Beschermen - The Summit Lighthouse Holland

Beschermen

I Am Presence

Beschermen

Het gebruik van mantra’s van het violette vuur mag niet gebeuren voordat bescherming van Aartsengel Michaël, een kosmisch wezen of opgevaren meester van de blauwe straal van Gods wil is aangeroepen.

De violette transmuterende vlam trekt bij aanroeping namelijk zowel kwaadaardige fysieke als non-fysieke entiteiten aan die erop uit zijn om dit heilige licht van Saint Germain af te pakken en te misbruiken voor eigen doeleinden. Vaak is daarbij sprake van karma dodging waarbij kwaadaardige entiteiten negatieve oorzaak-gevolg patronen overhevelen naar de persoon die het violette vuur heeft aangeroepen.

Daarom is het van levensbelang om eerst decrees te doen naar de blauwe straal. De kosmische wezens en engelen van de blauwe straal zorgen dan voor persoonlijke bescherming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan decree 10.00 “Lord Michaël” of 10.03 “I AM Gods will” uit het decreeboek. Communicanten geven dit decree elke dag minstens 36 keer alvorens de violette vlam aan te roepen. Aartsengel Michaël en zijn legioenen, vormen de grote kosmische legers die de taak hebben om tegen duistere krachten te vechten en te overwinnen.

De eigen IK-BEN-Aanwezigheid kan ook in bescherming voorzien. In het schema van Je Goddelijke Zelf is te zien dat er een buis van licht en violet vuur over het individu is geplaatst. Dit licht komt tot stand door dagelijks de buis van licht 3x aan te roepen. Dit is decree 0.01 Tube of Light. Dit decree zorgt eveneens voor de noodzakelijke bescherming van kwade entiteiten. Maar hoe meer decrees er gegeven worden naar de blauwe straal, hoe meer aanvullende bescherming opgeroepen wordt.

Het gebruik van het Gesproken Woord is een heilige activiteit en licht-genererende bezigheid. Wij raden sterk aan de digitale versie van het decreeboek te downloaden en te gebruiken bij jullie toewijding aan de zaak van de vrijheid. Roep dus eerst bescherming op alvorens de mantra’s of decrees te geven van het violette vuur, met onderstaande volgorde:

  1. Decree 0.01 Tube of Light;
  2. Decree uit de blauwe sectie of een korte versie  Lord Michaël before, Lord Michaël behind…
  3. Andere beschermende mantra’s.
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders