Hemelse Hierärchie

Hemelse Hiërarchie

De hemelse hiërarchie is een universele keten van geïndividualiseerde God-vrije wezens die de eigenschappen en aspecten van Gods oneindige Eigenheid vervullen. Inbegrepen in het kosmische hiërarchische plan zijn; Solar Logoi, Elohim, Zonen en Dochters van God, opgevaren en onopgevaren meesters met hun kringen van chela’s van Licht, natuurgeesten (elementalen genoemd) en tweelingzielen van de Alfa-Omega polariteit die de planetaire en galactische stelsels sponsoren. Deze universele orde van de Vaders eigen Zelfexpressie, is het middel waardoor God in de Grote Centrale Zon de Aanwezigheid en Macht van zijn Universele Wezen/Bewustzijn stapsgewijs omlaag brengt, zodat opeenvolgende evoluties in tijd en ruimte, van de laagste tot de hoogste, het wonder van zijn liefde mogen leren kennen. Het criterium dat iemands plaats op deze ladder van het leven, hiërarchie genaamd, bepaalt, is het niveau van iemands spirituele-fysieke verworvenheid. Dit wordt afgemeten aan zijn evenwichtige zelfbewustzijn ‘met Christus verborgen in God’ en de demonstratie van zijn wet door zijn Liefde in de geest-materie kosmos.