Vrije wil - The Summit Lighthouse Holland
God you are so magnificent

Vrije wil

De vrije wil van iedereen staat hoog in het vaandel en het recht om te bepalen of- en welke leringen het diepst resoneren in de geest en de ziel. Als organisatie is The Summit Lighthouse vastberaden om de boodschap van spirituele universaliteit wereldwijd te verspreiden en uit te dragen aan allen die dat willen. De centrale boodschap is de ontwaking tot het innerlijke licht – een positieve boodschap van wereldtransformatie en vernieuwing – en een terugkeer naar de ene God.

Het paradigma omtrent vrije wil en Gods wil wordt beter begrepen door als uitgangspunt te nemen dat God de mensen ’naar zijn beeld’ heeft geschapen (Genesis 1:26).  Maar om goddelijk (de IK-BEN-Aanwezigheid) te worden, dient de vrije wil te corresponderen met Gods wil. Voor elk individu brengt de synthese van de vrije wil met Gods bedoeling, gepaard met corresponderend handelen, een specifiek pad mee die hem dichter naar de IK-BEN-Aanwezigheid trekt.

Het eeuwenoude boek moedigt aan ’het leven te kiezen door naar Gods stem te luisteren’ ofwel door zijn geboden te gehoorzamen. Die aansporing zou zinloos zijn, wreed zelfs, als we geen vrije wil zouden hebben. In plaats van ons te dwingen te doen wat hij zegt, zegt God vriendelijk: “Indien gij slechts werkelijk aandacht aan mijn geboden zou schenken! Dan zou uw vrede worden net als een rivier” (Jesaja 48:18). Saint Germain, de exponent van vrijheid, stelt dat de vrije wil niet tot daadwerkelijke ‘vrijheid’ leidt dat ieder mens verlangt wanneer dit gebruikt wordt in tegenstelling tot Gods bedoeling.

Met veel zaken in het leven geldt: als we willen dat iets lukt, moeten we ervoor werken. Meesterschap komt met consistente en aanhoudende inspanning. “Alles wat uw hand te doen vindt, doe dat met uw kracht” (Prediker 9:10) net als “de plannen van de vlijtige leiden waarlijk tot voordeel” (Spreuken 21:5). Matteüs (22:37) beschreef de synthese van Gods wil met de vrije wil zeer treffend als een kostbare gave van God, want daarmee kunnen we hem liefhebben met ’geheel ons hart’ — omdat we dat willen.

The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders