Buis van Licht

De Buis van Licht vormt een korte mantra om persoonlijke bescherming voort te brengen. Bij het geven van de Buis van Licht is het belangrijk om de afbeelding van je Goddelijke Zelf te visualiseren, en de mantra meerdere malen te geven. Hieronder volgt een korte uitleg over de afbeelding van je Goddelijke Zelf.

De bovenste figuur is jouw Goddelijke Zelf, de IK-BEN-Aanwezigheid, de IK BEN DIE IK BEN, de individualisering van Gods Aanwezigheid voor elke zoon en dochter. De IK-BEN-Aanwezigheid is omringd door ringen die het oorzakelijk lichaam vormen, waarin de mens zijn of haar schatten bewaard en die in de hemel zijn opgeslagen.

De middelste figuur is de middelaar tussen God en de mens, genaamd het Heilige Christus-Zelf of Hoger Zelf. Het Hogere Zelf is het aspect van ons Zelf dat elke ingewijde vollediger wil belichamen. Jezus Christus vormt hiervan het archetype, de universele belichaming van ons eigen Hogere Zelf.

Het onderste figuur vertegenwoordigt je ziel, omringd door een buis van licht en violet vuur, dat uit het hart van jouw IK-BEN-Aanwezigheid wordt vrijgegeven wanneer je de dit decree reciteert. Dit witte licht geeft je 24 uur per dag bescherming, zolang je je harmonie handhaaft.

Wil je de volledige Buis van Licht gebruiken? Download dan het decreeboek. Hieronder vind je een verkorte versie van de Buis van Licht die onderdeel is van het decree Heart, Head & Hand. 

BUIS VAN LICHT

Geliefde flonkerende IK-BEN-Aanwezigheid,
Verzegel rond mij uw buis van licht
Van opgevaren meesters vlam
ontboden nu in Gods eigen naam
Maak dat zij mijn tempel vrijwaart van
alle tweedracht gericht op mij
Ik roep violet vuur tevoorschijn voor
het doorstralen en wijzigen van elk
verlangen, volhardend in de naam
der Vrijheid totdat ik een ben met
de violette vlam

TUBE OF LIGHT

Beloved I AM Presence bright,
Round me seal your tube of light
From Ascended Master flame
Called forth now in God’s name.
Let it keep my temple free
From all discord sent to me.
I AM calling forth violet fire
To blaze and transmute all desire,
Keeping on in Freedom’s name
Till I AM one with the violet flame.

Pin It on Pinterest

X
X