Encyclopedia Archieven - The Summit Lighthouse Holland

De kruisiging van Jezus

The arrest of Jesus Christ Painted by Heinrich Hofman

De kruisiging van Jezus De kruisiging van Jezus is het voorbeeld van een inwijding op het pad van het christendom die alle zonen en dochters van God kunnen doormaken. Jezus gaf het voorbeeld voor deze inwijding, en het was niet zijn bedoeling dat hij de enige zou zijn die er ooit doorheen zou gaan. Hij […]

Cosmische wet – De wet van God en de wetten van de mens

Lady Master Nada

Cosmische wet – De wet van God en de wetten van de mens De geascendeerde meester Lady Nada spreekt over de wet van God en hoe deze vaak wordt verdraaid door de wetten van de mens: Vele duizenden jaren geleden, toen ik in incarnatie op aarde was, beoefende ik de wet als advocaat voor de […]

Illuminati

Illumiatie

Illuminati De Illuminati was een geheime orde die op 1 mei 1776 in Beieren werd opgericht door Adam Weishaupt (1748–1830), een professor kerkelijk recht aan de Universiteit van Ingolstad in Duitsland, en een voormalig jezuïet. Deze orde, oorspronkelijk de Society of Perfectibilists genaamd, was verdeeld in een ingewikkeld systeem van gegradeerde klassen en graden van […]

Mechanization man – Genetic engineering Part 2-2

Meganization man - Genetic Engineering - DNA

De spirituele gevolgen van genetische manipulatie Jezus en Magda spreken over de dreiging van genetische manipulatie: Mechanization man – Genetic engineering: Zelfs nu, op het gebied van genetische manipulatie, is wat wordt vertoond – om  de menselijke genen te gebruiken en ze aan dierlijke genen te geven en de soorten te combineren – weerzinwekkend voor […]

Mechanization man – Part 1-2

Meganizationmen

Mechanization man. In de lange millennia sinds de duisternis voor het eerst over de planeet kwam, is de aarde het toneel geweest van vele verschillende evoluties, en niet al deze evoluties stammen af ​​van God. Jezus maakt dit duidelijk in de evangeliën als hij over de Farizeeën zegt: “Jullie zijn van de vader, de duivel. […]

Chananda, the head of the Indian Council of the Great White Brotherhood, explains

Chananda

The perfect God-plan for the whole world must be externalized. But this requires enough highly placed people in the governments of the nations of the world who have the vision and legislative know-how to forestall the constant agitation and opposition of the ignorant masses to long-term planning for the evolution of social justice. These clamor […]

Genezende zegeningen door de Koningin der Engelen

Maria Lourdes

Hoewel alle opgevaren vrouwelijke meesters de vlam voor de Wereldmoeder als hun vertegenwoordiger houden, beschouwen we Maria als het archetype van Moederschap, de Moeder van moeders. Maria en degenen die bij haar dienden, trokken focussen van de vijfde straal, vestigden de vlam van wetenschap, genezing en precipitatie en maakten de weg vrij voor degenen die […]

Karma Is the Key

Chapter one, “Astrology and Karma” – part 1 Astrology’s purpose can be found through the study of karma. The first thing I should make clear is that neither astrology nor karma determines your future actions. “Karma does not constitute determinism,” we read in The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion.“ The deeds do indeed determine […]

The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders