Wet van Karma

Wet van Karma. De verborgen waarheid achter zoveel vragen ligt in het volgende antwoord: wat je uitzendt komt ook weer bij je terug. Deze opvatting van karma wordt door wijze leraren uit het Oosten en Westen doorgegeven. Ofschoon het woord ‘karma’ tegenwoordig erg bekend is, begrijpt niet iedereen wat dit werkelijk betekent, of hoe men ermee om moet gaan. Heb je je ooit het volgende afgevraagd? (1) Waarom zijn sommige mensen blind of kreupel geboren en behoren anderen tot de genieën? (2) Waarom schijn ik mensen op het eerste ogenblik graag te mogen of andere personen helemaal niet? (3) Waarom kom ik elke keer weer in dezelfde nare situaties terecht? (4) Hoe is het mogelijk dat ik in een gezin geboren werd waar ik helemaal geen binding mee heb? (5) Waarom sterven sommige mensen al als kind en anderen pas als ze heel oud zijn?

Wel, je bent niet de enige die zich dat afvraagt. De opgevaren meesters leren ons de manieren hoe we negatief karma (keuzes, gedragingen, gevoelens) kunnen transmuteren en datgene waartoe we in staat zijn, kunnen bereiken evenals de bevrijding van onze ziel, namelijk de hemelvaart. Karma wordt ook wel ‘wet van de cirkel‘ genoemd. Volgens die wet cirkelt al het goede en al het kwade dat we doen weer helemaal naar ons terug, zodat onze ziel haar levenslessen kan leren en wij meester kunnen worden over ons ‘Zelf’ en uiteindelijk het Hogere Zelf worden zoals geliefde Jezus Christus demonstreerde. Het Hogere Zelf worden, brengt mee dat we steeds subtieler zicht verkrijgen op onze eigen- en kosmische oorzaak-gevolg patronen die niet altijd door menselijke syllogismen gevat kunnen worden noch door de huidige stand van de wetenschap.

De kern is dat elk mens zijn lot bepaalt door de kwalificatie van zijn gedachten, gevoelens, woorden en daden. Daar hoort bij dat karma de dharma van elk individu beïnvloedt want elke negatieve kwalificatie vraagt om zijn eigen herstel of oplossing in tijd en ruimte. Wanneer een individu alle negatieve karma heeft opgelost, dan ziet de Grote Kosmische Wet geen negatieve oorzaak-gevolg patronen meer die op bepaalde wijze voor de spreekwoordelijke deur van het individu geplaatst hoeven te worden, en wordt uiteindelijk de vrijheid in het ritueel van de hemelvaart behaald net zoals de opgevaren meesters dat hebben bereikt.

 

 

Pin It on Pinterest

X
X