Aartsengelen en de ArcheiaSerapis Bey

Gabriël en Hope

Aartsengel Gabriël, wiens naam betekent ‘God is mijn kracht’ of ‘Man van God’, dient op de Witte Straal van Zuiverheid.De drie grootste westerse religies, het Jodendom, het Christendom en de Islam, zijn bekend met Gabriël. In de Islam is hij de engel die de Koran aan Mohammed kwam brengen; in het Christendom is hij de engel die de boodschap aan Maria gaf dat zij de moeder van Christus zou worden.  Aartsengel Gabriël en zijn tweelingziel Archeia Hope helpen lichtdragers bij hun werk met het Licht in het ‘Stuitchakra’ en in het verkrijgen van meesterschap op de Witte Straal, – zuiverheid, orde, hoop, vreugde en discipline. De engelen die Serafijnen genoemd worden, dienen ook met Gabriël en Hope. De Serafijnen dragen het Licht van de Vader-Moeder-God. Zij kunnen letterlijk hun aanwezigheid over ons heen plaatsen en wij kunnen dat Licht en die energie in ons lichaam absorberen zoals een spons water opneemt.

Als wij de wens hebben om eenheid te verkrijgen met het goddelijke bewustzijn door middel van zuiverheid van lichaam, geest en ziel, kunnen deze engelen ons bijstaan dit doel te bereiken door het Kundalini-vuur te helpen oprijzen.  Gabriël, die vaak wordt afgebeeld met een trompet, is de boodschapper-engel die aan iedere ziel van licht het goede nieuws komt brengen over het Pad naar de hemelvaart en de uiteindelijke bestemming: namelijk de vereniging met God.

 Hij heeft deze aankondiging reeds aan velen onder ons gedaan, hetgeen geresulteerd heeft in een plotseling besef dat wij naar Huis geroepen worden, en dat wij veel werk te doen hebben om ons (slechte) karma te vereffenen en dat doel te bereiken.  Met betrekking tot die doelstelling heeft Gabriël benadrukt dat spirituele zoekers vastbesloten moeten zijn om het Licht te leren kennen, het te gaan bezitten en vast te houden en om aan het Licht dienstbaar te zijn. Terwijl zij in dat proces zitten moeten ze proberen meesterschap over het Licht te verkrijgen.  Geef het volgende gebed om jezelf met Licht te vullen, jezelf aan te moedigen op het spirituele Pad en jezelf te helpen je hemelvaart te behalen. In de naam van Gabriël en Hope:

IK BEN een heilig wezen van God!
IK BEN DIE IK BEN is de naam van God die aan Mozes werd doorgegeven
IK BEN betekent ‘God in mij is’.