ElohimSerapis Bey

Purity en Astrea

De Elohim Purity en zijn tweelingziel Astrea zijn Elohims van de Vierde Straal, de Witte Straal. Zij concentreren de witte straal van zuiverheid, volmaaktheid, hoop en heelheid of ongeschondenheid. Het is de Moedervlam en de Vlam der Hemelvaart: het verlangen om God te kennen en zijn goddelijke eigenschappen te ontvangen door zuiverheid van lichaam, geest en ziel, door het bewustzijn van de goddelijke Moeder. Zij is het die de wetten der natuur omhelst waardoor alles wat zich op aarde manifesteert, wordt geregeerd. Purity bevat het goddelijke patroon van de volmaaktheid van de Christus voor al het fysieke leven en concentreert het stralend witte vuur dat zich in elke zon en in elk atoom bevindt; namelijk het zuiver witte licht van waaruit de zeven Stralen of aspecten van het Christusbewustzijn voortkomen.

Blauw wordt beschouwd als het vrouwelijke aspect van wit, omdat het witte vuur van Purity op het fysieke niveau samensmelt met blauw. Op deze manier zwaait Astrea, de vrouwelijke wederhelft van Purity, vierentwintig uur per dag de ‘kosmische cirkel en het blauwvlammend zwaard’ in het rond om de kinderen van de Moeder te bevrijden van al datgene wat de vervulling van het goddelijk Plan, zoals Purity dat in zijn hart houdt, tegenwerkt. Astrea is te vergelijken met de Hindoegodin Kali, degene die demonen verslaat. Je kunt de cirkel en het blauwvlammend zwaard in de praktijk toepassen, evenals Jezus dat deed bij het uitbannen van een duivel uit een jongen die schuimbekkend op de grond lag en die de discipelen niet konden genezen (Mat. 17:14-21)

Elohim Astrea heeft ons het volgende verteld: ‘De discipelen hadden steeds weer geprobeerd de duivel uit de jongen te verdrijven en ik verzeker u dat zij zich tot het uiterste ingespannen hebben, maar zij misten het vertrouwen en de kennis die wij hier bezitten. Als mijn blauwvlammende cirkel en zwaard door een van die discipelen was aangeroepen, dan zouden zij hebben ondervonden dat die duivel onmiddellijk uitgebannen zou zijn en geen seconde langer zou zijn gebleven. Dat was de kracht van het Licht die Jezus zelf aanriep. Hij riep de energie van de blauwe vlam aan waardoor datgene wat God wilde, onmiddellijk vervuld werd.’

De blauwvlammende cirkel, aangeroepen vanuit het hart van Astrea, is een verblindend blauwwit vuur dat als het ware trilt als twee concentrische ringen van vuur, namelijk het blauwe vuur van Astrea en het witte vuur van Purity. Deze wisselen zo snel van frequentie dat het lijkt op blauwwit weerlicht dat rond mensen, planeten en zonnestelsels inslaat, daar waar een versterking van Gods wil nodig is. Wanneer en waar onmin voorkomen, in welke vorm dan ook, kun je in de naam van Christus de Elohim Astrea aanroepen: ‘Zwaai uw kosmische cirkel en blauwvlammend zwaard rond de oorzaak van die situatie!’

Visualiseer deze cirkel van heilig vuur rondom het middel van een bepaald persoon of rondom hele groepen, gebouwen, steden en landen en zelfs rondom de evenaar van de aarde. Visualiseer deze als een ring van schitterend saffierblauw en als een vuur dat fonkelt als diamanten. Deze regelmatig getande vlammen zagen de lagen van disharmonie en onmin weg. Visualiseer dan het zwaard als een pilaar van blauw vuur dat loodrecht door de cirkel van blauwe vlammen loopt en dat de duisternis weghakt, en ziekte, verval en dood (van de ziel) vernietigt. Visualiseer bovenal dat deze Elohim elk mens waarvoor je bidt, overschaduwen waarbij Astrea het blauwvlammend zwaard op ongeveer 5 cm afstand langs de rug van de betreffende persoon houdt. Hierdoor demagnetiseert de Elohim iemands eigen lagere zelf en het wezen en bewustzijn van een persoon die bestookt wordt door de gevallen engelen met hun strategieën die gericht zijn tegen God, tegen Christus en tegen de Heilige Geest. Als je het blauwvlammende zwaard vanuit het hart van Purity en Astrea aanroept – waar en wanneer dan ook – kun je er absoluut zeker van zijn dat er wordt gewerkt vanuit kosmische niveaus.

Het spirituele verblijf van de Elohim Purity en Astrea bevindt zich op het etherische niveau boven de Golf van Archangel, het zuidoostelijke gedeelte van de Witte Zee bij Rusland. Het verblijf richt zich op de energieën van het stuitchakra van de aarde. Het etherische focus doordringt de aangrenzende vlakten op aarde. In een van de zalen van dit verblijf bevindt zich Astrea’s snel ronddraaiende cirkel van blauwe vlammen met het vurig blauwvlammende zwaard in het midden, hangend in de lucht. Legioenen van witte en blauwe engelen onderhouden het verblijf en werken op deze stralen ten behoeve van de aarde. Het bovenstaande is ontleend aan het Engelstalige boek ‘The Masters and Their Retreats’. Aanroepingen:

Elohim Purity en Astrea (3x)
In naam van de almachtige God en Jezus Christus vraag ik u, dat u uw kosmische cirkel en
blauwe zwaard rond elke slechte gewoonte van mijzelf en
elk kind van God zwaait om ons los te snijden van slechte gewoontes en verslavingen!