Teachings

Het Gesproken Woord

“In het begin was het woord en het woord met God, en het woord was God.”

“En God sprak: laat er licht zijn, en er was licht.” (Johannes 1:1; Genesis 1:3)

Elizabeth Clare Prophet vertelt ons over de eeuwenoude wetenschap van Invocatie dat ook bekend staat als de wetenschap van het Gesproken Woord en, “beoefend werd op Atlantis en Lemurië”. Meer dan twaalfduizend jaar geleden deden de priesters en priesteressen de invocatie naar de vlam van het Leven op deze verloren continenten door middel van het toepassen van de wetenschap van het Gesproken Woord.

Deze wetenschap dat sindsdien voor vele eeuwen beoefend werd door adepten in het Verre Oosten en door Westerse mystici, legt het gebruik uit van de stem in samenwerking met het keelchakra bij het geven van mantra’s, chants, gebeden, invocaties, affirmaties, liederen van vreugde en lof, en fiats van licht om de werking van goedaardige krachten te versterken op het planetaire lichaam en in de wereld van de individuele mens.

Een van de belangrijkste en vitale technieken van zelfmeesterschap dat onderwezen wordt door de Broederschap is de wetenschap van Invocatie, inclusief de kunst van decreeën. Door deze methode van het verruimen van het bewustzijn toe te passen, kun je jezelf in dichtere nabijheid brengen van de vlam van het Leven dat binnen in je wezen is, en uiteindelijk de doop van het heilige vuur ervaren.” Het woord “invoke” komt van het Latijn “invocare” wat ‘aanroepen’ betekent.

We roepen voorts de machtige IK-BEN-Aanwezigheid aan, de Elohim, de aartsengelen, de opgevaren meesters en andere wezens van licht. En we werken eraan om “de vlam van het Leven te hoeden namens de mensheid die nog onverlicht en niet ontwaakt is. “De aanroep gebied het antwoord!” zegt El Morya, mahatma van de Himavat, en de chohan van de Eerste Straal.

Dus beoefenen we de wetenschap van Invocatie door middel van aanroepingen, fiats, decrees, invocaties, mantra’s, IK-BEN affirmaties, chants, muzikale meditaties en nog meer.

Het woord werd vlees of het geïncarneerde woord, de Christos. Christus of het Christus-Zelf of Hogere Zelf is het ware licht die ieder mens verlicht die de wereld in komt. Geluid gaat aan de schepping van het licht vooraf. Het keelchakra heeft een scheppende functie. Door Gods naam te affirmeren als IK BEN DIE IK BEN zoals aan Mozes geopenbaard, zeggen wij feitelijk: “IK BEN beneden wie IK boven BEN.” God wordt bij toepassing van decrees’ rechtstreeks naar beneden getrokken: IK BEN blij betekent GOD IN MIJ is blij. We hebben allemaal een naam in God, de IK-BEN-Aanwezigheid en erkennen dat ‘woorden maken of breken’. Vanwege de gevolgtrekking wordt het Gods woord ook het Gesproken Woord genoemd want ook God of de IK-BEN-Aanwezigheid heeft gesproken.

 Met affirmeren worden onmiddellijk scheppingsdaden voltrokken en komt licht vrij. Licht is bewustzijn. Bewustzijn bestaat uit de intelligentie van elektronen en de kern. Het keelchakra kan deze elektronen bevelen om Gods wil uit te voeren. De elektronen bezitten kosmische intelligentie om universa te scheppen en uiterlijke werkelijkheden te besturen.

Bij onze diensten staat het toepassen van het Gesproken Woord centraal. Het toepassen van het Gesproken Woord wordt ook decreeën genoemd. Dit zijn verordeningen. Door te decreeën uit naam van de IK-BEN-Aanwezigheid, kunnen de hemelse heerscharen en de eigen IK-BEN-Aanwezigheid verzocht worden Gods wil te bekrachtigen, om persoonlijke genezing te brengen, om te zorgen voor oplossingen van wereldproblemen of om de hemelse hiërarchie te autoriseren om te handelen.

Decrees worden vaak herhaald. Dit wordt gedaan omdat decrees een krachtigere uitwerking kennen wanneer het herhaald wordt. Door een constante aanvoer van geluid, wordt het licht namelijk krachtiger en langer bevolen om een krachtige kosmische werking neer te zetten.