ANBI Status

The Summit Lighthouse of Holland Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ofwel ANBI). Omdat wij een ANBI zijn weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Op deze wijze komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van The Summit Lighthouse. The Summit Lighthouse is bij de Belastingdienst bekend onder het RSIN (fiscaal nummer) 0075.97.356.

Doelstelling
De stichting heeft de volgende doelstelling:
Het in groepsverband bestuderen, praktiseren en verspreiden van de leer van ‘De Opgevaren Meesters’ uit het Oosten en Westen, het houden en bevorderen van religieuze bijeenkomsten, lezingen, seminars en informele en sociale samenkomsten, het bevorderen van de spirituele ontwikkeling van individuele personen, en alles wat rechtstreeks of zijdelings op religie en liefdadigheid betrekking heeft, op basis van en in overeenstemming met de regels gegeven door de in Montana (V.S.) gevestigde rechtspersoon Church Universal and Triumphant.

Beleidsplan
Het beleidsplan is afgeleid van de doelstelling geformuleerd in de statuten van de stichting. De doelstelling is vertaald naar een drietal langetermijndoelen. Deze lange termijndoelen vormen de basis voor het actuele beleid van de stichting.

Financiële verantwoording 2018

Bestuur

Het bestuur bestaat in 2020 uit de volgende personen en functies:

Petrus van Straaten – Voorzitter
Rosa van Wegen – Vice- voorzitter
Samuel Uneputty – Penningmeester

 

Vergoedingen
The Summit Lighthouse Holland is een non-profitorganisatie die uitsluitend werkt met vrijwilligers. Om de vrijwilligers tegemoet te komen in gemaakte onkosten, geldt er een reiskostenvergoeding (auto: 19 cent per kilometer , openbaar vervoer: op basis van gemaakte kosten), printerinktkosten en telefoonkosten.

 

Pin It on Pinterest

X
X