De Wil van God Archieven - The Summit Lighthouse Holland

Een heilig avontuur

Het heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is veerkrachtig, maar wiens gedachte is veerkrachtiger – die van de mens of die van God? De affectie van de wil is zijn reden van bestaan. Een wil zonder affectie is een non-entiteit. De natuurlijke genegenheid van God voor de schepping is zichtbaar in de schepping, want het […]

De menselijke wil

Menselijk ego

De menselijke wil DE MENSELIJKE WIL gaat er van uit dat hij bepaalde kennis heeft die hij in werkelijkheid niet heeft. Hij baseert de meeste van zijn keuzen op menselijke historie en de waarnemingen van hen wier eigen kwaliteit van waarneming in de eerste plaats gecentreerd is rondom het fysieke en zich zelden bezig houdt […]

Niet mijn wil maar de uwe geschiede!

Overgave aan God

Niet mijn wil maar de uwe geschiede! – Aan alle zoekende wandelaars in de Geest Overgeven DE EERSTE MAAL dat de vrijheid over ons heen spoelt, hoe schitterend is dat! Nu, niet langer beziggehouden door een gevoel van worsteling, wordt de mens een deel van de heilige zee. Velen zijn er bang voor om hun […]

Het eigendomsrecht op Gods Wil

Mijn Wil of Gods Wil

Dierbare zoekers SCHEP IN UZELF het nieuwe gevoel van het eigendomsrecht op Gods Wil! U hebt Gods Wil lange tijd gezien als iets dat los van u stond. De herinnering aan zijn genade kan in u tot leven komen wanneer u de oneindige zorg van de Eeuwige voor u accepteert. Zijn gezegende consideratie voor uw […]

Hoe kan ik de Wil van God leren kennen – Aan de bouwers die waarheid zoeken

Hoe kan ik de Wil van God leren kennen

‘HOE KAN IK DE WIL VAN GOD LEREN KENNEN?’ Dit is de hartekreet van miljoenen. De wil van God is inherent aan het leven en wacht slechts op een signaal van de menselijke wil om kenbaar gemaakt te worden, om de kracht van beheersing uit te stralen in de wereld van de menselijke persoonlijkheid.Er is […]

DE ONAANTASTBARE WIL VAN GOD – Aan de oprechten

El Morya

VERSCHIL VAN MENING veroorzaakt verstoring. Verschil van mening is de steen waar verandering mee gebouwd wordt. Verschil van mening is de verstorende steen die in de vijver geworpen wordt. Golven van gedachten en gevoel verhinderen de ware weerspiegeling van de Werkelijkheid. Dan weerspiegelt het leven de Wil van God niet, maar laat in plaats daarvan […]

Het leren kennen van de Wil van God

De WIl van God

Het kan ons onmogelijk ontgaan dat er een perspectief is van werelden in ons en buiten ons door zijn totaliteit, die de zegeningen van het geluk brengt en het onnozele idiotisme van gedachteloze, hersenloze denkvermogens beëindigt. Wanneer het denkvermogen het principe van vriendelijkheid en mededogen éénmaal gevat heeft, kan dit kleine facet van de Goddelijke […]

Dit is de Wil van God. Zoekt, en gij zult vinden.

De Wil van God

Om het vroegste begin te kunnen begrijpen, is het nodig dat de mens de Wil van God in ogenschouw neemt. De Goddelijke Wil wenste te creëren, en hij schiep een majestueus en compleet plan voor de prachtige ontwikkeling van de ziel in de kennis van het gecreëerde zelf. En met het plan worden tevens de middelen […]

De Wil van God

De Wil van God

Zoals u weet hebben de mensen eeuwenlang over de Wil van God gesproken alsof het iets is wat los staat van de wil van de mens, iets wat niets te maken heeft met een aanbod dat de beste gaven aan de mens oplevert. In tegenstelling tot de menselijke opvatting, probeert de Wil van God de […]

The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders