ElohimHilarion

Cyclopea en Virginia

Cyclopea en Virginia zijn de Elohim van de vijfde Straal, de Groene Straal van waarheid, trouw, oprechtheid, genezing, standvastigheid en het verlangen om Gods overvloed door de zuivere zienswijze van de Moeder te precipiteren. Doordat zij zich concentreren op het Alziend Oog van God en van precipitatie zonder bijbedoelingen, staan deze tweelingzielen de mensheid en de elementale levensvormen bij om de overvloed van Gods geest op aarde te verwezenlijken.

De apostel Jacobus (Jac.1:8) had het over ‘een innerlijk verdeeld mens, ongestadig op al zijn wegen’. Cyclopea en Virginia concentreren zich op de zuiverheid van ‘de visie van het enkelvoudige oog’, die verloren ging toen de mens at van de boom der kennis van goed en kwaad. Door het brandpunt van het Alziend Oog van God in het voorhoofdschakra (het Derde Oog-chakra) van een mens zenden zij de waarheid van het oorspronkelijke goddelijke plan uit via een enkele groene vlam die de zeven kleuren van de Elohim uitstraalt. Dit is het centrum van de zuiverheid die een mens in staat stelt om door de spiraalvormige caduceus (gevleugelde slang) – als die oprijst en in het voorhoofd wordt geplant, – het symbool te worden van zijn gevleugelde victorie en zijn terugkeer tot heelheid.

Onder de twaalf hiërarchieën neemt Cyclopea de plaats in op de tien-uur lijn van de ‘Kosmische Klok’ ten behoeve van de evoluties van dit zonnestelsel. Hij vertegenwoordigt de hiërarchie van de Schorpioen en onderwijst hoe de scheppende energieën op een juiste manier moeten worden gebruikt. Als lid van de ‘Karmische Raad’ vertegenwoordigt Cyclopea de vierde straal van de zuiverheid. (De Karmische Raad bestaat uit een groep meesters die gerechtigheid uitdelen in dit stelsel van werelden en die voor elke levensstroom beslissen over karma, genade en oordeel. Alle zielen moeten voor de Karmische Raad verschijnen, zowel voor als na iedere incarnatie op aarde).

Cyclopea staat ook bekend als de Elohim van de muziek. Door de muziek in de sferen uit te zenden naar de evoluties die aan zijn zorg zijn toevertrouwd werkt hij in op de spraak, het gehoor en het gezichtsvermogen. Cyclopea en Virginia staan voor onschuld. Gedurende de conclaven die elk halfjaar in het Royal Teton retraiteverblijf worden gehouden, zendt Cyclopea vurig blauwe bollen de atmosfeer van de aarde in. Dit gebeurt (via het focus) van het Alziend Oog aan het noordelijk eind van het verblijf. Deze bollen met hun lichtstralen laden de aarde op met de werking van Gods wil en de oorspronkelijke zuiverheid van de goddelijke ontvangenis van elke man, vrouw en kind op de planeet.

De actie van het blauwe weerlicht snijdt door de zware lagen heen en maakt de weg vrij voor de kristallen vlam van zuiverheid en van de groene vlam, die als helende mantra’s vanuit het hart van Cyclopea en Virginia de vier lagere lichamen zuiveren van de levens waar zij voor zorgen. Cyclopea’s aura is groen zoals de weerschijn in het kristallen prisma van het Christus- bewustzijn. Virginia’s aura is groen met een witte nuance. Het retraiteverblijf van deze Elohim vormt het brandpunt van de energieën van het Derde Oog-chakra van deze planeet. Het ligt hoog boven het Altai-gebergte waar de grenzen van China, Siberië en Mongolië samenkomen: in de buurt van Tabun Bogdo. Het gehele retraiteverblijf bevindt zich op etherisch niveau, alhoewel congruent met de bergen.

Het heeft de kleur van donkergroene jade. In het inwendige van de prachtige tempel bevindt zich het brandpunt van de smaragdgroene straal met het Alziend Oog in een driehoek. Ook bestaat er een gouden zaal, de zaal van precipitatie, waar de groengouden vlam brandt. Hier vergaderen de meesters om de bestemming van de aarde te bespreken en om de hogere spirituele wetenschap aan de mensheid bekend te maken. Het bovenstaande is ontleend aan het Engelstalige boek ‘The Masters and Their Retreats’. Aanroeping:

Elohim Cyclopea en Virginia (3x)
Doordring de aarde met de smaragdgroene straal van het Alziend Oog van God
om de naties, de volkeren en hun economie te helen.
Kom ons te hulp om het ontstaan en de verspreiding
van kwaadaardige virussen en microben tegen te gaan,
evenals chemische oorlogsvoering en alle misbruik van muziek,
technologie en wetenschappen, inclusief genetische manipulatie en cloning!