Privacy Policy

Stichting Summit Lighthouse Holland te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Summit Lighthouse Holland
Snelliuspad 23A
3817 TN Amersfoort
Mobiel: 06 11264758
Vast: 033 258 4394

Privacy policy
Summit Lighthouse Holland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en gegevens uitsluitend zal gebruiken met je toestemming.

Beveiliging
Stichting Summit Lighthouse Holland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via slh@hetnet.nl

Voor het verwerking en bewaren van gegevens maken we gebruik van de veilige techniek SSL (Secure Socket Layer); de gegevens zullen ten allen tijde beschermd worden en vertrouwelijk worden behandeld. Je kunt dit controleren door in de url balk op het slotje te klikken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Summit Lighthouse Holland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en voortvloeiend uit een fiscale bewaarplicht.

Klant 
Een persoon is klant wanneer ze een product en/of dienst hebben afgenomen van The Summit Lighthouse of de aan haar organisatie verbonden uitgeverij Stichting Amethist Pers. The Summit Lighthouse kan je dan mailen over soort gelijke producten en/of diensten als deze in relatie staan met wat eerder is afgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Summit Lighthouse Holland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@summitlighthouse.nl.

Stichting Summit Lighthouse Holland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Summit Lighthouse Holland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Bekijk daarvoor de handleiding van je browser:

Pin It on Pinterest

X
X