Paul the VenetianTeachings

Laten wij nu onze mouwen opstropen

Nu verzegelen wij deze cel, deze retraite, deze planeet – want Camelot zelf is op zichzelf een hele planeet. Bekrachtig nu die verzegeling, zodat wij de Boodschapper naar de bergen kunnen brengen om als een magneet het licht van de Vierde Straal vrij te laten. En deze magneet, wanneer de polariteit ervan hier in de drievoudige vlam van Elohim wordt behouden, zal een evenwicht scheppen als een wieg van Licht om de Lichtdragers in die positie te brengen om als pelgrims van vrede en vrijheid naar dat Hart te reizen!

Zeker, de hemel heeft zich geopend en priëlen van levende Liefde vrijgegeven. Moge u uw harten waarlijk openen en alles doen wat in uw macht ligt om van deze conferentie een verzamelplaats te maken voor die zielen die het verloren akkoord van onze Liefde, onze Leer, onze Alchemie, en het verdelen van het Woord nodig hebben voor het doorgronden van de mysteriën van de Heilige Graal en de ontmaskering van de gevallen engelen en de rebellen in hun midden. Moge de heilige formule van de Goddelijke Moeder dit jaar door haar kinderen worden ontvangen!

Moge het geschieden! Dit is ons gebed! En moge deze actie van onze chelas en van de druk van de hemel daarom resulteren in een stoppende werking van die dingen die als het handschrift van het volk zijn geschreven op de muur van het wereldkarma. Wij zijn Heros en Amora. Wij verzegelen u in het vuur van de liefde van de engelen van de Derde Straal! Laten wij nu onze mouwen opstropen.

Laten wij ze oprollen en onze schouders eronder zetten en nu het elementale leven en de engelen oproepen, want er is heel veel meer liefde die wij willen vrijgeven, maar nog niet aandurven. Gezegenden, weet door de teneur van mijn stem en mijn houding dat de macht van de Liefde en van hen die haar hanteren fel is en op haar eigen liefdevolle wijze onverdraagzaam [is] voor alles wat u van uw Victorie zou willen afhouden.

Ken de kastijdende roede! Ken daarom het fluisteren in uw hart van die dingen die heden achter u moeten worden gelaten! En als u op dit ogenblik in stil gebed wilt knielen en mij om hulp vragen om die beperkende omstandigheden achter u te laten, dan zal ik tot u komen.

Ik zal u de kracht van de Almachtige God geven, die de mijne is om over te brengen. En u zult met groter gemak de beperkingen van de aarde overwinnen – het vlees, de sterfelijkheid en de dood zelf. IK BEN Heros en Amora. Ik heb u lief tot de dood verzwolgen is in de Victory van het ten volle geleefde leven op aarde zoals in de hemel!


Heros en Amora. “Chalice of Elohim”, Pearls of Wisdom vol. 32 nr. 11, 12 maart 1989, gegeven 20 mei 1984 in Camelot, Los Angeles County, Californië.

Copyright © 2022 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden

Image: Plafondschildering Saint Nicholas Kathedraal in Kiev Oekraine