Broederschap

Broederschap is karakteriserend voor het functioneren van de organisatie. Ten eerste zijn de leringen prachtige hulpmiddelen voor persoonlijke groei van haar leden en om met elkaar de leringen te bestuderen. Ten tweede zijn leden actief bezig de leringen uit te dragen en te verspreiden. Dienstbaarheid aan elkaar vormt een hoeksteen.

De Broederschap van Hoeders van de Vlam wordt gevormd door degenen die de gelofte afgelegd hebben aan Saint Germain om zijn zaak van de vrijheid te ondersteunen. Binnen de community werken Hoeders van de Vlam aan persoonlijke- en gezamenlijke groei door elkaar ondersteunen maar ook om de leringen te verspreiden. Het verspreiden van de leringen is zeer belangrijk want veel lichtdragers en zoekers naar de hoogste waarheden hebben namelijk vaak hulp of tijd nodig om de leringen te ontdekken of als waardevol te beschouwen.

Het is een ongeschreven regel binnen de broederschap dat niet uitgeweid wordt over spirituele verworvenheid die ontleend wordt aan de leringen. De broederschap is ook geen plek om te zoeken naar wonderen of fenomenen hoewel ze zeker plaatsvinden, noch om te zoeken naar mediumschap of spiritisme. In een broederschap draait het om: wat kan ik betekenen voor mijn broeders en zusters?

Bij The Summit Lighthouse Holland gaan alle leden harmonieus met elkaar om en broeders en zusters hebben naar elkaar verantwoordelijkheid om over elkaar te hoeden en elkaar te ondersteunen. Dit is niet alleen leerzaam maar ook leuk! Voor meer informatie over de Broederschap van Hoeders van de Vlam, ga naar lidmaatschap.

Pin It on Pinterest

X
X