvaart.

Een van de grootste meesters op de vijfde Straal, de Straal der Waarheid is de vrouwelijke meester Pallas Athene. Hoewel zij meestal als mythologische Griekse godin wordt beschouwd, is zij in wezen een opgevaren vrouwelijke meester. Zij was de muze die Francis Bacon sponsorde (de ware auteur van de werken die aan Shakespeare worden toegeschreven) en zijn cirkel van auteurs uit de tijd van koningin Elizabeth.

Al de genezende meesters inclusief Moeder Maria en de Aartsengel Rafaël en hun engelen der Genezing dienen op de vijfde Straal. De vijfde Straal is ook de straal van precipitatie en draagt de eigenschappen over die wij gebruiken om zaken in het fysieke te krijgen en heerst over de technologie en de wetenschap die wij gebruiken om ons leven en levensomstandigheden te verbeteren.
Het is de straal van de muziek en de harmonie van de Innerlijke Sferen en van het geluid dat alle schepping voortbrengt. Het is de sleutel tot de ‘Wetenschap van het Gesproken Woord’, een belangrijke techniek die wij onder andere kunnen gebruiken om te genezen en om ons goddelijke plan te voorschijn te halen. Om meesterschap te verkrijgen over de vijfde Straal moet men eerst de kracht, wijsheid en de liefde van de eerste drie stralen in balans brengen en hierna ook het witte Licht van de Goddelijke Moeder op de vierde Straal. Aanroep:

In Gods naam zeg ik tegen
al mijn slechte gewoontes en misbruikte energie:
Je hebt geen kracht! Je tijd is voorbij!
In Gods naam IK BEN DIE IK BEN,
zul je voor altijd worden opgelost en
getransmuteerd tot
Licht, Verlichting en Liefde !

 

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders