Broederschap

Broederschap

Hoe werkt het eigenlijk in een broederschap van gelijkgestemden? Wat mag je verwachten als je langskomt? Je treft een broederschap van Hoeders van de Vlam aan die de gelofte afgelegd hebben aan Saint Germain. Ooit zijn ze met dezelfde interesse langs gekomen en daarom weten ze dat een eerste keer spannend kan zijn. Zij staan je ten dienste en bieden hulp aan waar je behoefte aan hebt.  Zelfs wanneer je geen lid bent zijn ze altijd bereid om je te helpen.

Missie

Hoeders van de Vlam werken aan persoonlijke- en gezamenlijke groei en aan de missie van The Summit Lighthouse. Het verspreiden van de leringen is daarbij ontzettend belangrijk want veel lichtdragers en zoekers naar de hoogste waarheden hebben vaak hulp of tijd nodig om de leringen te ontdekken of als waardevol te beschouwen.

Dienstbaarheid

Het is een ongeschreven regel dat er niet gesproken wordt over iemands eigen spirituele verworvenheid die ontleend wordt aan de leringen of aan het sponsorschap van Saint Germain. Dit betekent niet dat we elkaars verworvenheden niet waarderen maar dat de nadruk ligt op dienstbaarheid, eenheid en harmonie binnen de broederschap. De broederschap is ook geen plek om te zoeken naar wonderen of fenomenen hoewel ze zeker plaatsvinden, noch om te zoeken naar mediumschap of spiritisme. In een broederschap draait het om wat iedereen kan betekenen voor elkaar.

Hoeders

Bij The Summit Lighthouse Holland wordt er gestreefd naar eenheid en harmonie met de verantwoordelijkheid om over elkaar te hoeden en elkaar te ondersteunen. Dit is niet alleen leerzaam maar ook leuk! Voor meer informatie over de Broederschap van Hoeders van de Vlam, klik  hier.