Hercules en Amezonia

Hercules en Amazonia

Hercules en Amazonia zijn de Elohim van de eerste straal (de Blauwe Straal) van kracht, volmaaktheid, de wil van God, geloof en vertrouwen en goddelijke leiding. Degenen die toegewijd zijn aan deze straal willen leven volgens Gods wil, uitgedrukt door de almacht van de Vader, de eerste persoon van de Drie-eenheid. Toen het fiat werd uitgesproken: ‘Laat er Licht zijn; en er was Licht’ en God beval dat het stoffelijke uit het onstoffelijke (de geest) zou voortkomen, was het Hercules die de machtige Elohim en de Bouwers van de materie opriep om het goddelijk Plan van de Zonnelogoï (Logos = Woord) te verwezenlijken. Hercules dankt zijn grote kracht aan zijn liefdevolle gehoorzaamheid aan de ‘Wil van God’.

In antwoord op de gebeden van de mensheid om sterkte en leiding geeft deze Elohim bescherming (in de vorm van blauw weerlicht) en zijn verworven eigenschap op het gebied van Gods wil, energie en actie. De aura’s van Hercules en Amazonia (zijn tweelingziel) zijn geladen met blauw weerlicht en hebben een intens vurige roze buitenrand. Hoogstwaarschijnlijk stamt de herinnering aan de god – die bij de Grieken Heracles en bij de Romeinen Hercules heet – uit een oeroude ontmoeting met de Elohim. Hun mythologie stamt uit oude tijden, waarschijnlijk uit Atlantis. Na duizenden jaren echter, kregen de goden en godinnen in de gedachtegang van de mensen menselijke trekjes. Dat kwam omdat de ziel van de mens het vermogen tot innerlijk zien ging verliezen waardoor hij zich keerde tot afgoderij. Daarom weerspiegelt datgene wat tegenwoordig aan de mythologische Hercules wordt toegeschreven, nu niet direct de werkelijkheid van de Elohim.

Voor degenen uit de klassieke oudheid was Hercules een held. Een van hun meest luisterrijke voorouders, een tussenpersoon tussen mensen en goden. Zijn naam betekent ‘Glorie van de Lucht’. Hercules had de leiding over alle aspecten van het Hellenistische onderwijs en de opvoeding. De Olympische Spelen werden aan hem toegeschreven in zijn aspect als atletische held. Er wordt verteld dat Hercules in opdracht van het Orakel van Delphi twaalf jaren doorbracht onder bevel van Eurystheus die hem twaalf uiterst zware, schijnbaar onmogelijke taken opdroeg. Zij die de diepere mysteries bestuderen, begrijpen dat het verhaal van Hercules’ zware werk een uitbeelding is van wat de ziel moet doen op het ‘pad van initiatie’ om zelfbeheersing te krijgen op het gebied van de energieën die de twaalf zonnehiërarchen (dierenriem) uitstralen. In een sterrenbeeld is het beeld van Hercules te zien als de machtige die met een grote knuppel in zijn rechterhand zwaait, terwijl hij een driekoppige slang met zijn linkerhand vastgrijpt. Dit wordt als volgt uitgelegd: met de rechterhand van zijn kundigheid vernietigt hij de valse drieeenheid die zich in wereldse omstandigheden voordoet en die hij met zijn linkerhand vasthoudt.

Het Spirituele Retraiteverblijf van de Elohim
Het retraiteverblijf van Hercules en Amazonia bevindt zich op het etherische niveau in en boven Half Dome, een prachtig focus, bijna twee km. boven Yosemite Valley aan de westkant van Californië’s Sierra Nevada-gebergte. Het etherische retraiteverblijf is geplaatst over de rotsen. Daar concentreren Hercules en Amazonia de energieën van Gods wil: het is het keelchakra van onze planeet. Beschrijving: wij gaan erbinnen door een grote toegangspoort met aan beide kanten twee reusachtige pilaren. De toegangshal heeft een achthoekige vorm waarvan elke zijde weer toegang geeft tot een andere zaal. Het valt ons direct op dat dit wel een heel druk retraiteverblijf is: vlammend blauwe engelen die ruim drie meter groot zijn, machtige Serafijnen, Cherubijnen, engelen-deva’s, en zowel degenen die op alle zeven stralen dienen komen en gaan en zijn allen intensief bezig met speciale diensten voor de Broederschap. Deze achthoekige zaal heeft een gloed, veroorzaakt door de diepe liefde van de Elohim en engelen voor de wil van God. Een diepblauwe kleur doordringt de atmosfeer en is zowel uitnodigend als versterkend voor degenen die het voorrecht hebben hierbinnen te komen.

Als we deze hal overgestoken zijn gaan we via een trap naar beneden waar een ronde zaal ligt: Hier middenin bevindt zich een grote blauwwitte diamant waar doorheen de vlam van Hercules en Amazonia schittert. Vanuit de omtrek van de zaal leidt een wenteltrap naar boven, waar nog een ronde raadskamer ligt. Deze zaal bestaat uit een serie ronde tribunes en aan een kant staan de tronen van Hercules en Amazonia. Er is plaats voor enkele honderden gasten, leden van de Grote Witte Broederschap die dikwijls met de Elohim vergaderen om te praten over manieren waarop de kracht van Gods wil in de fysieke wereld kan worden toegepast. Achter de tronen van Hercules en Amazonia bevindt zich een gang die naar een andere zaal leidt. Degenen die de raadsvergaderingen bijwonen kunnen door andere deuren aan de rechter- en linkerkant van de tronen gaan. Deze leiden weer naar nog een ronde zaal waar het voornaamste centrum van de Vlam van Gods wil is gevestigd.  Het bovenstaande is ontleend aan het Engelstalige boek ‘The Masters and Their Retreats‘.

Ga voor de reis van je ziel, het herstel van je gezondheid en je verlichting gedurende je slaap op bezoek bij de Opgevaren Meesters, de engelen en de kosmische wezens in hun spirituele verblijven en de geestelijke hogescholen in de hemelse contreiën. Invocaties en Fiats naar Hercules en Amazonie Vraag om de kelk van de Elohim:

Elohim van God (3x)
Daal nu af naar elke natie op aarde
Om de zielen van Licht te verheffen.
Daal neer via de kelk van de Elohim
Die verankerd ligt over het ‘Hart van The Inner Retreat’ (in Montana)
Wij bidden om de bekrachtiging van die kelk.
Zeven machtige Elohim, geef ons de kracht
Opdat wij uw kelk op aarde mogen zijn.
Geef ons kracht om onszelf en de wereld te transformeren.
Geef ons de kracht om anderen te laten zien
Hoe zij de persoonlijke verbondenheid met God kunnen bereiken
Omdat dit hun goddelijk geboorterecht is.
Fiat tot Hercules en Amazonia:
Elohim Hercules en Amazonia (9x)
Gebed tot de Elohim Hercules en Amazonia:
Elohim Hercules en Amazonia! (3x)

Zend vanuit de kelk van de Elohim linten van stralend vuur en blauw weerlicht om als buffer te dienen tussen de mensheid en hun terugkerend karma. Richt uw goddelijke kracht op de oorzaken van nationaal en internationaal terrorisme, ongewone globale weersomstandigheden en alles dat gericht is tegen een goede regering onder goddelijke leiding in mijn land en in alle landen ter wereld.

 

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders