ElohimSaint Germain

Arcturus en Victoria

De Elohim Arcturus en Victoria zijn de Elohim van de zevende Straal (de Violette Straal) van vrijheid, ritueel, invocatie of aanroeping, transmutatie, transcendentie of overstijging en genade, en de wens om alles te vernieuwen door toepassing van de wetten van alchemie. De vibraties van de Violette Vlam vanuit hun hart stellen het ritme van het leven en de toepassing van de wet door dienstbaarheid en eerbied voor dat leven in werking. Elohim Arcturus gebruikt de Purperen Vlam (paarsblauw) die de wetenschappelijke toepassing van de wet en de transmuterende essentie van vrijheid inhoudt, terwijl Victoria de Violette Vlam (met de kleur van een orchidee) uitstraalt. Dit Violette Vuur vertegenwoordigt de genade, de vergiffenis en de naastenliefde van ware vrijheid.

Dispensatie
De diensten van de Elohim van de zevende Straal naar deze planeet toe zijn gedurende de afgelopen eeuw sterk vermeerderd als gevolg van de dispensatie (een speciale genade) die de opgevaren meester Saint Germain in de dertiger jaren van de vorige eeuw heeft gegeven, welke bestond uit het bekend maken van de leringen van de ‘I AM’ (IK BEN DIE IK BEN): de naam van God.  Tot dan toe werd deze instructie alleen in de retraiteverblijven van de Broederschap gegeven.

In 1933 werd in Chicago de tentoonstelling ‘De Eeuw der Vooruitgang’ geopend en bij die gelegenheid zette Arcturus de Vlam der Vrijheid in werking om daardoor Noord- en Zuid Amerika bij te staan. In die dertiger jaren kwamen er nog meer kosmische wezens vanuit het ‘Gebied der Grote Stilte’ (Nirwana) om Saint Germain bij te staan in zijn enorme en veel-omvattende taak ten behoeve van de evoluties op aarde. In de afgelopen jaren is deze hulp vermeerderd en bekrachtigd en uit de dispensaties die intussen zijn verleend is duidelijk te merken dat de ‘Grote Witte Broederschap’, de Opgevaren Meesters en de kosmische wezens hier voortdurend aan hebben meegewerkt.

Het retraiteverblijf van Arcturus en Victoria
Dit retraiteverblijf bevindt zich op het etherisch niveau, dichtbij Luanda, Angola, in Afrika. Dit verblijf vormt het brandpunt van de energieën van het chakra ‘Zetel van de Ziel’ van de aarde. Het heeft de vorm van een enorm grote vesting, bestaande uit paarskleurig rotsgesteente. Hierbinnen is het persoonlijke vuur van Arcturus en Victoria verankerd: links het paarse van Arcturus en rechts het violet-en-roze vuur van Victoria.. Deze vuren zijn toegewijd aan de vrijheid van de hele mensheid, die kan voortvloeien uit de alchemische werking van de vlammen; de genade van de Grote (Kosmische) Wet en de liefde van de Vader/Moeder-God.

Legioenen violette, roze en paarskleurige engelen zijn vanuit dit verblijf dienstbaar en worden hierbij ook geholpen door de elementalen.

Arcturus en Victoria hebben nog andere punten (geen retraiteverblijven) van waaruit ze werken, namelijk boven Australië, de Zuidpool, de Pyreneeën, Siberië, Victoria Eiland bij noord Canada en het zuidelijkste punt van Zuid Amerika. Meer hierover is te vinden in het Engelstalige boek ‘The Masters and Their Retreats‘ Aanroepingen tot de Elohim:

Elohim Arcturus en Victoria! (3x)
Zend ons oceanen van Violet Vuur
voor de transmutatie van de oorzaken van alle fanatisme,
mentale en etherische vervuiling
en alles dat onze persoonlijke verbondenheid met God in de weg staat.