Donate

Three-fold-donate

 Love offer:
Diensten, Vigils  &  Seminars

 • Dienst voor Saint Germain
 • El Morya Vigil
 • Europese gebed Vigil
 • Healing Service
 • Zondagsdienst - Live
 • Zondagsdienst - Replay
 • SU Conferentie | Seminar
 • SU vanuit Focus
 • Overige diensten

Love offer:
Services, Vigils  & Seminars

 • Service for Saint Germain
 • El Morya Vigil
 • European prayer Vigil
 • Healing Service
 • Sunday Service - Live
 • Sunday Service - Replay
 • SU Conference | Seminar
 • SU from Focus Amersfoort
 • Other Services
 Lezingen| Workshops
 • Eerstvolgende lezing zie activiteiten
 • Uitzending ook via Zoom
 • Taal: Nederlands
 • Kies aan welke lezing je deelneemt
 Lectures | Workshops
 • Take a look in activities
 • Broadcast also via Zoom
 • Language: Dutch
 • Choose which lecture you will attend

 

 

 

 

 

 

Mary-adoration
 Boekstudiegroep,
 • Ga naar de pagina voor je bijdrage aan de boekstudiegroep
 Book study group
 • Go to the page for your contribution to the Book study group

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Keeperslessen-Saint Germain

 Vertaling Keeperslessen,
 • Donatie in de kosten
 • Betreft vertaling van 33 lessen van engels naar nederlands
 • Lessen zijn alleen beschikbaar voor Keepers of the Flame (KOF)
 • Je bent een KOF en wil een abonnement Klik hier

Translation Keeperslessons

 • Donation towards the cost
 • Concerning translation of 33 lessons from English to Dutch language
 • Lessons only available for Keepers of the Flame (KOF)
 • You are a KOF and want to subscribe Click here.

 

Giften /Donation ANBI
Stichting The Summit Lighthouse of Holland is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen.

Je donatie wordt gebruikt voor het verspreiden van de leringen van de opgevaren meesters in de ruimste zin van het woord.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Overweeg je gebruik te maken van een jaarlijkse gift via een overeenkomst met ons, neem dan contact met ons op. Voor meer informatie kun je ook kijken op de site van de Belastingdienst.

Officiële gegevens  ANBI
Het RSIN/Fiscaal nummer van de Stichting: 007597356

Bank rekening | Bank account
Donatie of bijdrage kan ook door storting op onze bankrekening:
Donations or contributions can also be made by depositing into our bank account:

IBAN/SEPA Number: NL76ABNA0450597075
BIC Number: ABNANL2A

Omschrijving | Discription 
Geef in de omschrijving aan waarvoor je doneert.
Please indicate in the description for which service the donation is made!

PayPal: finance@summitlighthouse.nl


The Summit Lighthouse Holland werkt aan het tot stand brengen van de gouden tijdperk van de Grote Witte Broederschap. Zie pagina Missie.

Doel: Doel van de Stichting laat zich vertalen in de drievoudige vlam:

Blauwe Vlam : De oorspronkelijke één op één relatie tussen de ziel en God herstellen.
Gele Vlam       : Leringen van de Opgevaren Meesters publiceren en toepassen.
Rose Vlam      : De zielen van planeet Aarde bevrijden

Bestuur: De volgende personen vormen het bestuur van de Stichting

Rev. Joyce Carels – Voorzitter
Irene Pielich – Vicevoorzitter
Elise Raat – Secretaris – Penningmeester