Teachings

De inwijdingen van het zonnevlecht chakra -“Moeilijkheden zijn dé weg naar onsterfelijkheid” –

De testen van de emoties kunnen groot of klein zijn, ons verleidend om toe te geven aan de emoties of de controle erover te verliezen. Soms zijn deze testen de manier waarop ons karma aan onze deur klopt, als handelingen uit het verleden die voor oplossing naar ons terugkeren in onze huidige omstandigheden. Soms is de inwijding een training. Op school krijgen we onze lessen om bepaalde onderwerpen onder de knie te krijgen. In het echte leven is het niet anders, behalve dat het minder theoretisch en veel praktischer is.

God wil dat we onze lessen in het stromen van de energie beheersen en hij wil er zeker van zijn dat we dat goed doen. Want God zal ons niet meer energie geven dan we in de kelken van onze chakra’s vast kunnen houden en goed gebruiken. Waarom willen we een reservevoorraad energie hebben? Zodat, als de noodzaak zich voordoet, we het genezende licht van vreugde, vrijheid, vrede, liefde, kracht, visie en wijsheid vanuit onze chakra’s en onze aura naar anderen kunnen uitzenden.

Het is als het afsluiten van een lening. Als we bewijzen dat we Gods energie met wijsheid kunnen gebruiken voor het welzijn van anderen, dan weet hij dat zijn investering veilig is. Als we die energie misbruiken – door boos of geërgerd te zijn bijvoorbeeld – zal onze toevoer uiteindelijk worden gestopt, omdat we niet hebben laten zien dat we het verantwoordelijk kunnen gebruiken.

Dus als je wordt geconfronteerd met de beproevingen in het leven die schijnbaar de bedoeling hebben om je uit het zadel te werpen, dan is dat omdat je iets goed doet en niet iets verkeerd. Als we toegewijd zijn aan een pad van spirituele groei, kunnen we verwachten dat we getest zullen worden. Zoals Booker T. Washington eens zei, “Succes wordt niet afgemeten aan de positie die iemand in het leven heeft bereikt, maar veeleer door de hindernissen die overwonnen zijn bij de pogingen om te slagen.”

Daar ging die raadselachtige versregel over die we op de Zondagsschool leerden: ” Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.”

“Moeilijkheden zijn dé weg naar onsterfelijkheid,” zegt Lao Tzu,
en raadt ons aan om ze “kalm en open tegemoet te treden, hoe ze zich ook ontwikkelen.”

In het geval van de zonnevlecht geven onze examens ons de gelegenheid om onze zelfbeheersing uit te drukken. Zij geven ons de gelegenheid te tonen dat onze liefde voor God – en onze dankbaarheid – voor de kostbare levensenergie die hij dagelijks over ons uitstort – groter is dan onze behoefte om stoom af te blazen, zelfs als iemand anders boosheid, agressie, angst of ergernis naar ons toestuurt.


Bron: Je zeven energiecentra door Elizabeth Clare Prophet en Patricia R. Sparado