ANBI Status

ANBI Status

The Summit Lighthouse of Holland Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ofwel ANBI). Omdat wij een ANBI zijn weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Op deze wijze komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van The Summit Lighthouse. The Summit Lighthouse is bij de Belastingdienst bekend onder het RSIN (fiscaal nummer) 0075.97.356.

Doelstelling

De stichting heeft de volgende doelstelling:
Het in groepsverband bestuderen, praktiseren en verspreiden van de leer van ‘De Opgevaren Meesters’ uit het Oosten en Westen, het houden en bevorderen van religieuze bijeenkomsten, lezingen, seminars en informele en sociale samenkomsten, het bevorderen van de spirituele ontwikkeling van individuele personen, en alles wat rechtstreeks of zijdelings op religie en liefdadigheid betrekking heeft, op basis van en in overeenstemming met de regels gegeven door de in Montana (V.S.) gevestigde rechtspersoon Church Universal and Triumphant.

Financiële verantwoording

Als ANBI dienen we een financiële verantwoording te publiceren op de website. Dit dient binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar plaats te vinden.

Jaarverslag 2021
ANBI publicatie 2021
ANBI publicatie 2020

Bestuur

De volgende personen vormen het bestuur van de Stichting:

Rev. Joyce Carels – Voorzitter
Irene Pielich – Vicevoorzitter
Elise Raat – secretaris-penningmeester 

Vergoedingen

The Summit Lighthouse Holland is een non-profitorganisatie die uitsluitend werkt met vrijwilligers. Om de vrijwilligers tegemoet te komen in gemaakte onkosten, geldt er een reiskostenvergoeding (auto: 19 cent per kilometer, openbaar vervoer: op basis van gemaakte kosten), printerinktkosten en telefoonkosten.