Aartsengelen en de ArcheiaLady Master Nada

Uriël en Aurora

De naam van Aartsengel Uriël betekent Vuur van God of God is mijn Licht . Hij wordt genoemd in sommige joods-christelijke boeken. In de apocriefe tekst van het tweede boek van Esdras bijvoorbeeld, staat hij bekend als de Aartsengel van de verlossing. Uriël en zijn tweelingziel Aurora dienen op de paarsgouden straal, de zesde straal, en ze onderwijzen mensen om meesterschap te verkrijgen over het solar-plexus-chakra (de zonnevlecht). Deze straal is de straal van dienstbaarheid, vrede, broederschap, de opstanding, en het goddelijk oordeel over alles wat tot het kwade behoort. De paarsgouden straal is ‘doorspikkeld’ met het robijnrood dat de intense actie van goddelijke liefde toevoegt. Die brengt in ieders eigen Christusbewustzijn de wens tot zelfmeesterschap naar voren, om hiermee dienstbaar te zijn aan God en de mens.

Uriël en Aurora brengen trillingen van vrede en broederschap overal waar zij worden aangeroepen,. Als het nodig is om onenigheid uit de weg te ruimen of broederschap tussen mensen te laten opbloeien, willen zij helpen. Door het zwaaien van de scepter van oordeel gebaseerd op onderscheidingsvermogen vanuit het licht van deze straal, scheiden Uriël en Aurora het ware van het onware en binden hun engelen al datgene wat niet van het licht is in de mensen en in de wereld.

Om ons doel in dit leven te bereiken, leerde aartsengel Uriël ons dat wij door middel van het volgende fiat (= krachtige affirmatie) kunnen bevestigen dat God één is met ons ware Zelf: Vrede, wees stil en weet dat IK GOD BEN! Dit fiat kan het licht van de Aartsengelen van de zesde straal op een krachtige manier in je wereld brengen. Het helpt je op weg om alles te overwinnen wat van een lagere vibratie is dan het Christusbewustzijn in jezelf. Geef dit fiat zo vaak als nodig is om de energie in je zonnevlechtchakra en je bewustzijn letterlijk te voelen veranderen in meer vredigheid: In de naam van Aartsengel Uriël en Aurora:

Vrede, wees stil en weet dat IK GOD BEN!
IK BEN DIE IK BEN is de naam van God die aan Mozes werd doorgegeven.
IK BEN betekent: God in mij in mij is