Hoeder van de Vlam

Waarom?

 

Het probleem waar de mensheid vandaag de dag mee te maken heeft, en de ware reden van dat probleem

Ondanks tekenen van spirituele vooruitgang, bevindt de aarde zich in een neerwaartse spiraal. Landen staan voor destructieve uitdagingen zoals verdeeldheid, armoede en oorlog. Mensen lijden. De waarheid is vaak het gevolg van politieke doeltreffendheid.

Een van de belangrijkste redenen waarom de aarde zich in een neerwaartse spiraal bevindt, is dat onvoldoende mensen de vlam van het Leven hoeden, die brandt op het altaar van hun hart. Het is namelijk een vereiste van de kosmische wet, verordend door de Heren van Karma, dat tenzij genoeg mensen de vlam hoeden, de beschaving op aarde niet in stand kan worden gehouden. Waarom? Omdat de vlam liefde uitstraalt, de vlam geneest, de vlam duisternis transmuteert, de vlam de goddelijkheid in de materie voedt, en de vlam het goddelijk leven zelf is.

En daarom is de oplossing voor het omkeren van de neerwaartse spiraal van de aarde en het verheffen van het collectieve bewustzijn, het hoeden van de vlam van het Leven. Er bestaat een stappenplan bij deze oplossing. Wellicht hoed jij de vlam van het Leven al door middel van gebed, meditatie, dienstbaarheid aan anderen, en nog meer. En dat is een grote dienstverlening aan de mensheid. Hier vind je vier gevorderde praktijken om deze zeer heilige activiteit van het hoeden van de vlam van het Leven een niveau hoger te brengen.

“Moet je de vlam van het Leven alleen hoeden?”

Natuurlijk kan je deze heilige activiteit helemaal alleen doen. En je boekt waarschijnlijk positieve resultaten. En toch is het moeilijk om het pad van inwijding alleen te bewandelen. Het rechtstreekse sponsorschap van een opgevaren meester, en de steun van een liefdevolle community die je als je Thuis kunt beschouwen, kunnen het verschil maken, en kunnen je helpen je spirituele groei en dienstverlening aan het leven te versnellen.

Die opgevaren meester is Saint Germain en die community is de Keepers of the Flame Fraternity (KOFF). Elizabeth Clare Prophet legt uit dat “de broederschap gesticht is door Saint Germain toen The Summit Lighthouse begon met haar activiteiten, en om een broederschap te vormen om studenten te voorzien in instructies over de kosmische wet, en niet om de leden gelieerd te laten zijn aan een kerk.” The Summit Lighthouse is een spirituele non-profit organisatie die toegewijd is aan de universele verlichting en de zielenvereniging met God. “Echter is er het vereiste zij studenten zijn van de eeuwenoude mysterieën en de mysterie van alchemie, in de stijl van de Vrijmetselaarsorde of van de Rozenkruisers of de Tempeliers, allen waar Saint Germain bij betrokken was bij hun oprichting.” Lees meer over deze opgevaren meester.

Meer over de Keepers of the Flame Fraternity (KOFF)

Elizabeth Clare Prophet vervolgt: “Dat is dus een broederschap van mannen en vrouwen van over de hele wereld die één verbintenis hebben – en dit is de enige gelofte die je als KOFF aflegt – om de vlam van het Leven te hoeden voor jezelf en voor de evoluties van de aarde. En de lessen zullen je vervolgens door middel van opeenvolgende leringen vertellen hoe je dat kunt doen.” (2)

De broederschap van KOFF biedt je een opening naar een van de actieve innerlijke scholen van de opgevaren meesters van tegenwoordig. De broederschap is de tegenhanger beneden van de hiërarchie van licht Boven, die ook wel bekend staat als de Grote Witte Broederschap. (De term “Witte” verwijst naar het witte licht dat van deze lichtwezens uitstraalt, en niet naar een ras.)

