De machtige IK-BEN-Aanwezigheid of Levensboom

De IK-BEN-Aanwezigheid

Rechts zie je het schema van je Goddelijke Zelf. Je hebt een unieke spirituele bestemming. Eén van de sleutels tot de vervulling hiervan is het begrijpen van je goddelijke aard en je relatie met God. Om je deze relatie te laten begrijpen, hebben de opgevaren meesters het schema van je Goddelijke Zelf ontworpen, dat zij ook wel de Levensboom noemen. Het schema is een portret van jezelf en de God binnen in je en boven je; een schematische voorstelling van jezelf – in het verleden, heden en de toekomst.

De IK-BEN-Aanwezigheid en het Causale Lichaam

Op het schema van je Goddelijke Zelf staan drie figuren die overeenkomen met de Drie Personen van de Drie-eenheid en de Goddelijke Moeder. De bovenste figuur komt overeen met de Vader (die één geheel vormt met de Moeder) en die je IK-BEN-Aanwezigheid voorstelt. Daaronder is de Zoon afgebeeld of het Heilige Christus-Zelf en de Heilige Geest in de vorm van de duif die in hem neerdaalt. De IK-BEN-Aanwezigheid is de Aanwezigheid van God die voor ieder van ons verpersoonlijkt is. Het is je persoonlijke IK BEN DIE IK BEN, de naam van God zoals die op de berg Sinaï aan Mozes werd geopenbaard. Je IK-BEN-Aanwezigheid wordt omringd door zeven concentrische bollen in de kleuren van de regenboog, die samen je Causale Lichaam (Oorzakelijke Lichaam) vormen. De bollen van je Causale Lichaam zijn de opslagplaats van alles wat werkelijk en blijvend is in jezelf. Ze bevatten de registraties van goede daden die je tot glorie van God en tot zegen van de mensheid hebt verricht in de loop van je vele incarnaties op aarde.

Geen twee Causale Lichamen zijn precies hetzelfde, omdat hun stralende bollen de unieke spirituele verworvenheden van de ziel weergeven. De specifieke eigenschappen die je in voorgaande levens hebt ontwikkeld, bepalen de gaven en talenten waarmee je in volgende levens zult worden geboren. Deze talenten zijn in het Causale Lichaam verzegeld en worden door je Hogere Zelf aan jou ter beschikking gesteld.

Het Heilige Christus-Zelf

Je Hogere Zelf, of Heilige Christus-Zelf, staat afgebeeld als de middelste figuur in het schema van je Goddelijke Zelf. Je Heilige Christus-Zelf is je innerlijke leraar, beschermer en beste vriend. Hij is ook de stem van je geweten die in je hart en je ziel spreekt. Hij maakt onderscheid tussen goed en kwaad binnen in je, en leert je het verschil tussen waarheid en onwaarheid. Vlak boven het hoofd van de Heilige Christus-Zelf, zie je de duif van de Heilige Geest, die neerdaalt in de zegen van de Vader-Moeder-God.

De stroom van wit licht die vanuit de IK-BEN-Aanwezigheid via de Heilige Christus-Zelf afdaalt naar de onderste figuur in de afbeelding, is het kristallen koord. In Prediker wordt hiernaar verwezen als het zilveren koord (Prediker 12:6). Door deze ‘navelstreng’ stroomt een waterval van Gods licht, leven en bewustzijn naar beneden. Deze levensstroom geeft je de kracht om te denken, te voelen, te redeneren, het leven te ervaren en spiritueel te groeien.

Verder afdalend over het kristallen koord tref je de Goddelijke Vonk en je vier lagere Lichamen aan. De energie vanuit je kristallen koord voedt en onderhoudt de vlam van God die verborgen ligt in de geheime kamer van het hart. Deze vlam wordt de drievoudige vlam of goddelijke vonk genoemd. Het is letterlijk een vonk van heilig vuur uit Gods eigen hart die in je verblijft . Echter is deze vonk niet waarneembaar omdat die gelegen is op een kosmisch interval.

De drievoudige vlam heeft drie ‘pluimen’. Deze pluimen belichamen de drie voornaamste eigenschappen van God en komen overeen met de Drie-eenheid. De vurig-witte kern van waaruit de drievoudige vlam ontspringt, vertegenwoordigt de Moeder. Als je de drievoudige vlam binnen in je visualiseert, zie dan de blauwe pluim aan je linkerkant. Die belichaamt Gods (al)macht en komt overeen met de Vader. De gele pluim, in het midden, belichaamt Gods wijsheid en komt overeen met de Zoon. De roze pluim aan je rechterkant, belichaamt Gods liefde en komt overeen met de Heilige Geest. Door gebruik te maken van de kracht, wijsheid en liefde die in je drievoudige vlam verankerd liggen, kun je je bestaansreden verwezenlijken.

De ziel

De onderste figuur in de afbeelding stelt je ziel voor. Je ziel is gehuld in vier verschillende ‘lichamen’, die de vier lagere lichamen worden genoemd: (1) het etherische lichaam, (2) het mentale lichaam, (3) het emotionele lichaam en (4) het fysieke lichaam. Dit zijn de voertuigen die de ziel gebruikt tijdens haar aardse reis. Je etherische lichaam, ook wel het geheugenlichaam genoemd, bevat de blauwdruk van je identiteit. Het bevat ook de herinnering aan alles wat zich ooit in je ziel heeft voorgedaan, en alle impulsen die je ooit via je ziel hebt uitgezonden sinds je geschapen werd.

Je mentale lichaam is het voertuig van je cognitieve vermogens. Als dit wordt gezuiverd, kan het het voertuig van Gods Geest worden. Het begeertelichaam, ook wel het emotionele lichaam genaamd, bevat je hogere en lagere verlangens en slaat je emoties op. Je fysieke lichaam vormt het wonder van vlees en bloed dat je ziel in staat stelt vooruitgang te boeken in het stoffelijke universum. De onderste figuur in de Afbeelding komt overeen met de Heilige Geest, want je ziel en je vier lagere lichamen zijn bedoeld om de tempel van de Heilige Geest te zijn. Deze figuur wordt omgeven door de violette vlam – het transmuterende spirituele vuur van de Heilige Geest. Je kunt dagelijks de violette vlam aanroepen om je vier lagere lichamen te zuiveren en negatieve gedachten en gevoelens en negatief karma te verteren.

Rondom de violette vlam bevindt zich de buis van licht, die vanuit je IK-BEN-Aanwezigheid neerdaalt als antwoord op je aanroep. Dit is een cilinder van wit licht die vierentwintig uur per dag een krachtveld van bescherming rondom je in stand houdt, zolang je de harmonie in jezelf bewaart. De Goddelijke Moeder concentreert haar energie in ons door middel van het heilige vuur van God, dat als een fontein van licht door onze chakra’s oprijst. Chakra’s is een Sanskriet benaming voor de spirituele centra in het etherisch lichaam. Elk chakra reguleert de energiestroom naar een ander deel van het lichaam. De zeven belangrijkste chakra’s liggen langs de ruggengraat, vanaf de basis van de ruggengraat tot aan onze kruin.

De bestemming van de ziel

De ziel is het levend potentieel van God. De evolutie van de ziel op aarde heeft tot doel zich te vervolmaken onder de voogdij van haar Heilige Christus-Zelf en tot God terug te keren door de vereniging met haar IK-BEN-Aanwezigheid en het ritueel van de hemelvaart. Het kan zijn dat de ziel door talloze incarnaties heen gaat voordat zij vervolmaakt is en daardoor waardig is om met God herenigd te worden.

Wat gebeurt er met de ziel tussen twee incarnaties in? Als de ziel een leven op aarde beëindigt, trekt de IK-BEN-Aanwezigheid het kristallen koord terug. De drievoudige vlam keert terug naar het hart van de Heilige Christus-Zelf en de ziel begeeft zich naar het hoogste niveau van bewustzijn dat zij in al haar incarnaties heeft bereikt. Als de ziel het verdient, wordt zij, tussen de incarnaties in, onderwezen in de retraiteverblijven of spirituele woonplaatsen van de Opgevaren Meesters in de hemelse wereld. Daar studeert zij met engelen en meesters der wijsheid die meesterschap hebben verworven op het terrein waarop zij gespecialiseerd zijn.

De hemelvaart vormt het hoogtepunt van alle levens waarin de ziel dienstbaar is geweest aan het leven. Opdat de ziel deze uiteindelijke vereniging met God kan bereiken, moet zij één worden met haar Heilige Christus-Zelf; zij moet ten minste 51 percent van haar karma vereffend hebben (dat wil zeggen: de schuld hiervan hebben ingelost) en zij moet haar missie op aarde volgens haar goddelijke plan vervullen. Als je ziel opstijgt naar God word je een Opgevaren Meester (of Vrouwelijke Meester), vrij van de kringloop van karma en wedergeboorte, en ontvang je de kroon van het eeuwige leven. Een meer gedetailleerde verklaring van de afbeelding van UW GODDELIJKE ZELF wordt gegeven in de boeken Ontdek de kracht van je Hogere Zelf en De kunst van praktische spiritualiteit.

 2007 © Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders