Opgevaren Meesters

Gautama Boeddha

Gautama verkreeg de verlichting van het boeddhaschap 25 eeuwen geleden na het gaan van een Pad dat hij reeds in vele vorige levens gevolgd had. Hij bereikte zijn hoogtepunt door zijn meditatie van 49 dagen onder de ‘Bo-boom‘. Vanaf dat moment spreken we over Gautama, de Boeddha. Hij vervult momenteel het ambt van ‘Heer van de Wereld’.Zijn aura van liefde en wijsheid, die de planeet bezielt, komt voort uit zijn buitengewone devotie tot de Moeder God (het vrouwelijke aspect van God). Hij is de hiërarch van Shamballa, het oorspronkelijke retraiteverblijf van Sanat Kumara op het etherisch gebied boven de Gobi-woestijn in China.

Op oudejaarsavond 1976 gaf Gautama een dictatie via de boodschapper Elizabeth Prophet waarin hij voorspelde dat het krachtveld van zijn retraiteverblijf Shamballa als een boog zou worden verbonden naar de ‘Inner Retreat’ gevestigd bij de Rocky Mountains in Montana, Amerika, als de plaats waar de ‘Drie Juwelen’ verankerd zouden� worden.

Deze ‘juwelen’ zijn de Boeddha, de Sangha en het Dharma. De Sangha is een gemeenschap van spirituele mannen en vrouwen die volgens het Dharma leven. Dharma betekent: de Leringen van de Opgevaren Meesters (waaronder de Boeddha). Naast de bekende Gautama Boeddha, zijn er nog vele andere boeddha’s die vereerd worden, zoals bijvoorbeeld Lord Maitreya, de vijf Dhyani Boeddha’s en Manjushri. Het woord Boeddha komt van het Sanskriet woord ‘Boedh’ = wakker worden, weten en scherp zien. Boeddha betekent de ‘Verlichte’. Boeddhaschap duidt een ambt aan binnen de geestelijke hiërarchie der werelden, dat wordt verkregen na het volbrengen van bepaalde testen.