Aartsengelen en de ArcheiaKarma en reincarnatieTeachings

Hemelse verzorgers – Engelen en aartsengelen

Hemelse verzorgers
God schiep de engelen voordat hij ons schiep. Hij wist dat we hemelse verzorgers nodig zouden hebben, dus schiep hij engelen om precies dat te zijn. Hij plande het zodat ze op hun plaats zouden zijn en klaar zouden zijn als de tijd kwam om zijn zonen en dochters voort te brengen. Elke engel die bij je aanklopt, van de minste tot de grootste, is de bewaarplaats van een speciale genade of gave die God je zelf stuurt, gemarkeerd als ‘persoonlijk’ met jouw naam erop. Wanneer je je deur en je hart opent voor een engel, wees dan klaar om vervuld te worden met een heilige bekroning van God die speciaal voor jou is samengesteld.

Mijn (Elizabeth Clare Prophet) interactie met de engelen heeft me laten zien dat ze ons lichaam verzorgen, onze geest troosten, onze denkvermogen versterken en onze ziel herstellen. Ze brengen Gods woord en zijn voorbede aan ons over en ze brengen Gods profetieën en waarschuwingen, zijn troost en verlichting, zijn vermaningen en geestelijke vermaningen over.

Engelen en aartsengelen
Denk aan de manifeste aanwezigheid van de ene God als de Grote Centrale Zon, de spil van licht als het knooppunt van de Geestelijke Materie-kosmos. Denk aan de T’ai Chi, het grote symbool van het taoïsme, de twee helften van het geheel, als vertegenwoordiger van de plus en min, de geest-materie-kosmos, of de vader-moeder God.

Uit de laaiende, oogverblindende Centrale Zon, die zo groot is dat we er niet eens een gevoel van maat mee kunnen hebben, komt een lichtstraal die engelenvormen worden als ze naar de aarde afdalen. Zoals zonnestralen zijn voor de zon, zo zijn engelen uitbreidingen van de levende aanwezigheid en God. En de grootste hiervan zijn de aartsengelen en archeia. (is het vrouwelijke complement van een aartsengel)

Wanneer je in de aanwezigheid van een aartsengel of een acheia staat, sta je in de aanwezigheid van God. Ik zal hier zo meteen meer over zeggen.Engelen hebben een groot aantal ambten en functies die zijn verdeeld over hemelse hiërarchieën die worden geregeerd door de zeven aartsengelen. Thomas van Aquino definieerde engelen als de bewakers van de mens, de boodschappers van God die mededelingen van minder belang afleveren. Hij zei dat de aartsengelen die engelen zijn die de mens de meest plechtige boodschap brengen die hen door God is toevertrouwd.

Aartsengelen zijn de kapteins (de hiërarchen) van de engelenschare. Ze heersen over de zeven stralen, zeven lichtuitstralingen van het Godbewustzijn. Aartsengelen zijn Gods architecten. God gebruikt ze om de plannen voor zijn projecten op te stellen en uit te voeren. Het zijn kosmische bouwers en ontwerpers in de ruimste zin van het woord. Aartsengelen zijn voor onze geest de goddelijke blauwdruk voor elke inspanning.

De aartsengelen zijn genezers die miljoenen jaren ouder zijn dan ons. Zij waren onze eerste leraren. Er is geen leergebied waarin ze niet uitblinken. Alle aartsengelen zijn genezers. Deze meesterchirurgen komen ons lichaam repareren en scheuren in onze zielsgewaden herstellen. Samen met de Elohim,, de medescheppers van leven en vorm, hebben ook zij de macht om leven te scheppen en te ontbinden. De aartsengelen zijn buitengewone wezens – niets minder dan God verpersoonlijkt in de vorm als Gods gratie en grootsheid en macht.


Bron: Talk with Angels – Elizabeth Clare Prophet