Broederschap

Broederschap is karakteriserend voor The Summit Lighthouse. De aard van broederschap is tweevoudig. De leringen zijn prachtige hulpmiddelen voor persoonlijke groei van alle leden en om met elkaar de leringen te bestuderen. De leden zijn ook actief bezig om de leringen uit te dragen en te verspreiden. In een broederschap draait het om dienstbaarheid.

De broederschap streeft naar persoonlijke groei, elkaar helpen en om de leringen te verspreiden. Veel lichtdragers en spirituele zoekers hebben namelijk hulp of tijd nodig om de leringen als waardevol te beschouwen. De leringen vormen garantie voor groei.

Het is een ongeschreven regel dat niet uitgeweid wordt over spirituele verworvenheid die ontleend wordt aan de leringen. De broederschap is ook geen plek om te zoeken naar wonderen of fenomenen hoewel ze zeker plaatsvinden, noch om te zoeken naar mediumschap of spiritisme. Daarentegen kwalificeren zij de leringen als een zeer exacte en diepgaande wetenschap. In een broederschap draait het om: wat kan ik betekenen voor mijn broeders en zusters?

Bij The Summit Lighthouse Holland wordt van elkaar geleerd en samen gestreefd. Broeders en zusters hebben naar elkaar verantwoordelijkheid om over elkaar te hoeden en elkaar te ondersteunen. Hierdoor is de broederschap in staat om grote progressie te boeken.

Pin It on Pinterest

X
X