Archief van alle berichten

2023202220212020201920182017

2023 (23)
2022 (42)
2021 (48)
2020 (57)
2019 (45)
2018 (71)
2017 (41)
 • 31.12. | Bericht van het Bestuur (Teachings)
  Jubileumjaar? Jawel! The Summit Lighthouse of Holland Stichting wordt 16 december 2018 35 jaar! Op zoek zijn we gegaan naar
 • 18.12. | Hercules en Amazonia (El Morya, Elohim) (Amazonia, Hercules)
  Hercules en Amazonia zijn de Elohim van de eerste straal (de Blauwe Straal) van kracht, volmaaktheid, de wil van God,
 • 17.12. | Michaël en Faith (Aartsengelen en de Archeia, El Morya)
  Aartsengel Michael, ook wel bekend als Sint Michael de Aartsengel, heeft bevel over legioenen aan beschermengelen die allemaal dienen op
 • 27.09. | Buis van Licht (Teachings)
  De Buis van Licht mantra is een korte mantra om persoonlijke bescherming voort te brengen. Bij het geven van de
 • 15.07. | Vijf Dhyani Boeddha’s (Opgevaren Meesters)
  Tibetaanse Boeddhisten geloven dat de Adi-Boeddha, het oudste en hoogste wezen, de Dhyani Boeddhas heeft gecreëerd via zijn meditatieve krachten. De
 • 14.07. | Wet van Reincarnatie (Teachings)
  Door middel van het proces van wederbelichaming op aarde, waren we bestemd spirituele groei door te maken – om te
 • 14.07. | De Grote Witte Broederschap (Teachings)
  De opgevaren meesters maken deel uit van de Grote Witte Broederschap zoals over wordt gesproken in Openbaring 7 als de
 • 13.07. | Meditatie & Visualisatie (0) (Teachings)
  Het doel van meditatie is dat God hierboven zich in de mens kan manifesteren – zoals hierboven, zoals hier beneden.
 • 13.07. | Mantra’s (Teachings) (Mantra's)
  Kort Gebed Een mantra is een kort gebed dat over en weer wordt gegeven om het momentum van een bepaalde
 • 05.07. | The Power of Love (Teachings)
  “The power of love is the power that changes you. It brings healing, if you really trust that healing, but
 • 05.07. | De opgevaren meesters (Opgevaren Meesters)
  Opgevaren meesters zijn verlichte spirituele wezens die ooit op aarde leefden, net zoals wij nu. Gedurende vele levens van devotie
 • 17.06. | Boodschappers (Teachings)
  Elizabeth Clare Prophet (1939-2009) was een auteur, leraar, boodschapper en leider van The Summit Lighthouse. Net als haar man, Mark L.
 • 16.06. | Het Gesproken Woord (Teachings)
  “In het begin was het woord en het woord met God, en het woord was God.” “En God sprak: laat
 • 09.06. | Jezus Christus (Opgevaren Meesters)
  Toen de apostel Johannes schreef: “Het ware Licht dat iedereen verlicht die in de wereld komt”, beschreef hij de Zoon
 • 08.06. | Sanat Kumara (Opgevaren Meesters)
  Sanat Kumara speelt een grote rol in de religieuze tradities van het Oosten. Elke rol toont een ander facet van
 • 08.06. | Gautama Boeddha (Opgevaren Meesters)
  Gautama verkreeg de verlichting van het boeddhaschap 25 eeuwen geleden na het gaan van een Pad dat hij reeds in
 • 07.06. | Kuan Yin (Opgevaren Meesters)
  Kuan Yin is de medelevende redster van het Verre Oosten. Overal in het Oosten staan er altaren in tempels, huizen.
 • 14.05. | Kuthumi (Opgevaren Meesters)
  De adept (ingewijde) Kuthumi (ook bekend als Koot Hoomi of de meester K.H.) leidde een buitengewoon teruggetrokken leven waardoor maar
 • 14.05. | Afra (Opgevaren Meesters)
  De eerste opgevaren meester van Afrika. Afra is de beschermheilige van Afrika en van het zwarte ras. Lang geleden wijdde
 • 13.05. | Het Violette Vuur (Teachings)
  Het violette vuur is een speciaal spiritueel licht bij ons geïntroduceerd door de opgevaren meester Saint Germain. Het is een
 • 13.05. | De IK-BEN-Aanwezigheid (Teachings)
  Rechts zie je het schema van je Goddelijke Zelf. Je hebt een unieke spirituele bestemming. Eén van de sleutels tot
 • 28.03. | Elohim (Elohim)
  Elohims zijn de machtige wezens die aan het hoofd staan van de ‘afdeling Bouwers van de Schepping in de kosmische
 • 17.03. | Chohans (Teachings)
  Chohan is een term dat ‘Heer‘ of ‘Meester’ betekent. Het is een titel dat respect en eerbetoon uitdrukt. Aan het
 • 17.03. | Apollo en Lumina (Elohim, Lord Lanto)
  Apollo en Lumina zijn de Elohim van de tweede Straal, de Gele Straal van wijsheid, begrip, alomtegenwoordigheid, verlichting en het
 • 16.03. | El Morya (El Morya) (Al Morya, Chohan)
  El Morya El Morya is de Chohan van de Eerste straal, de blauwe straal van kracht, goede wil en geloof.
 • 16.03. | Jophiël en Christine (Aartsengelen en de Archeia, Lord Lanto) (Jophiel)
  Jophiël en Christine dienen op de Gele Straal van Verlichting. Jophiël betekent ‘schoonheid van God’. Christine bezielt de materie met
 • 16.03. | Heros en Amora (Elohim, Paul the Venetian)
  Heros en Amora zijn de Elohim van de derde straal, de Roze Straal van goddelijke Liefde, alomtegenwoordigheid, compassie, naastenliefde en
 • 15.03. | Purity en Astrea (Elohim, Serapis Bey)
  De Elohim Purity en zijn tweelingziel Astrea zijn Elohims van de Vierde Straal, de Witte Straal. Zij concentreren de witte
 • 15.03. | Lanto (Lord Lanto) (Lord Lanto)
  Lanto Lanto is Chohan van de Tweede straal, de gele straal van wijsheid, begrip en van het oordeel. Hij vertegenwoordigt
 • 15.03. | Gabriël en Hope (Aartsengelen en de Archeia, Serapis Bey)
  Aartsengel Gabriël, wiens naam betekent ‘God is mijn kracht’ of ‘Man van God’, dient op de Witte Straal van Zuiverheid.De
 • 14.03. | Paul the Venetian (Paul the Venetian) (Paul de Venitiaan)
  Paul the Venetian Paul de Venetiaan is de Chohan van de Derde straal, de roze straal van goddelijke liefde, compassie
 • 14.03. | Cyclopea en Virginia (Elohim, Hilarion) (Cyclopes, Virginia)
  Cyclopea en Virginia zijn de Elohim van de vijfde Straal, de Groene Straal van waarheid, trouw, oprechtheid, genezing, standvastigheid en
 • 14.03. | Chamuël en Charity (Aartsengelen en de Archeia, Paul the Venetian)
  Aartsengel Chamuël en zijn tweelingziel Charity dienen op de Roze Straal van goddelijke Liefde. Chamuëls naam betekent ‘Hij die God
 • 13.03. | Serapis Bey (Serapis Bey)
  Serapis Bey Serapis Bey is de Chohan van de Vierde straal, de witte straal. Enige van die eigenschappen zijn zuiverheid,
 • 13.03. | Peace en Aloha (Elohim, Lady Master Nada)
  Peace en Aloha zijn de Elohim van de zesde straal met de kleuren paars en goud van vrede, broederschap, de ware
 • 13.03. | Rafaël en Maria (Aartsengelen en de Archeia, Hilarion)
  Aartsengel Rafaël, wiens naam betekent ‘God heeft genezen’ of ‘God zal genezen’ dient op de smaragdgroene Straal, de Vijfde Straal.De
 • 12.03. | Hilarion (Hilarion)
  Hilarion Hilarion is de meester van de Vijfde Straal, de Groene Straal van waarheid, wetenschap, visie en overvloed. Hij werkt
 • 12.03. | Arcturus en Victoria (Elohim, Saint Germain)
  De Elohim Arcturus en Victoria zijn de Elohim van de zevende Straal (de Violette Straal) van vrijheid, ritueel, invocatie of
 • 12.03. | Uriël en Aurora (Aartsengelen en de Archeia, Lady Master Nada)
  De naam van Aartsengel Uriël betekent Vuur van God of God is mijn Licht . Hij wordt genoemd in sommige
 • 09.03. | Zadkiël en Amethyst (Aartsengelen en de Archeia, Saint Germain)
  Aartsengel Zadkiël en zijn tweelingziel Amethyst vertegenwoordigen de geest van de Violette Straal, de zevende Straal en het Watermantijdperk. Zadkiëls
 • 08.03. | Lanello (Opgevaren Meesters)
  Lanello Op 26 februari 1973 overleed Mark L. Prophet, de stichter van The Summit Lighthouse. Hij werd met God verenigd
Plugin by Oliver Schlöbe