Aartsengelen en de ArcheiaPaul the Venetian

Chamuël en Charity

Aartsengel Chamuël en zijn tweelingziel Charity dienen op de Roze Straal van goddelijke Liefde. Chamuëls naam betekent ‘Hij die God zoekt’. Chamuël beschreef zichzelf als ‘Gods zuivere liefde in gevleugelde manifestatie’. Hij is de engel die genoemd wordt in de Bijbel, (Lucas 22:43) en degene die Jezus bijstond in de Hof van Gethsemane. Chamuël en Charity zijn krachtige boodschappers van goddelijkheid en twee van de meest vurige Aartsengelen in hun uitdrukking van Liefde. Samen bevatten zij de oneindige liefde van de Vader-Moeder-God voor de gehele schepping.

Ze helpen zielen hun hartchakra te ontwikkelen en geven steun in alle zaken die met het hart te maken hebben. Deze omvatten zaken als compassie, betere communicatie, een gezonde vorm van eigenliefde, uitreiken naar anderen en het scheppen van schoonheid door middel van kunst. Het genezen van de pijn van verlies van geliefde personen of het bijleggen van ruzies in familierelaties of vriendschappen kan ook geschieden met behulp van deze engelen.

Naast het werken met mensen in speciale omstandigheden, houden Aartsengel Chamuël en de Archeia Charity en hun engelen zich ook bezig met het bij elkaar brengen van tweelingzielen. Je kunt naar deze aartsengelen bidden om je te helpen je goddelijke missie met je tweelingziel te ontdekken. Je kunt ze ook vragen je te helpen om meer meesterschap te verkrijgen op de straal van de liefde en om dagelijkse zaken vlot en goed te laten verlopen. Door middel van het onderstaande krachtige gebed kun je ze in actie roepen in persoonlijke situaties waarbij hulp gewenst is, of in situaties waarin mensen onmin met elkaar hebben:

Chamuël en Charity, laat nu de goddelijke Liefde triomferen!