Spirituele methoden

Spirituele methoden

Er bestaan vier geavanceerde spirituele methoden om het hoeden van de vlam naar een hoog niveau te brengen.

Herinner je je eigen verhaal en claim je goddelijke lotsbestemming

Lang geleden, had de Kosmische Raad besloten dat de aarde en haar evoluties ontbonden zouden worden omdat “de zielen van haar kinderen niet langer de Drie-eenheid aanbaden in de drievoudige vlam van het leven dat brandden op de altaren van hun hart.” Zij waren de schapen die hun herder verloren hadden. “Hun aandacht was gefixeerd op de uitwendige manifestatie der dingen, en zij verlieten bereidwillig en onwetendheid de innerlijke wandeling met God. Zij kenden niet langer de innerlijke mens van het hart, de gezegende Ishwara en de zeven kaarsen brandden niet langer op de zeven vensterbanken van hun ramen.”

Zodoende stond de aarde voor haar meest duistere periode in haar geschiedenis alsof zij “als boekrol opgerold werd en als kaars door  heilig vuur weggebrand zou worden”. Op dit meest kritieke moment dat Sanat Kumara, ook wel bekend als de Oude van Dagen, zich vrijwillig aanbood om in ballingschap op de “duistere ster” aarde te blijven en namens een lijdende en onverlichte mensheid de Hoeder van de Vlam te zijn. Het is vanwege deze grote opoffering dat Sanat Kumara, ook bekend staat als de Grote Bodhisattva.

Sanat Kumara vestigde zijn fysieke retraiteverblijf op het Witte Eiland in de Gobi Zee, nu de Gobiwoestijn. En deze plek Shamballa, reikte hij draden van licht uit naar ieders hart zodat hij de vlam van het leven namens hen kon hoeden, totdat er weinigen en uiteindelijk meer mensen hun reden van bestaan zouden herinneren, en wederom zouden leren om de vlam van het leven zelf te hoeden.

Maar Sanat Kumara kwam niet alleen. Honderdvierenveertigduizend zielen gingen vrijwillig met hem mee om hem te helpen in het volbrengen van zijn missie. Het is goed mogelijk dat je een innerlijk verlangen kent om je missie te vervullen en je community te vinden. Dit gevoel kan heel goed waar zijn omdat het verhaal van Sanat Kumara jouw verhaal is. Als je in je hart voelt dat je een van deze 144.000 zielen bent die met hem gekomen zijn naar Shamballa, welkom thuis.

Welkom bij je spirituele familie. We waren voor veel te lange tijd afgescheiden en onze zielen smachten ernaar om weer samen te komen en om de Grote Bodhisattva te dienen als vanouds. Daarom zeggen de Hoeders van de Vlam vandaag in eendracht:  “Heil naar u, Sanat Kumara, Oude van Dagen, u bent werkelijk de koning van onze harten. We zijn altijd zo dankbaar voor jouw opoffering. En we verklaren, in uw naam, dat de aarde haar overwinning zal behalen!”

Ga naar de Sanat Kumara Lessen en herinner je afkomst.

Herstel je geheugen over je goddelijke identiteit

Buis van Licht Tube of Light

Terwijl we leven na leven toegaven aan mindere verlangens en het maken van verkeerde keuzes, viel ons bewustzijn van zijn zuivere staat. We verloren ons geheugen over onze goddelijke identiteit. In andere woorden, we vergaten wie we waren en wat we zijn. We denken vaak dat we hulpeloze menselijke wezens zijn die een leven van pijn en lijden verlaten. In werkelijkheid zijn we kinderen van het licht, en kinderen van de Allerhoogste God, en we hebben toegang tot deze grote kracht, wijsheid en liefde in de naam van de IK-BEN-Aanwezigheid.

Dus onze goddelijke identiteit is de Monade, de innerlijke God, de Atman – onze eigen IK-BEN-Aanwezigheid. De opgevaren meester en Wereldleraar Kuthumi vertelt ons dat “perfectie veel minder ver verwijderd is als anderen ons willen doen laten geloven. ” Want het verblijft precies in je God-Aanwezigheid. de IK BEN DIE IK BEN, die vaak slechts een meter boven je fysieke hoofd vertoeft.”

De IK-BEN-Aanwezigheid wordt omgeven door het causale lichaam – de zeven concentrische sferen van spirituele energie die de optekeningen bevatten van al je goede werken. Onder de IK-BEN-Aanwezigheid bevindt zich je Heilig Christus-Zelf, die ook vaak de middelaar genoemd wordt en de verborgen van man van het hart. En precies binnen de geheime kamer van je hart bevind zich de vlam van het leven, dat ook bekend staat als de ongevoede vlam, en die verbonden is met de IK-BEN-Aanwezigheid door middel van het kristallen koord. Je eerste opdracht is dus het herstellen van je herinneringen over deze aspecten van je goddelijkheid door aandacht en liefde. Je kunt nu beginnen, door de simpele aanroep te doen. Haal diep adem en focus je op je hart en zeg met gevoel en overweging:

“Geliefde IK-BEN-Aanwezigheid, onthul jezelf aan mij vandaag! Leid me, bescherm me. ;Heel me. Laat me zien hoe ik de vlam van het leven in mijn hart kan versterken. Ik dank u en ik accepteer dit als volbracht in volle kracht in dit werkelijke uur.”

Neem je dagelijkse karma serieus

We weten allemaal iets over karma, de wet van oorzaak en gevolg. Echter is karma voor velen van ons een theoretisch concept. We begrippen het op een intellectueel niveau, maar we denken niet na over onze persoonlijke karma als de reden voor onze problemen. In andere woorden, we nemen onze karmische lasten niet serieus en we realiseren ons de grote impact niet dat karma kan hebben op ons dagelijks leven.

Vraag jezelf: heb ik een diep zielsgewaarzijn van de karmische energie waar ik mee moet omgaan elke dag, zoals op werk, in relaties, financiën, en zelfs in je innerlijk leven? Als je het gewaarzijn over karma hebt als een machtige kracht in je leven en je start met het actief transmuteren van dit karma, dan mag je jezelf wijs en gelukkig prijzen. Het transmuteren van karma helpt je om meer gewaar te worden van de vlam van het leven binnen je hart, om moeilijke situaties op te lossen waar je tegenaan loopt, en geeft innerlijke vreugde en meer.

Als je dit gewaarzijn over karma niet hebt als de machtige onzichtbare kracht in je leven, dan kun je starten met het nemen van je verantwoordelijkheid voor het karma dat je geschapen hebt in het verleden en in voorgaande levens. Wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor het leven van vandaag als het werkelijke resultaat van je daden uit het verleden, laat je alle excuses, machteloosheid en beschuldigingen varen. Dan zul je voelen dat je de leiding hebt over je leven. De sleutel is om de lessen te leren achter het karma. En onthoud, karma is nooit bestraffing. Karma is onze genadige leraar in de klaslokalen van de aarde. Zodoende kun je je karma balanceren alsmede planetaire karma, door jezelf toe te wijden aan spirituele technieken. Op hetzelfde moment kun je een andere krachtige tegengif tegen karma ontdekken. Deze karma-tegengif staat bekend als de violette vlam en is ons aangereikt door de opgevaren meesters. De violette vlam is het heilige vuur van de zevende straal, en het is een groot spiritueel geschenk in onze tijd. kunt de violette transmuterende vlam oproepen.  Wil je meer weten over karma? Ga dan naar karmalessen.

Beoefen de eeuwenoude Wetenschap van Invocatie

Elizabeth Clare Prophet vertelt ons over de eeuwenoude Wetenschap van Invocatie, ook bekend als de Wetenschap van het Gesproken Woord, dat beoefend werd op Atlantis en Lemurië. Meer dan twaalfduizend jaar geleden in de tempels van deze verloren continenten deden de priesters en priesteressen aanroepingen naar de vlam van het leven en pasten zij de Wetenschap van het Gesproken Woord toe.

“Deze wetenschap, die voor vele eeuwen beoefent wordt door adepten uit het Verre Oosten alsmede door Westerse Mystici, legt het gebruik van de stem in samenwerking met het keelchakra uit bij het geven van mantra’s, chants, gebeden, invocaties, affirmaties, liederen van vreugde en lof, en fiats van licht om de werking van goedaardige krachten op het planetaire lichaam te versterken en in de wereldaangelegenheden van de mens … Eén van de meest belangrijke en vitale technieken van zelfmeesterschap dat onderwezen wordt door de Grote Witte Broederschap is de Wetenschap van Invocatie wat ook de kunst van het decreeën bevat ( komt van het woord decreet; het geven van decreten). Door deze methode om het bewustzijn te verruimen toe te passen, kun je jezelf nader tot de vlam van het leven brengen die binnen je wezen gloeit, en uiteindelijk de doop ervaren van het heilige vuur zoals voorzegt werd door Johannes de Doper toen hij sprak over de komst van Christus. “Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest, en met vuur.”

Het woord “invoke” komt van het Latijn “invocare”, wat betekent om “aan te roepen”. Dus roepen we de machtige IK-BEN-Aanwezigheid aan, de Elohim, de aartsengelen, de opgevaren meesters, en andere wezens van licht. En we werken aan het “hoeden van de vlam van leven namens de mensheid die nog niet ontwaakt zijn en niet verlicht.” “De roep dwingt het antwoord af!” zegt El Morya Khan, Mahatma van de Himavat en Chohan van de eerste straal. Daarom beoefenen we de Wetenschap van Invocatie door middel van aanroepingen (calls), fiats, decrees, invocaties, mantra’s, IK-BEN-affirmaties, chants, muzikale meditaties en meer.