Wat is de ziel? - The Summit Lighthouse Holland

Wat is de ziel?

De ziel is een populair onderwerp tegenwoordig. Mensen praten en schrijven over de ziel. Zij weten dat de ziel belangrijk is, maar zij weten niet waarom. Onze zielen hebben zich ontwikkeld gedurende al die tijd die we hebben doorgebracht in het materiële universum. Weinig mensen weten echt wat de ziel is. Velen schenken er geen aandacht aan. Je zou kunnen zeggen dat ze ‘analfabeet’ zijn wat betreft de ziel. Als je een willekeurige steekproef zou nemen en aan mensen vragen of zij weten hoe zij voor hun zielen moeten zorgen, zullen de meeste mensen zeggen dat ze geen flauw idee hebben.

Wat is de ziel dan, hoe zorg je voor de ziel en waar gaat zielsevolutie over? We moeten onszelf deze vraag stellen omdat onze kennis van de conditie van onze ziel de sleutel is voor ons succes op het spirituele pad.

Om te beginnen kunnen we de ziel voorstellen als een glinsterende transparante bol die voortdurend evolueert, of devalueert. De ziel is het sterfelijke deel van onszelf dat onsterfelijk kan worden−dat onsterfelijk moet worden om te overleven. Om onsterfelijkheid te bereiken moet de ziel samensmelten of verbonden worden met haar Hogere Zelf, die haar Heilige Christus-Zelf is. Totdat deze verbintenis plaatsvindt is de ziel vergankelijk en kan daarom verloren gaan.

Daarom zijn zielen die niet verbonden zijn met hun Hogere Zelf op deze planeet in gevaar. Ieder van ons kan zijn ziel verliezen en een verschoppeling worden door Godslastering of onze zielen te kwellen (of de ziel van iemand anders) totdat de ziel de dood verwelkomt om de fysieke en spirituele mishandeling te stoppen. De gezegende moeder Maria heeft ons gesmeekt om dagelijks naar God te bidden om zijn engelen te sturen om zielen te redden die verloren zouden gaan als we voor hen de aanroepen voor goddelijke tussenkomst niet maken. Laat ons haar smeekbede beantwoorden met de vurigheid van onze ziel.

Heb je ooit gedacht aan het feit dat je in dit en vorige levens de ontwikkeling van je ziel verwaarloosd hebt en in plaats daarvan ervoor gekozen hebt je menselijke ego te ontwikkelen? Of dat je je ziel niet hebt gekoesterd−deze noodzakelijke ‘levensessentie’ die zowel jouw persoonlijkheid als de Persoonlijkheid van God weerspiegelt? Wat je ontleent hebt aan deze twee persoonlijkheden en hoe je deze twee hebt geïntegreerd in je unieke zielsbewustzijn, bepaalt in feite de identiteit van je ziel.

Als je je ziel hebt afgescheiden van de rest van jezelf en je ziel hebt losgekoppeld van je persoonlijkheid en de Persoonlijkheid van God, ben je tot stilstand gekomen in je spirituele evolutie. En als je het niet weet ben je nog slechter af en bevind je je in een negatieve positie.

Onze zielen zijn wijs. Onze zielen kennen het verleden en de toepasbaarheid in het heden en de toekomst. En zij zien de urgentie van het moment. De ziel is uiterst gevoelig en tegelijkertijd is ze onschuldig en weerloos. Ze is kwetsbaar voor astrale krachten. Ze is beïnvloedbaar en gemakkelijk misleid. Ze wordt vaak gekleurd door haar omgeving. Ze lijdt als ze wordt blootgesteld aan enig geweld. Ze wordt gekwetst door mentale en emotionele vergiften en door fysieke of verbale mishandeling. Onze zielen hebben dringend onze bemoediging en vertroosting nodig, onze geruststellende woorden. Ze hebben het nodig om te weten dat wij hen zullen beschermen tegen alle kwaad.


Parels van Wijsheid : Jrg. 38 Nr. 29 Elizabeth Clare Prophet 2 juli 1995

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders