Aartsengelen en de ArcheiaEl Morya

Michaël en Faith

Aartsengel Michael, ook wel bekend als Sint Michael de Aartsengel, heeft bevel over legioenen aan beschermengelen die allemaal dienen op de eerste straal van bescherming, geloof en de wil van God. De beschermengelen wachten op onze gebeden en aanroepingen om in actie te komen in onze wereld. Aartsengel Michael is de Prins van de Aartsengelen en van de Engelenscharen, de Beschermer van het Geloof, de Engel der Verlossing en zijn goddelijke complement is Archaea Faith. In het Boek Daniël wordt hij “de grote prins genoemd die voor de kinderen van uw volk stond”. Aartsengel Michael is de sponsor van politie en rechtshandhaving over de hele wereld.

Aartsengel Michael wordt in veel geschriften en spirituele overleveringen beschouwd als de grootste en meest aanbeden engel van alle engelen. In islamitische overleveringen wordt hij gezien als de engel van de natuur die de mensen zowel voedsel als kennis brengt. Aartsengel Michael werd geïdentificeerd als de engel die met Jacob worstelde, de legers van Sanherib vernietigde en de drie Hebreeuwse jongens redde in de vurige oven in de Joodse mystieke traditie. Aartsengel Michael verschijnt in de Bijbel ook als de engel die verscheen aan Joshua terwijl hij zich voorbereidde om de Israelieten te leiden in de slag om Jericho.

Aartsengel Michael bevrijdt zielen uit het astrale rijk. Johannes de apostel verhaalt over Aartsengel Michael in het Boek Openbaring waar hij beschrijft dat het Aartsengel Michael was die de duivel en zijn engelen uit de hemel op aarde wierp. Hierdoor weten we dat de gevallen engelen belichaamd zijn en zich begeven in de wereld van vorm. Het is daarom Aartsengel Michael en de legioenen van blauwe bliksemstralen die met hem dienen en die de kinderen van God verdedigen tegen de krachten van de Antichristus.

Aartsengel Michael en zijn legioenen dalen dagelijks af in het astrale rijk waarbij ze volledig toegerust zijn met hun machtige blauwe bepantsering, en hun schild en zwaard van de blauwe vlam met zich meedragen. Daar snijden ze degenen vrij die van het levenstoneel overgegaan zijn en niet in staat zijn om op te stijgen naar hogere octaven van dienstbaarheid en de retraiteverblijven van de meesters.

Hij en zijn engelen der verlossing werken vierentwintig uur per dag op deze niveaus om zielen te bevrijden van de opeenstapeling van hun eigen menselijke schepping over de eeuwen, en ook van de projecties van de duistere personen. Zij dienen daar al voor vele eeuwen, en Michael zegt dat hij vastbesloten is om nooit op te geven totdat het laatste kind van licht op deze planeet is opgestegen naar de God-Bron in het ritueel van de hemelvaart.

Aartsengel Michael is een zeer bijzondere engel voor ieder van ons. Hij en zijn legioenen van licht hebben zichzelf al voor duizenden en duizenden jaren toegewijd aan de veiligheid, bescherming, de vervolmaking van onze zielen, en aan onze bescherming. Ze zorgen voor ons, sponsoren ons, wijzen ons terecht, en onderwijzen ons in de weg van Gods heilige wil. Zij verstrekken ons het begrip dat we allemaal een blauwdruk in het leven hebben, en een goddelijk plan – en de behoefte om onszelf te beschermen tegen alle oppositie tegen de uitvoering van ons goddelijk plan. Zo teder en zo tegenwoordig is de liefde van God voor ons, en hij laat dit aan ons weten, en voornamelijk op een zeer persoonlijke wijze door middel van zijn engelen.

De Goddess of Liberty says: “Archangel Michael staat aan jullie zijde en beantwoordt jullie aanroeping en beantwoordt dit het best wanneer een “dagelijks momentum” behouden wordt van gebeden naar hem. “Jullie aanroepingen voor hulp zullen onmiddellijk beantwoord worden wanneer jullie dit momentum opbouwen.

Aartsengel Michael heeft de verplichting op zich genomen naar iedereen dat wanneer we voor 20 minuten onze decrees en liederen aan hem wijden, dat hij een engel aan onze zijde zal plaatsen tot het uur van onze overwinning.

Gebeden voor de ochtend en avond naar Aartsengel Michael en zijn legioenen

Dit ochtendgebed is een fantastische beschermingsmantra. Dit mantra wordt gegeven in een vierkwartsmaat en in setjes van drie.

Lord Michael before, Lord Michael behind,
Lord Michael to the right, Lord Michael to the left,
Lord Michael above, Lord Michael below,
Lord Michael, Lord Michael wherever I go!
I AM his Love protecting here!
I AM his Love protecting here!
I AM his Love protecting here!
Heer Michael voor, Heer Michael achter,
Heer Michael rechts, Heer Michael links,
Heer Michael boven, Heer Michael beneden,
Heer Michael, Heer Michael, Heer Michael waarheen ik ook ga!
IK BEN zijn Liefde die hier beschermt!
IK BEN zijn Liefde die hier beschermt!
IK BEN zijn Liefde die hier beschermt!

Voordat u gaat slapen kunt u ook een aanroeping doen. Het etherische retraiteverblijf van Aartsengel Michael, de Tempel of Faith, ligt inde Canadese Rockies bij Banff, vlakbij Lake Louise. Een manier om je ziel af te stemmen op zijn hart, en te verzoeken om naar zijn verblijf te gaan, is:

Father, into thy hands I commend my spirit.
O my soul, let us arise from our abode.
Mighty I AM Presence and Holy Christ Self, with Archangel Michael and a cordon of blue-lightening angels, transport my soul clothed in my finer bodies, fully equipped with the armor of God, to Archangel Michael and Faith’s Temple of Faith retreat over Banff and Lake Louise or to the designated place of my Holy Work this night. Escort me, instruct me, and guide and protect me and all co-servers, I pray Thee, now and always as we serve to cut free all life on earth.
Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
O mijn ziel, laat ons stijgen vanuit ons verblijf.
Machtige IK-BEN-Aanwezigheid en Heilige Christus-Zelf, met Aartsengel Michael en een cordon van blauwe bliksemstraal-engelen, verplaats mijn ziel gekleed in mijn fijnere lichamen dat volledig toegerust is met de wapenrusting van God, naar de Tempel of Faith van Aartsengel Michael en Faith bij Banff en Lake Louise of naar een aangewezen plek van mijn Heilige Werk deze nacht. Escorteer mij, instrueer mij, en leid en bescherm mij en alle mededienaren, Ik bid naar U, nu en altijd terwijl we dienen om al het leven op aarde los te snijden.

Belangrijk bij een violet vuur mantra
Indien een Violet Vuur mantra wordt aangeroepen is het belangrijk om eerst om bescherming te vragen. Dit kan door het aanroepen van een of meerdere Lord Michael decree(s). Lees hier meer over.