Lanto Chohan van de 2e straal

Lanto

Lanto

Lanto is Chohan van de Tweede straal, de gele straal van wijsheid, begrip en van het oordeel. Hij vertegenwoordigt deze en andere deugden van de tweede straal, inclusief verlichting en onderscheidingsvermogen. Lord Lanto wijst ons een pad waarop wij verlichting en meesterschap van het kruinchakra kunnen krijgen en hij kan de mensen bijstaan in het verkrijgen van de ‘Gaven van de Heilige Geest’, met name het woord van wijsheid en het woord van kennis. Lanto had veel incarnaties in China waar hij zich concentreerde op de Vlam der verlichting die de cultuur in dat land met grote wijsheid verrijkte.

Incarnaties
Eén van zijn Chinese incarnaties was als de Hertog van Chou waarvan men denkt dat hij de goeroe van Confucius was. Tijdens zijn laatste leven vereerde Lanto de aanwezigheid van God in zijn eigen hart zo intens, dat de goddelijke vonk die daarin besloten lag – genaamd de Drievoudige Vlam – ook zelfs door anderen gezien kon worden als een zacht gouden gloed die door zijn borst heen straalde. Hij wenste dat door zijn eigen levende getuigenis andere mensen ook zouden gaan geloven in de waarheid van hun eigen innerlijke goddelijke vonk en die zouden gaan erkennen als de poort naar hun persoonlijke verlichting en overwinning.

Retraiteverblijf
Hij bezat dat zichtbare licht tot aan zijn hemelvaart, waarvan men denkt dat die plaatsvond rond het jaar 500 voor Christus. Lanto’s etherische retraiteverblijf is te vinden boven de ‘Grand Teton’ in het Teton-gebergte in Wyoming, U.S.A. Heer Lanto, het grote licht van het oude China is nu dienstbaar als een van ‘s werelds vooraanstaande wijzen. De devotie tot het woord van wijsheid en kennis die deze rustige bodhisattva met de vurige ogen heeft, geeft hem werkelijk de macht om de evoluties op aarde in te wijden in deze gaven van de heilige Geest. Het bovenstaande is een uittreksel uit het boek Heren van de Zeven Stralen.

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders