Teachings

Chohans

Chohan is een term dat ‘Heer‘ of ‘Meester’ betekent. Het is een titel dat respect en eerbetoon uitdrukt. Aan het hoofd van elke straal staat een Chohan. Deze zeven Chohans of ‘Heren van de Stralen’ zijn gespecialiseerd in de kwaliteiten van de desbetreffende straal waar zij gedurende hun vele incarnaties op aarde meesterschap over hebben behaald. Zij kunnen ons leren hoe ook wij (zelf)meesterschap op die bepaalde straal kunnen verkrijgen. Hoewel we allemaal natuurlijke voorkeuren of neigingen hebben die ons aantrekken tot een of twee stralen, moet iedereen op elk van de zeven stralen een zekere hoeveelheid meesterschap verkrijgen, willen wij onze hemelvaart kunnen maken. Het is dus een groot voorrecht om meer over deze Chohans te weten te komen en onder hun leiding te studeren!

De zeven Chohans en hun stralen zijn:
El Morya op de eerste straal van de Wil van God,
Heer Lanto op de tweede straal van Verlichting,
Paul de Venetiaan op de derde straal van goddelijke Liefde,
Serapis Bey op de vierde straal van Zuiverheid,
Hilarion op de vijfde straal van Waarheid en Genezing,
Nada op de zesde straal van Vrede,
Saint Germain op de zevende straal van Vrijheid.

Dan is er nog de Maha Chohan die aan het hoofd staat van de zeven Chohans.

(Maha betekent ‘groot’)