Lanello

Op 26 februari 1973 overleed Mark Prophet, de stichter van The Summit Lighthouse. Hij werd met God verenigd in het ritueel van de ten hemelvaring (ascension) en zijn naam is nu de opgevaren meester Lanello. Zijn ziel was thuis in het Oosten en het Westen; in de christelijke en niet-christelijke wereld. Zijn ziel kende geen grenzen op het gebied van ras, godsdienst of cultuur. Zijn ziel kende alleen de allesoverkoepelende taal van (naasten)liefde en grootmoedigheid.

Door Elisabeth Clare Prophet
Ik leerde veel over die kleine daden van vriendelijkheid en liefde van Mark door alleen maar te kijken hoe hij de mensen liefhad en hoe hij mij liefhad. Mark had geen makkelijk leven, dat is misschien de oorzaak die hem meer deed liefhebben en hem edelmoediger en grootmoediger maakte. In elk van zijn vorige levens ontwikkelde Mark een ander facet van zijn grootmoedige hart.

Als wij naar Marks vorige levens kijken dan zien wij dat zij de vele culturen en religies van de wereld omvatten. Bedenk dit eens. Hij was: Noah, Lot, Ichnaton, Aesopus, de evangelist Marcus, Origines, Lancelot, Bodhidharma, Clovis, Saladin, Bonaventura, Lodewijk XIV, Longfellow en de Russische Tsaren-zoon Alexis Nikolayevich. Zijn meest bijzondere eigenschap, als je over de ziel van Mark Prophet nadenkt, is dat hij een grootmoedig hart bezat. William Wordsworth zei eens: ‘Het beste deel van het leven van een goed persoon bestaat uit zijn kleine ongenoemde en niet herinnerde daden van vriendelijkheid en naastenliefde.

Ik geef jullie de definitie van dat woord ‘grootmoedig’. Het betekent letterlijk grote ziel of grote geest. Grootmoedigheid betekent verhevenheid van de geest die iemand in staat stelt om de moeilijkheden kalm te verdragen; om verachting te hebben voor gemeenheid, kleinzieligheid, wrok, jaloezie en wraak; om edelmoedig beledigingen te negeren, om opofferingen te maken voor een waardig doel. Het is edele edelmoedigheid. Daarom is de definitie van ‘grootmoedig’: het tonen of de indruk wekken van een verheven en moedige geest, die dapper is of heldhaftig.

The Summit Lighthouse Holland

Keeper of the Flame

T Uneputty