EncyclopediaNadaTeachings

Kosmische wet – De wet van God en de wetten van de mens

Kosmische wet – De wet van God en de wetten van de mens

De opgevaren vrouwelijke meester Nada spreekt over de wet van God en hoe deze vaak wordt verdraaid door de wetten van de mens:

Vele duizenden jaren geleden, toen ik in incarnatie op aarde was, beoefende ik de wet als advocaat voor de rechtbanken op Atlantis namens de kinderen van het licht. En tijdens mijn meditaties over de wet van God en mijn bedieningen in de tempel, zag ik de wet van God als de zekere verdediging die de Moeder moet gebruiken om haar kinderen te beschermen tegen de listen van deze wereld, tegen de gevallenen die ook de wet proberen te gebruiken voor hun onrechtvaardige doeleinden.

En zo komen we in een tijdperk dat niet verschilt van het tijdperk waarin ik leefde om in de tempel de wet van onze God te dienen en in de buitentempel van het volk te dienen als beoefenaar van de wet als een verdediger van gerechtigheid, waarheid en barmhartigheid. We zien dat de beschaving is toegenomen, en beschaving is als het veld van het onkruid en het koren dat volgroeid is. Bijna alles onder de zon wat u zou zoeken kunt u in deze beschaving vinden, hetzij van God of van mammon, van mensen of van demonen.

Het einde van het tijdperk van de cycli

We zien dat de gevallenen vele wegen gebruiken om de kinderen van God hun rechtvaardige deel van het licht af te nemen. We zien hoe de wet van God wordt overgenomen door door de mens gemaakte wetten die de kosmische rechtvaardigheid verstoren. We zien dat deze wetten en hun interpretatie in de rechtbanken van de wereld vaak de vleselijke geest verdedigen, met uitsluiting van de verdediging van de ziel in Christus.

Ik kom vandaag tevoorschijn als Moeder om u op te roepen om ook Moeder te zijn, om u te waarschuwen voor die dingen die aan het einde van het tijdperk van de cycli plaatsvinden, zoals deze tijdperken zijn verteld en voorspeld door de zonen van God op elke planeet in elk stelsel van werelden. In het uur van de vervulling van de cycli ziet u hoe de gevallenen wetten zullen uitvaardigen die zullen zijn voor de dood en de vernietiging van de ziel en haar plek op het pad van zonne-evolutie.

Aanroepingen worden als het ware teruggekaatst

U ziet dus dat wanneer u uw oproepen doet voor licht, voor vrijheid, voor de toegankelijkheid van de goddelijke verbonden voor de kinderen van God en voor de bevrijding van de mensen van de gezegende aarde, deze aanroepingen soms niet tot uiting komen omdat zij verhinderd worden door door de mens gemaakte wetten. En deze aanroepingen worden als het ware teruggekaatst naar de aanroepgevers door de vestingen die mensen hebben opgericht om het bastion en de citadel te bewaken, niet van de Christus, maar van de kinderen van de goddelozen en van de kinderen van deze wereld …

Ik raad u daarom aan een commissie voor de wet en de wetgevende macht te vormen, om te zien welke wetten worden uitgevaardigd door het Congres van de Verenigde Staten, door de wetgevende machten van de staten, en door de wetten die worden uitgevaardigd in andere naties van de wereld.

Antichrist

Want wanneer deze wetten in beweging zijn gebracht, zijn ze een decreet, een door mensen gemaakt decreet op zichzelf. Net als een robotdecreet ondersteunen deze wetten een handeling die Antichrist is en anti de manifestatie van het Woord van God, totdat zij worden aangevochten, totdat zij worden getoetst door de rechtbanken en door de mensen zelf, die een mandaat van gerechtigheid moeten vormen, een mandaat van het Woord van God om zowel de wetgevers als de wetsuitleggers aan te vechten wanneer deze niet op één lijn liggen met de Christus.

Elke wet die niet bestaat om de wet van God te vervullen kan geen standhouden.

Laten we één ding duidelijk stellen: Elke wet die niet bestaat om de wet van God te vervullen kan geen standhouden. Die ligt daar te wachten om te worden aangevochten, en iedere individuele zoon of dochter van God die het onrecht en de ongerijmdheid van door mensen gemaakte wetten bespeurt – die uit naam van de Christus die wet aanvecht, die zich tot de Heren van Karma wendt en ons attendeert op het bestaan van onrecht – zal onmiddellijke actie krijgen van de Heren van Karma en van de individuele Christus-Zelf …

Ik spreek tot u over wet als het instrument van de redding van de mens en wet als het instrument van de vernietiging van de mens. De wet is de heilige energie van de macht van God, van zijn regering, van zijn wil, van die energie die voortkomt uit het oorspronkelijke fiat van de schepping.1) De wWet moet dus gerespecteerd worden. Want het is de energie en het heilige vuur dat God is.

Pleitbezorger

Hoe kunt u samen met Christus de pleitbezorger zijn van de genaden en gaven van de Heilige Geest aan ieder kind van God, als u de wet niet kent? Ken daarom de wet en bestudeer de wet – de wetten van God en de wetten van de mens. En sta daarom op de plek van de bemiddeling om te zien welke wetten in dit gebied in overeenstemming zijn met de waarheid en welke wetten een afwijking zijn van die fundamentele waarheid van het leven, van het zijn. Wetten die het pad van inwijding van de mensheid veilig moeten stellen, moeten worden uitgevaardigd, en wetten die afbreuk doen aan dat pad moeten worden aangevochten. 2)


Bronnen Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, Saint Germain over Alchemie: Formules voor zelftransformatie.

1. Gen. 1:3.

2. Nada, “The Law of the One”, Pearls of Wisdom, vol. 64, nr. 13, 1 april 2021.

https://encyclopedia.summitlighthouse.org/index.php/Cosmic_law