Teachings

Het Violette Vuur

Het violette vuur is een speciaal spiritueel licht bij ons geïntroduceerd door de opgevaren meester Saint Germain. Het is een wonderlijke techniek die helpt de geest te zuiveren, de emoties te bevrijden en het lichaam te genezen. Voordat verder wordt gelezen, lees eerst pagina over hoe je de noodzakelijke bescherming moet aanroepen bij de violet vuur decrees.

Door het violette vuur in onze decrees aan te roepen, kan de ziel van iemand zich sneller verenigen met haar Heilige Christus-Zelf en haar reden van bestaan vervullen. Het violette vuur is een spiritueel licht met hoge frequentie. De specifieke frequentie van de violette straal drukt de actie van mededogen, gerechtigheid, vrijheid en transmutatie uit. Transmutatie is het proces van iets veranderen in een hogere vorm. Zo heeft de vibratie van het violette vuur de capaciteit om onzuivere elementen van de vier lagere lichamen te transmuteren in een vibratie die dichter ligt bij die van de IK-BEN-Aanwezigheid.

Indien regelmatig gebruikt, kan het violette vuur positieve veranderingen scheppen op alle niveaus van bestaan. Het kan het weerstandsvermogen vergroten en helpen om fysieke en emotionele problemen op te lossen. Het kan de geest verheffen en de ziel bevrijden om haar Goddelijke plan na te streven. De Opgevaren Meesters noemen het violette vuur een universeel oplosmiddel, vanwege zijn wonderlijke mogelijkheid om problemen op te lossen op subtiele niveaus van energie.

Het violette vuur kan speciaal helpen met de materiële aangelegenheden die we tegenwoordig zien. De opgevaren meester Saint Germain zegt ‘het violette vuur is het allerhoogste tegengif voor fysieke problemen’. Hij verklaarde dat het violette vuur de mogelijkheid heeft om fysieke toestanden te veranderen, omdat van alle spirituele frequenties, het violette vuur het dichtste in vibratie staat bij de componenten van de materie. ‘Het violette vuur kan een verbinding maken met ieder molecuul of iedere moleculaire structuur, met ieder al of niet bekend deel van de materie en met iedere golf van licht, elektron of elektriciteit.’ zegt hij. ‘Waar mensen samenkomen om violette-vuurdecrees te geven, merk je ogenblikkelijk een verbetering op in fysieke condities!’.

We kunnen het violette vuur sturen naar ziekte, stress, relaties of iedere ongewenste toestand. De oplossing is soms snel en soms is zij het resultaat van een geleidelijk proces van verandering. Maar het werkt op beide manieren, zolang we oprechte pogingen doen en het violette vuur op regelmatige basis gebruiken.

Experts in de Oude Oosterse kunst Feng Shui onderwijzen dat chaos en ordening van de omgeving de stroom van energie in onze omgeving bepalen. Als de rangschikkingen harmonieus zijn, vloeit de energie vrij. Als de rangschikkingen niet harmonieus zijn, is de energie geblokkeerd. Deze stroom van energie heeft invloed op iemands gezondheid, overvloed en relaties.

Op soortgelijke wijze vloeit energie van de IK-BEN-Aanwezigheid voortdurend naar ons toe, en deze stroom kan worden geblokkeerd of worden vergroot door onzuivere danwel zuivere gedachten, woorden en daden. Chaos in het lichaam, de geest en de emoties kan er de oorzaak van zijn dat iemands energie gaat stagneren. Terwijl we allemaal veel goeds in ons leven hebben gedaan, hebben we ook negatief karma geschapen, het resultaat van verkeerde gedachten en daden. Deze energie heeft zich verzameld en gehecht aan onze fysieke, mentale en emotionele werelden. Het plakt zoals modder. Wanneer we vastgekoekt zijn met het puin van ons negatief karma, voelen we ons niet zo gelukkig, vitaal en spiritueel als we zouden kunnen zijn.

Het violette vuur kan letterlijk dit karmisch ‘puin’ transmuteren. Wanneer we het violette vuur aanroepen door decrees, omgeeft het ieder van onze atomen. Door contact met het violette vuur wordt het puin van negatief karma getransmuteerd en hersteld tot zijn oorspronkelijke zuiverheid en teruggezonden naar het Causale Lichaam. De ziel is beter in staat haar opdracht na te streven en zich te verenigen met het Heilig Christus Zelf wanneer zij vrij is van dit puin. Zelf aan de slag: Zorg dat je rug recht is, terwijl je zit of staat.


Bescherming
Voordat u begint met het geven van Violet Vuur decrees is het belangrijk om uzelf eerst te beschermen met het Buis van Licht mantra. Gebruik daarna het gebed naar Aartsengel mantra voor extra bescherming. Lees hier meer over op onze pagina “Bescherming”.


Instructie door Elizabeth Clare Prophet: How to use the violet flame daily. Visualiseer jezelf in het violette vuur, en voel hoe dit vuur het zware karma oplost. Geef hierbij op ritmische wijze – bij voorkeur hardop – de volgende mantra (Engels):

Oh Violet Flame Decree

Oh Violet Flame, come Violet Flame,
Now blaze and blaze and blaze!
Oh Violet Flame, come Violet Flame,
To raise and raise and raise!

(Repeat verse between the following endings)

1.The earth and all thereon (3x)
2.The children and their teachers (3x)
3.The plants and elemental creatures (3x)
4.The air, the sea, the land (3x)
5.Make all to understand (3x)
6.Bless all by Omri-Tas’ hand (3x)
7.I AM, I AM, I AM the fullness of God’s Plan fulfilled right now and forever (3x)

Copyright © 2018 Violet Flame

Herhaal dit zo vaak als je wilt, en ontdek de veranderingen in je leven!