El Morya

El Morya

El Morya is de Chohan van de Eerste straal, de blauwe straal van kracht, goede wil en geloof. Hij geeft uitleg over de eigenschappen van de blauwe straal, namelijk:  leiderschap, een juist gebruik van macht en spraakvermogen en een absolute overgave aan Gods wil.

Hij kan alle leerlingen helpen die deze deugden willen verwezenlijken; die meesterschap willen verkrijgen over het keelchakra en die van de Heilige Geest de gaven willen ontvangen van het ‘Woord van Wijsheid’ en het vertrouwen in de goddelijke wil.  El Morya staat bekend als de meester die in de 19e eeuw samenwerkte met de meester Kuthumi om de Theosofische Beweging op te richten en de kennis van de hogere waarheden onder een groter publiek te verspreiden. Na zijn hemelvaart, tegen het eind van de 19e eeuw, werkte hij verder aan ditzelfde doel, voornamelijk door Nicholas en Helena Roerich. Dat was in het begin van de 20e eeuw.

Mark en Elizabeth Clare Prophet
Vanaf de vijftiger jaren werkte hij ook via The Summit Lighthouse met Mark en Elizabeth Clare Prophet. Enige van El Morya’s belangrijkste leringen hebben betrekking op de Wil van God, de goddelijke wil die ook in ons innerlijk besloten ligt. Hij legt uit dat als wij ons aanpassen aan deze wil en die ook aanvaarden, wij geleidelijk aan zullen worden herenigd met ons eigen Hogere Zelf. Als wij die heilige wil opvolgen, zal dat ook leiden naar de uitbeelding van de innerlijke blauwdruk van de ziel en het vervullen van onze unieke missie of opdracht in dit leven. El Morya en de meesters die op de blauwe straal werken, leren ons altijd dat als de wil van de leerling overeenstemt met Gods wil, hij hier steeds in zal slagen. El Morya’s etherisch retraiteverblijf is gevestigd boven Darjeeling in India. Meer hierover kun je lezen in het Engelstalige boek ‘The Masters and Their Retreats.’ De opgevaren meester El Morya, stichter van The Summit Lighthouse

Incarnaties
El Morya is hoofd van de Raad van Darjeeling van de Grote Witte Broederschap. De buitengewone devotie van deze meester tot Gods Woord en Werk stroomde krachtig door al zijn incarnaties op aarde. Hij stond bekend als betrouwbaar en loyaal in de rol van advocaat en leraar en is een voorbeeld voor ons allen.  El Morya was geïncarneerd als Abraham die stamde uit Ur en het volk der Chaldeeën. Hij werd het prototype en de stamvader van de twaalf stammen van Israël. Teruggekeerd als Melchior, een van de drie wijzen uit het Oosten, volgde hij de ster die de geboorte van de beste van zijn nakomelingen aanduidde; degene die alle beloften van God aan zijn geestelijke afstammelingen zou vervullen. Als Arthur, koning van de Britten, droeg hij de Ridders van de Ronde Tafel en de edelvrouwen van het Hof van Camelot op, om op zoek te gaan naar de Heilige Graal en door initiaties de verborgen mysteries van Christus te vinden. Opnieuw in Brittannië verschenen als Thomas Becket en als Thomas More – allebei martelaren – speelde hij twee maal de rol van verdediger van het geloof als tegenstander van koning Hendrik die ook twee maal als Hendrik II en VIII werd geboren en beide keren als onderdrukker optrad. In de 16e eeuw voerde de reis van zijn ziel hem naar het Oosten in de persoon van Akbar, de grootste van de Mogol-keizers. En in de 19e eeuw naar Ierland om daar de met lauweren bekroonde dichter Thomas Moore te worden. Daarna verscheen hij als El Morya Khan, waarschijnlijk de meest bekende Tibetaanse Mahatma. Tegenstrijdig genoeg is er weinig biografische informatie van traditionele aard over El Morya Khan beschikbaar. Het is bekend dat hij als een Rajput prins werd geboren in de Indiase kaste van krijgslieden en heersers die geëerd worden om hun moed en eer. Zijn geboortedatum is niet precies bekend.

Theosofische Beweging
Wat het leven van El Morya zo belangrijk maakt, is zijn verreikend werk om de oude spirituele waarheden van het Oosten te laten samensmelten met de westerse tradities. Dit werd grotendeels bewerkstelligd door het stichten van de Theosofische Beweging in de 2e helft van de negentiende eeuw en de daarop volgende instructies die via die organisatie door de meester El Morya en zijn oude vriend, de meester Koothumi Lal Singh werden doorgegeven. Deze instructies kwamen gedeeltelijk in de vorm van persoonlijke brieven die slechts aan een handjevol theosofische leerlingen, chela’s van de ‘Mahatma van de Himavat’ waren geadresseerd. Deze brieven worden nu bewaard in het Brits museum in Londen. In de geschriften van de Theosofische Beweging zijn ook speciale attesten aanwezig van enige Theosofen die hierin hun grote respect uitten voor deze adept uit de Himalaya die hun bezocht, maar meestal het liefst onopgemerkt wilde blijven voor de wereld daarbuiten.

The Summit Lighthouse 
In 1898 steeg El Morya op naar God. Gedurende de 20er en 30er jaren van de vorige eeuw, werkte de opgevaren meester El Morya samen met Nicholas en Helena Roerich die zijn leringen voortzetten.  In 1958 riep Morya Mark Prophet op om de leringen van de Opgevaren Meesters te verspreiden in de vorm van Parels van Wijsheid die door het nieuw gestichte Summit Lighthouse werden gepubliceerd. Samen met Saint Germain en Moeder Maria leidde hij ook Elizabeth Prophet als zijn boodschapper op. In zijn boek The Chela and the Path toont de meester duidelijk de weg aan allen die een hoger bewustzijnsniveau willen bereiken.

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders