Community

In elke tijdperiode hebben spirituele leraren hun gemeenschappen opgericht – Gautama Boeddha en zijn sangha, Jezus en zijn discipelen, en Sint Fransiscus en zijn broeders en zusters. In deze tijd hebben Mark en Elizabeth Clare Prophet een spirituele gemeenschap gevestigd dat sinds zijn begin in 1958 uitgegroeid is tot een wereldwijde gemeenschap.

Studenten komen samen om de Leringen van de Opgevaren Meesters te bestuderen en te genieten van het kameraadschap van gelijkgestemden. Mensen van alle leeftijden, elk milieu, en alle nationaliteiten en achtergronden zijn welkom.

The Summit Lighthouse Communities vormen bakens van licht in steden overal ter wereld. Er wordt vaak gekozen voor de Engelstalige benaming ‘community’ in plaats van gemeenschap. ‘Community’ is een samenvoeging van de zinsnede ‘Coming into unity‘. Deze community bestaat uit Hoeders van de Vlam en Communicanten die samenkomen, leren en bijdragen aan zijn zaak. Hoe zit dat?

Het antwoord ligt omsloten in alchemie. De opgevaren meester Saint Germain staat bekend als de meesteralchemist en hiërarch van het Aquariustijdperk. Hij is de universele belichaming van vrijheid voor deze wereld. Saint Germain is de sponsor van de Hoeders van de Vlam. Dit sponsorschap voltrekt zich op diepgaand niveau. Hij heeft daarmee het lot van de wereldvrijheid verbonden aan de Broederschap van Hoeders van de Vlam. Saint Germain zoekt iedereen die de vlam van het leven wil hoeden, en onderdeel wil uitmaken van deze gemeenschap van gelijkgestemden.

Wil jij ook onderdeel uitmaken van de Broederschap van Hoeders van de Vlam, en Saint Germain ondersteunen en zijn sponsorschap ontvangen? Ga dan naar lidmaatschap.