Wat alchemie kan betekenen voor een wereld in verval - deel 3 van 3 - The Summit Lighthouse Holland

Wat alchemie kan betekenen voor een wereld in verval – deel 3 van 3

Wat zal het een mens baten als hij door het gebruik van alchemie de gehele wereld wint en zijn ziel verliest? Wij vragen de studenten te begrijpen dat het verkrijgen van controle over de ziel (over de energieën die iemands identiteitspatroon vormen) een van de meest essentiële functies van alchemie is en dat deze controle wordt verkregen door overgave en nederigheid. Toen Christus de Heilige Stad inreed op ‘een ezelsveulen’, zoals we in onze vorige hoofdstuk vermeldden, was zijn voorkomen er een van uiterste nederigheid en toch werd hij door God en de mens gekroond met de hoogste eer.En dus is het essentieel dat we in de studenten dezelfde Christuskwaliteiten ontwikkelen die van hen pilaren in de tempel van God maken die niet bewogen kunnen worden door menselijke emoties, ongeacht hun gedaante: kritiek, veroordeling, oordeel, zelfmedelijden, roddel, verraad, tirannie of menselijk bedrog. De alchemist moet ongevoelig zijn tegenover alle menselijke gedragingen maar niet onbewust van de wereldse gedachten tot op het punt waarop hij de zot uithangt. Voor hem is de vervulling van het fiat: ‘Wees zo wijs als slangen en zo onschuldig als duiven!’

Wat alchemie kan betekenen voor een wereld in verval aan de orde van de dag.Maar wij houden ons bezig met de essentie van de missie, en de missie is vrijheid voor iedereen. Als wij zouden willen dat vrijheid de vreugde van allen wordt, dan moeten we vrijheid aan iedereen geven want niemand kan ons dan buitensluiten van vrijheid. Het is daarom aan de passies van vrijheid waaraan onze experimenten in de alchemie moeten worden toegewijd. We moeten emotionele controle verkrijgen; want toen God zei: ‘Neem heerschappij over de aarde!’ bedoelde Hij individuele heerschappij over de eigen energieën, het eigen bewustzijn en de eigen vier lagere lichamen.Collectieve heerschappij wordt tot stand gebracht wanneer de meewerkende geest van de groep, de natie en planeet – alles erkennend wat het ontvangen heeft van het leven – zichzelf en alles dat het ontvangen heeft vreugdevol aanbiedt aan de grote Geest van het Leven. Op dat moment overdenkt de individuele mens en de mens als de collectieve groep, de verrijking van het Ware Zelf en de werkelijke mystieke identiteit van de groep door toename van individuele talenten. Als deze geschenken van God vermenigvuldigd worden, zijn zij als sterren aan het hemelgewelf van het bestaan, die stralen in het grootse ontwerp van universele lotsbestemming. Wanneer de mens één wordt met God, realiseert hij zich dat hij werkelijk God is. Dit is geen godslastering maar de vrucht van totale overgave. Het teruggegeven geschenk van de identiteit van het Leven zelf, zoals God zichzelf aan zijn zoon geeft, is veel groter dan het symbolische offer van sterfelijkheid dat achtergelaten is op het altaar door de geliefde zoon.

Desalniettemin is het typerend voor de Godheid om de grote gever te zijn en dus de hoogste alchemistische manifestatie te precipiteren, het spectrum van het Christusbewustzijn. Dit moet en zal altijd de beloning zijn voor het afstand doen van menselijke fouten en de volledige realisatie van het goddelijke leven in ieder mens.De gehele natuur vibreert dan in de beker van de Christusgeest. Het hart van Christus zit boordevol creatieve essentie die de eenmakende ervaring uitgiet die hem met het leven, met de alchemist en de alchemist met hem identificeert. Wie kan kwaad en vernietiging stichten op heel mijn heilige berg? Wie kan heel de heilige berg van God steunen? Daarom haast elke atoom en elk elektron zich naar God!‘En een wolk ontving hem tot buiten hun zicht … Mensen van Galilea, waarom staat u naar de hemel te staren? Dezelfde Jezus die van u weggenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze komen zoals u hem naar de hemel heeft zien gaan.’De Tweede Komst van Christus wordt voorafgegaan door de vervulling van de profetie: ‘De één zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.’ Want wanneer er één wordt meegenomen en de ander achtergelaten, duidt het erop dat de wereld nog in goddeloosheid verkeert en dat slechts enkelen het koninkrijk hebben geaccepteerd. Maar wanneer de Tweede Komst van Christus naar de geaccelereerde wereld komt, zal het zo zijn omdat de aard van het goddelijke begrepen is als onschatbaar geschenk van vrijheid voor ieder mens.

Wanneer dit wonder van Christusliefde in de wereld voortgebracht is, is het omdat de alchemiestudenten – of ze nu bij deze naam of enig andere naam bekend zijn, ofwel kerkelijk of niet kerkelijk en in feite in incarnatie of niet in incarnatie, – universeel de straling van het Christusconcept uitdrukken. Doordrenkt met de vuren van de Heilige Geest wordt hun denken een kosmische reactor en een centrale vuurzee van universele ideeën voor vrijheid en voor het verbreken van de ketenen van gevangenschap die een recalcitrante mensheid gesmeed heeft.We onthullen nu in deze achtste les wat alchemie kan betekenen voor een wereld in verval, wat het kan betekenen voor slaven in gevangenschap van de zintuigen en wat het kan betekenen voor het zelf omgeven door verwarring en chaos als het een geordend en doelmatig vertoon van universele genade wordt door het krachtveld van de individuele identiteit van de mens. Zie je nu waarom El Morya, Moeder Maria en alle opgevaren meesters hun energieën vrijelijk aanbieden ten goede van de mensheid? Zie je waarom de creatieve wolk die door ons opgeroepen wordt, letterlijk een geïndividualiseerde wolk van getuigenis bij dag en een vuurkolom bij nacht, de mens in staat stelt om te begrijpen dat de smeltkroes van de identiteit, die in eerste instantie niet meer dan een experimentele reageerbuis zou kunnen zijn, een stralend altaar van realiteit kan worden?


Bron: Saint Germain over Alchemie

 

 

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders