Chela's op de Weg van Zelf-Meesterschap  - The Summit Lighthouse Holland

Chela’s op de Weg van Zelf-Meesterschap 

Om het zelf te definiëren voor degenen die het zelf nog niet hebben gerealiseerd, moet ik termen gebruiken die u begrijpt in uw huidige schemerbewustzijn, in de hoop dat deze termen bepaalde beelden van het innerlijke zelf naar het uiterlijke zelf vertalen en u daardoor voorzien van de basis voor een steeds groter wordend besef van zijn. 

Er is een deel van het zelf dat onveranderlijk is. Dat deel van het zelf dat het permanente atoom van het zijn is, wordt de IK BEN Aanwezigheid genoemd. Het is de Monade van het Zelf, opgehangen in de gebieden van de geest. Het is de Godheid geïndividualiseerd als een levende vlam, als een punt van bewustzijn, als een sfeer van identiteit. Het is God – uw God Zelf. 

Het doel van het leven en van zelf-meesterschap is om samen te smelten met dit atoom van zelfheid dat de absolute realiteit is. Zo hebben we het doel van zelf-meesterschap vastgesteld. Maar we hebben het zelf niet helemaal gedefinieerd; noch hebben we de vraag beantwoord van de chela die heeft gevraagd: “Wat is het doel van zelfheid en het zelf?” 

In antwoord op deze vraag heeft de Heer Boeddha gezegd: “Alleen als u het volledige potentieel van uw zelf realiseert, zult u het doel van uw zelf volledig begrijpen.” 

Het zaad van dit zelf moest natuurlijk voortkomen uit het grote God Zelf, want er is geen andere bron waar het vandaan zou kunnen komen. En het zaad wordt een ziel geboren uit de eigen vereniging van de Geest met het leven. En de ziel is een miniatuurzon die rond de centrale zon van het Universele Wezen draait. 

Uit het wervelen van de polariteit van de IK BEN DIE IK BEN, wordt het zaad van de ziel geboren. En terwijl het door de cycli van de Monade beweegt, vormt het een nieuwe polariteit met het centrum. En het elektron van het zelf, een nieuw zelf, wordt geboren. 

Dat elektron, wanneer het uit het atoom van Gods wezen wordt gestoten, is de materialisatie van de Godsvlam. Terwijl God zichzelf keer op keer vermenigvuldigde in de IK BEN Aanwezigheid (de geïndividualiseerde vonk van het zijn), werden de zaden die zielen werden – de zielen die uit de gebieden van de Geest werden geduwd – levende zielen in de gebieden van de Materie. 

Dit wat u uw zelf noemt, is dan een eindig deel van het oneindige, een kleine wereld van zelfheid die voorbestemd is om op een dag de grotere wereld van het zelf te worden door zelfrealisatie. Weet, o chela van de wil van God, dat het doel van het pad en van het chelaschap is om in eeuwige afstemming te brengen op dat deel van het zelfzijn dat gescheiden is van het centrum dat de Materiekosmos is binnengegaan. met het permanente atoom van zijn. 

Ongelukkigerwijze, toen de scheiding eenmaal plaatsvond, resulteerde de aanpassing van de ziel aan de frequenties van de Materie helaas, na miljoenen jaren van evolutie, in een verlies van de herinnering aan de oorsprong, het ware wezen en de heelheid van het zelf. En gaandeweg kregen deze omhulsels van bewustzijn die de ziel omringden een eigen identiteit – en bovendien een pseudo-identiteit. 

Deze pseudo-identiteit werd gevormd door het besef van het leven in Materie dat beetje bij beetje onafhankelijk werd van het innerlijke bewustzijn van de ziel van het Ware Zelf. 


UitAscended Master El Morya: The Chela and the Path, page 25 – 28. 

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders