Een heilig avontuur - The Summit Lighthouse Holland

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur

Eeuwige zoeker

Een gedachte is veerkrachtig, maar wiens gedachte is veerkrachtiger – die van de mens of die van God?

De affectie van de wil is zijn reden van bestaan. Een wil zonder affectie is een non-entiteit. De natuurlijke genegenheid van God voor de schepping is zichtbaar in de schepping, want het vuur van de schepping is de genegenheid van de wil van God. Het vermogen om tegelijkertijd Materie en Geest te beïnvloeden is het voorrecht van de goddelijke wil die, in een lager harmonisch bereik, gedeeltelijk wordt waargenomen door evoluerende mensen. De wetten van insluiting die de tijdcycli en de uitbreiding van de ruimte regelen, houden in dat goddelijke ideeën zich verspreiden vanuit het middelpunt naar de omtrek van de manifestatie.

Genade

Maar de genade van de wet is functioneel en praktisch, en de mens wordt nooit beroofd van genade door onderwerping aan de wil van God. De genade die voldoende is voor elke dag wordt aan het universum onttrokken door een daad van de wil, wanneer die wil zich bezighoudt met de verheerlijking van God door uiterlijke manifestatie en doelgerichtheid.

De wil van de mens is niet in staat zichzelf of de substantie uit te breiden, maar toewijding aan het hoogste doel roept de wil op die bergen verzet. De mens kan de wil van God doen zonder het te weten, maar als hij zich bewust is van zichzelf als deel van de wil van God is hij in staat zijn bestemming op een meer verheven wijze te vervullen. De talenten en mogelijkheden van het leven zijn aan de mens gegeven als opstapjes naar geestelijke verwezenlijking, en geestelijke verwezenlijking is het enige doel dat echt is, en dus de moeite waard.

Kosmische rechtvaardigheid

De vormgever, die de vormbreker is, kan ook de vormhersteller zijn. Er kan geen verlies optreden wanneer men de eeuwige wil dient, want de openbaring van de wil van God toont de zoeker het overvloedige gezicht van de werkelijkheid. Eén glimp is voldoende geweest voor vele avatars die daardoor uit de koker van de hedendaagse wereldsheid werden verheven tot posities van universele dienstbaarheid en liefde.

Onder welke naam ook bekend, God is nog steeds de Schepper-Vader van alle leven en zijn wil draagt de wijze van aanvaarding door alle afgezanten van de hemel. Elke actieve kracht waardoor het universum in stand wordt gehouden en beheerd in het licht van de kosmische rechtvaardigheid komt van hem, en elke geest die hij heeft geschapen keert tot hem terug. Het is de bedoeling dat elke geest aan hem gelijk wordt gemaakt, dus naar zijn beeld.

Sta nu op

Sta nu op om u te bevrijden van de duisternis die in u is en kijk naar de lichtgevende bol van de Centrale Zon waaruit de hele schepping is voortgekomen. Indachtig zijn wil ten goede en zijn macht om die wil uit te breiden, besef dat hij in staat is uw bewustzijn uit zijn huidige staat uit te breiden – het op te pakken, het te verheffen en het in zich op te nemen door het magnetisme van zijn genade – hier en nu, voorafgaand aan uw bevrijding van het zintuiglijk bewustzijn.

Besef dat de wil van God het best gekend kan worden door een geestelijke ervaring. Verlang dan naar die ervaring. Verlang naar buiten te reiken naar de Godheid in de Grote Centrale Zon melkweg.

Hereniging

De hereniging van de mens met de zon kan alleen worden bereikt door een daad van God. Het is een kosmische gebeurtenis die in de wereld van het individu alleen kan plaatsvinden wanneer hij bewezen heeft er klaar voor te zijn.

U moet in staat zijn diep naar binnen te gaan, want niet in uiterlijke attributen van naam of faam of zelfs in wereldlijk intellect vindt de mens de sleutels die hem naar deze hogere regionen brengen. Wij waarschuwen dat in deze zaak grote zorgvuldigheid moet worden betracht, want het gaat ons echt niet om de ontwikkeling in mannen en vrouwen van ongeschoolde of ongeleide psychische ervaring.

Liefde, leven en licht

U moet begrijpen dat de wil van God een heilig avontuur is. Ik heb het niet voor niets zo gezegd, want het gemiddelde individu beschouwt een ontmoeting met de wil van God als een verre mogelijkheid. Hij beseft niet dat de wil die ziet ook kan worden gegrepen, gedeeltelijk, als een schatkamer van bewustzijn en teruggevoerd naar het domein van het leven binnenin. Laat hem bovenal altijd begrijpen dat de wil van God, hoe complex en allesomvattend ook, altijd kan worden teruggebracht tot de gemene deler van liefde, leven en licht.

Wij gaan samen voorwaarts.

IK BEN eenvoudig, uw

MORYA


Bron: El Morya: The Sacred Adventure, p. 101 – 106

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders