Wie is Saint Germain? - The Summit Lighthouse Holland

Wie is Saint Germain?

Saint Germain is de Chohan van de zevende straal en God van de Vrijheid voor de aarde gedurende de komende cyclus van 2000 jaar. Gedurende iedere cyclus van 2000 jaar is een van de Chohans van de stralen de autoriteit voor de aarde, aangezien iedere periode onder een van de stralen valt. De betreffende Chohan draagt dan de kroon van de autoriteit voor die periode. Jezus, op de zesde straal, heeft deze functie gedurende de laatste 2000 jaar bekleed. Op 1 mei 1954 werd Saint Germain gekroond als de leider, op de zevende straal, voor de komende cyclus van 2000 jaar.

De naam Saint Germain betekent eenvoudig ‘Heilige Broeder’- uit het Latijn, ‘Sanctus Germanus’. Zijn tweelingziel is Portia, Godin der Gerechtigheid. Samen geven zij aan Gods volk de dispensatie voor het zevende tijdperk en de zevende straal – de violette straal van vrijheid, gerechtigheid, genade, alchemie en heilig ritueel – een nieuwe levensgolf, een nieuwe beschaving, een nieuwe energie. Als Chohan, als Heer, van de zevende straal, wijdt Saint Germain onze zielen in in de wetenschap en het ritueel van de transmutatie door de violette vlam. Hij is de zevende engel waarover in Openbaring 10:7 geprofeteerd wordt die komt voor het sponsoren van de beëindiging van het mysterie van God, “gelijk Hij Zijn knechten, de profeten heeft verkondigd.” Hij is ook de sponsor van de Verenigde Staten van Amerika, liefkozend aangeduid met de naam ‘Uncle Sam’.

Saint Germain zegt: “Ik ben een opgevaren wezen, maar dat ben ik niet altijd geweest. Niet gedurende een of twee maar gedurende vele incarnaties heb ik de aarde bewandeld zoals u het nu doet, beperkt door een sterfelijk omhulsel en de begrenzingen van het driedimensionale leven. Ik ben op Lemurië en Atlantis geweest. Ik heb beschavingen zien ontstaan en vergaan. Ik heb de golfbewegingen van het bewustzijn gezien terwijl de mensheid heen en weer slingerde tussen gouden eeuwen en primitieve beschavingen. Ik heb de keuzen gezien, en waargenomen hoe de mensheid, door verkeerde keuzen, de energieën verkwistte van 100.000 jaar wetenschappelijke vooruitgang en zelfs graden van kosmisch bewustzijn die uitstijgen boven datgene wat bereikt wordt door de leden van de meest geavanceerde hedendaagse religies.

Ja, ik heb de keuzen gezien, en ik heb gekozen. Door de juiste keuzen brengen mannen en vrouwen hun positie in de hiërarchie tot stand. Door de keuze om vrij te zijn in de schitterende wil van God, heb ik mijn vrijheid gewonnen van de dodelijke ronde van incarnaties van een bestaan buiten de Ene. Ik heb mijn vrijheid verkregen door die vlam, die grondtoon van het Aquariustijdperk die door alchemisten in vroeger tijden gevonden is, dat purperen elixir dat de Heiligen bezitten.

U bent sterfelijk, ik ben onsterfelijk. Het enige verschil tussen ons is dat ik gekozen heb om vrij te zijn – en u die keuze nog moet maken. Wij hebben het zelfde potentieel, de zelfde hulpbronnen, de zelfde verbinding met de Ene. Ik heb de mijne gebruikt om een God-identiteit te smeden. Want lang geleden sprak de kleine en zachte innerlijke stem het fiat van Alfa en Omega en de levende God: “Kinderen van de Ene, smeed uw God-identiteit.” In de stilte van de nacht hoorde ik de roep en ik antwoordde ‘Ik wil’’ En toen ik zei ‘ Ik wil’, echode de gehele kosmos “Ik wil’. De wil om te zijn roept de uitgebreidheid op van het potentieel van het bestaan.

Ik ben Saint Germain en ik ben gekomen om uw ziel en de vuren van uw hart op te eisen voor de overwinning van het Watermantijdperk. Ik heb het patroon voor de inwijding van uw ziel neergezet. Ik bevind mij op het pad van vrijheid. Neem dat pad, en u zult mij daar vinden. Ik ben uw leraar als u mij wilt hebben.


Bron: Het boek ‘Masters and their Retreats’ auteur E.C. Prophet 

 

The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders