Aartsengelen en de Archeia

Aartsengelen en de Archeia

Aartsengelen en de Archeia. Dit zijn spirituele wezens die zich in deze tijd bezighouden met de mensen en met hen communiceren. Dat is niet alleen iets uit vervlogen tijden. Er zijn oneindige aantallen engelen, die op alle mogelijke gebieden van dienst zijn:  van hulp bij een goede verzorging van ons lichaam en van onze gezondheid, maar ook bij het reizen of het vinden van parkeerplaatsen, het behalen van testen, het herstellen van relaties, het opruimen van vervuiling in de natuur (bijvoorbeeld van gelekte olie uit tankers) en het beëindigen van oorlogen. Engelen zijn boodschappers van het Licht. Zij zijn geschapen door de Vader-Moeder God om zielen op aarde te dienen als hun gidsen, hun helpers en vrienden. (Het woord ‘angel’ is in het Grieks ‘angelos’ en in het Latijn ‘angelus’. Beide woorden betekenen: ‘boodschapper’.) Engelen bevatten de trillingen van de goddelijke Geest en maken Gods vibraties toegankelijk voor de mens.

Hoewel de geest vormloos is, zijn engelen in werkelijkheid scheppers gemanifesteerd in de vorm en zij bewegen zich op spirituele frequenties die normaal niet zichtbaar zijn. Het lijkt alsof ze vleugels hebben omdat het licht vanuit hun wezen uitstraalt als stralen of golven die eruit zien als veren. Engelen zijn door de Schepper toegerust om mensen en hun omgeving te beïnvloeden met intense positieve gevoelens en vibraties. Zij kunnen de stof met constructieve kwaliteiten van het goddelijke bewustzijn bezielen, waarbij zij grote veranderingen tot stand brengen die het lichaam en de ziel van een persoon kunnen transformeren.

Engelen kunnen zulke transformaties teweegbrengen door op moleculaire niveaus bewegingen te veroorzaken die de stof kunnen veranderen. Zij veroorzaken ook bewegingen in de neuronen van de hersenen en het zenuwgestel die het denkvermogen kunnen veranderen. Deze veranderingen worden vaak wonderen genoemd. Omdat er ontelbare engelen zijn die zich in tijd en ruimte bewegen kunnen we hier gebruik van maken. Daarom moeten we proberen meer over hen te weten te komen en hoe wij met hun samen kunnen werken.  Aartsengelen zijn de bekendste engelen die met de mensheid werken en zijn in feite de aanvoerders van engelenscharen.