Fallen angelsTeachings

Leg de luciferiaanse leugen neer!

Als u de overwinning wilt behalen over het beest en over zijn beeld en over zijn merkteken en over zijn nummer van zijn naam, ga dan op de glazen zee staan! Sta op de zuiverheid van de Moeder en haar onberispelijke concept dat zij onbesmet houdt voor elk kind van God. Leg de luciferiaanse leugen neer die als een pijl van verdeeldheid in uw mentale lichaam is gericht! Weerleg de leugen over de vrouw en haar zaad. Weerleg de leugens over de Hoeders van de vlam. Leg deze demonen van de nacht neer! Want ze komen als de hordes van schaduw om het bewustzijn van de kinderen over te nemen door stralen van krankzinnigheid en godslastering, van paranormaal begaafdheid, spiritisme, hypnose en mentale manipulatie.

Agressieve mentale suggestieve is de bacteriële-oorlogsvoering van de gevallenen. U moet het schild van de aartsengelen omhooghouden en het zwaard van de Geest hanteren om de pijlen van hun buitensporige bewustzijn af te buigen. En ze woeden in de stallen van het astrale, als de duivel, de brullende leeuw, op zoek naar wie ze kunnen verslinden (I Petrus 5:8).

De gevallenen zijn georganiseerd. Ze hebben het bewustzijn van liefde, dat de orde is van een kosmos, genomen en voor hun eigen gebruik geperverteerd. Ze hebben een oorlog van de Geest georganiseerd, waarbij ze hun ampullen met astrale microben, astrale virussen en dodelijke gifstoffen projecteren die ze in de mentale en emotionele lichamen van de mensheid zouden injecteren door middel van wat we agressieve mentale suggestie hebben genoemd.

U kunt deze energie identificeren. U kunt het goed kennen. Want op elk moment van de dag of nacht wanneer u golven van irritatie en milde afkeer voelt en een scheiding van broeders en zusters op het Pad door weerhaken van kritiek en golven van angst en nerveuze spanning en u voelt dat uw energie wordt gegrepen door een zekere afkeer voor een af ander persoon of een daad van intense veroordeling of oordeel van een mededienaar die zij aan zij met u werkt in het veld van de Heer, weet dan dat de duivels zijn engelen heeft gestuurd, zelfs Satan die de hele wereld heeft misleid. (Openbaring 12:9)

En hoewel hij voor duizend jaar gebonden is door Aartsengel Michael, de aartsengel van de Heer, die “hem in de afgrond wierp en hem opgesloten en verzegeld had, opdat hij de volken niet zou misleiden”,(Openbaring 20:3) zijn engelen gaan de strijd aan met de zonen en dochters van God. Dit is Armageddon. Dit is de strijd van de Geest “tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen”.(Efeziërs 6.12.) U moet alert zijn; want waar er wordt geroddeld en waar het beeld van de moeder of haar kinderen wordt belasterd, waar de activiteiten van hen die dienen-hoe onvolmaakt ook- de oorzaak van de Broederschap wordt afgebroken, weet dat er gevallenen in uw midden op de loer liggen om de werken van God op aarde te vernietigen.


Bron: “Vials Of The Seven Last Plaques”
Schalen van de zeven laatste plagen. Profetieën door de zeven aartsengelen.