Aartsengelen en de ArcheiaEl Morya

Chela’s die verdedigers van het geloof zouden willen worden

En hoe zit het met Michaël, Prins van de Aartsengelen, bekend als de Verdediger van het Geloof? Michael-el! De naam klinkt aan de hemel als het weerklinken van de Vrijheidsbel.
De dageraad komt. En over de heuvels zijn in het vroege licht de silhouetten van de heerscharen van de Heer te zien. Legioenen van de Aartsengel Michaël, hun schilden weerspiegelen een kruis van wit vuur, hun zwaarden van levende vlammen getrokken als eerbetoon aan de Moeder. Ze worden vergezeld door de twaalf legioenen engelen die bijeenkomen op bevel van de Gelovigen en Waren, die ook het zwaard van Christus hanteren, het focus van geloof, hoop en naastenliefde.

Reageer op de opdracht van de innerlijke wet van uw wezen om de volheid van de Christus te zijn – God zegevierend, liefde op de troon – die koning en koningin kronende, terwijl Vader-Moeder God het Christuskind van de eenheid van hun hart genesteld in een levende vlam wieg. En de versmelting van dat vuur is voor de beheersing van het Christusbewustzijn in een van de zeven stralen. Kies vandaag, zeg ik, het pad van uw aanstelling en van uw zalving. Pas de innerlijke wet van uw wezen toe en bevestig de God-realiteit terwijl de gespleten tongen van de Heilige Geest in u samenkomen voor de mars naar de top van de overwinning van het leven.

Je hebt gehoord van de chohans van de stralen. Nu, zeg ik, roep het momentum van de zeven aartsengelen op om in uw ziel en in uw verlangen om heel te zijn de gevoelens van God te versterken die het hele bewustzijn dwingen in overeenstemming te zijn met de geometrie van het zelf. De zeven aartsengelen hanteren de kracht, de wijsheid en de liefde van Oneindigheid – van een kosmos die nog in u geboren moet worden terwijl microkosmische-macrokosmische energieën samenkomen om de schering en inslag van de creatieve levenskracht te worden.

Breid nu de beker van bewustzijn uit om de aartsengel van uw straal te bevatten. Als u de wil van God dient, dan definieert u op de blauwe straal, de eerste straal van het ochtendlicht, het azuur van Zijn Heiligheid. In zijn hart absorbeert de grote aartsengel een atoom van energie, een bol licht. En hij stijgt op van het altaar van de Heer en gaat de kosmos in om de cycli van Gods geloof los te laten – de wil om te zijn, de moed om zegevierend te leven, de eer van de wet, van het leven zelf en de energie om een kosmische puls te steunen. En alle aartsengelen en de serafijnen en cherubs buigen voor het stralende wereldwonder – aartsengel Michaël.

Chela’s die zouden ontvlammen van geloof, toegewijden van de wil van God die meer van zichzelf zouden willen worden als de zelfheid van zijn wil, kijk omhoog en aanschouw de Kapitein van de Heerscharen – het grote voorbeeld van uw geloof en uw straal. Terwijl deze energieën door de blauwe diamant op het altaar van zijn hart cirkelen, keert de vlammende blauwe bol terug naar u en u en u. Deze Aartsengel Michaël heeft een machtig werk van de Heer gedaan voor volkeren en naties en continenten en werelden. Terwijl hij de banier van de Kosmische Maagd draagt, staat hij, en hij is door de eeuwen heen blijven staan om de kinderen van de Moeder te verdedigen tegen de draak Tiamat en haar zaad.

Welnu, luister naar onze oproep en luister naar zijn offer. Want de heilige van God staat voor u. En terwijl u leest, ontvangt elke chela van het heilige vuur het bezoek van de Elektronische Aanwezigheid van Michael de Aartsengel. Wilt u hem niet verzoeken de citadel van uw wezen binnen te gaan en hem een beker van licht, een beker van goede wil, aan te bieden.

Laat de vlammende de substantie van uw zonde aannemen. Sta hem toe het te ruilen voor de energieën van zijn wil om te winnen. Hij zal die substantie die verkeerd gekwalificeerd is tot zichzelf nemen en het omzetten in licht, schijnend licht – schitterende overwinning gefacetteerd in de geest van God. Dit is de alchemie van de eerste straal. Dit is de beweging van een machtige oceaan die de kracht is van de wil van God om plotseling stil te zijn … en de druppel van individualiteit te worden.

Ik zal terugkeren om onze cursus van meditatie voort te zetten in de mantel van de zeven aartsengelen die zelfs nu aan de deur van het bewustzijn kloppen.


Morya Uit: Ascended Master El Morya: The Chela and the Path, p. 87 – 90