Als Ridder-Commandeur van de broederschap “verlangt Saint Germain ernaar zijn leden binnen de goeroe-chelarelatie persoonlijk te sponsoren, en hij gebruikt de Broederschap en diens lessen om dit te bewerkstelligen.”

“Als jij de Meester dient, dient hij jou.”

“De lichtdragers van deze wereld zijn bedoeld te opereren onder het sponsorschap en de mantel van Saint Germain en Portia … Saint Germain vraagt niemand zijn kerk, religie, specifieke leraar of boeken op te geven. Je kunt een lid van welke kerk dan ook zijn, en tegelijkertijd lid zijn van de Broederschap van KOFF” (3) En als jij je steun geeft aan Saint Germain, sponsort hij op zijn beurt je persoonlijk pad van inwijding door je te onderwijzen over de kosmische wet die, wanneer toegepast, naar zelfmeesterschap leidt.

“Jij bent waardig om Saint Germain te dienen.”

Denk eraan: ongeacht waar je in het leven staat, ongeacht of je rijk of arm bent, jong of oud, man of vrouw, het maakt totaal geen verschil voor Saint Germain en je broeders en zusters van de Broederschap. Het is de vlam van het Leven in je hart dat jou waardig maakt om Saint Germain te dienen, en niet je menselijke persoonlijkheid of wereldse successen. Je hebt honderden belichamingen gehad sinds je voor het eerst naar de aarde kwam met Sanat Kumara, en je spirituele verworvenheden tellen veel zwaarder dan je materiële verworvenheid.

Het is de vlam van het Leven in je hart die je waardig maakt om Saint Germain te dienen, en niet je menselijke persoonlijkheid en werelds succes. Sterker nog, je hebt honderden incarnaties gehad sinds je oorspronkelijk naar de aarde kwam met Sanat Kumara, en je spirituele verworvenheden tellen veel zwaarder dan je materiële verworvenheid. Zie je, Saint Germains doel is om jou te laten ontwaken, net als al de 144.000 lichtdragers, en om je geheugen op te frissen over je eeuwenoude gelofte en de reden waarom je nu op aarde bent.

Zolang je ziel de innerlijke roeping voelt om de vlam van het Leven opnieuw te ontsteken, evenals de heilige vuren van vrijheid in de zielen van Gods volk, en je het commitment maakt om Saint Germain te dienen, ben je waardig om dit te doen. Saint Germains doel is ook om een open deur te verschaffen waardoor de opgevaren meesters contact kunnen maken met hun geïncarneerde chela’s, en de chela’s contact kunnen maken met hun werkelijke leraren. Als de gelofte is afgelegd en het contact tot stand gebracht, zal je inwijding van start gaan.

Je serieuze studie en zelfmeesterschap van de leringen, zonder onderweg stappen over te slaan – hoe gevorderd je ook denkt dat je spirituele verworvenheid is – is het teken van nederigheid dat aan de zuiveren van hart de mysteriën ontsluiert, zelfs in de meest elementaire lessen. En dus, ja. Saint Germain heeft jou nodig en hij roept je op om je weg naar hem en Sanat Kumara terug te vinden. Het enige wat je hoeft te doen is de uitgereikte hand van goddelijke vriendschap aan te grijpen.

“Je persoonlijke uitnodiging om toe te treden tot de broederschap …”

De Keepers of the Flame Fraternity is het geven en ontvangen van de Meester en zijn discipelen. Zoals de Meester vrijelijk zijn kosmische momentum als een mantel van licht aan zijn discipelen geeft om de dagen van de bevrijding van hun ziel te bespoedigen, zo biedt de discipel aan de Meester zijn devotie aan de vlam, dienstbaarheid, en een vastbeslotenheid om het zelf te zuiveren als een kristallen kelk voor het werk van de Meester op aarde. Dus de Meester zegent de discipel als zijn instrument.

Keeper of the Flame worden

 

The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders