Teachings

Maak kennis met de Meester AFRA

Aan de Zonen en Dochters van Afra
Afra, vanouds de patroon van het Afrikaanse continent en sponsor van het zwarte ras, komt wederom met een boodschap van eenheid en broederschap voor zijn broeders overal ter wereld.Deze beminde broeder van het Licht heeft de gelofte gedaan om de problemen van uiteenlopende volkeren op te lossen, zoals burgeroorlogen, godsdiensttwisten, de strijd tussen Arabieren en Joden, tussen zwart en blank en tussen Christenen en Moslims. Vandaag de dag hebben wij hem meer dan ooit nodig!

Wie is de Meester Afra?
Lang geleden bood Afra zich geheel en al aan God aan om een uitgestrekt werelddeel en een machtig volk te sponsoren. Dat continent is Afrika.  Afra was de eerste persoon van het zwarte ras die zijn hemelvaart maakte. Hij keerde terug tot God en werd weer één met het Licht, na beëindiging van een leven vol toewijding en dienstbaarheid. Toen hij zijn hemelvaart maakte verzocht hij om eenvoudig “broeder” of frater (Latijn), genoemd te mogen worden en dus werd “a frater” het woord Afra.

Het werelddeel Afrika is genoemd naar Afra. Hij is de schutspatroon van dat land en ook van het zwarte ras. Het zwarte ras maakte langgeleden deel uit van wat het blauwe en het violette ras werd genoemd. Hun huid had inderdaad een subtiele blauwe of violette tint. Deze mensen bezaten een hoogstaande spirituele beschaving en leefden op het werelddeel Afrika. Afrika maakte eens deel uit van het continent Lemurië, het oude moederland, een land waar in cultuur, oprechtheid en schoonheid hoog in het vaandel geschreven stonden. Toen bestond daar een tijdperk van vrijheid en verlichting waarvan de geschiedenis al langgeleden verloren geraakt is. Het was een Gouden Eeuw met een beschaving die een bijzonder ver gevorderde wetenschap en technologie kende.

Er bestonden inderdaad oeroude Gouden Tijdperken in Afrika toen de mensen voortkwamen uit het Licht van het Oorzakelijke Lichaam van de Grote Goddelijke Leidsman (the Great Divine Director), een verheven Kosmisch Wezen en op zijn beurt Leraar van Meesters en hun leerlingen. Zijn Oorzakelijke Lichaam bestaat uit een grote blauwe sfeer rondom de aarde die het volmaakte bewustzijn van het Plan van de Vader voor al het leven bezielt. Zoals ook in die oeroude Gouden Tijdperken blijft de ‘Grote Goddelijke Leidsman’ het Goddelijk Plan van Afrika sponsoren, evenals het Goddelijk Plan voor de afstammelingen van Afra die in Amerika en elders leven. Sinds het tijdstip van Afra’s ten hemelvaring, waarmee hij alle broeders en zusters die hem wilden navolgen, de weg wees, zijn er velen vanuit het zwarte ras ook ten hemel gevaren.

De Werkelijke Betekenis van het Woord “Ras”
Vanuit spiritueel standpunt bekeken bestaat er geen zwart of blank ras. In de hemel worden de meesters niet aangeduid volgens hun ras of de godsdienst die zij vroeger beleden. Allen zijn bekend door de hoedanigheid van hun hart ofwel door hun hartvlam. Elk ras op aarde is uit God voortgekomen volgens de Zeven Stralen of de Zeven Paden van initiatie. Degenen die nu tot het blanke ras behoren, kwamen naar voren om meesterschap op de gele straal (wijsheid), de roze (liefde en naastenliefde), en de witte straal (reinheid) te verkrijgen; vandaar de verschillende vermengingen en tinten van hun huidskleur. Deze evoluties waren voorbestemd om op Gods altaar de gaven van hun persoonlijk meesterschap op het gebied van wijsheid, liefde en reinheid te plaatsen.

De mensen van het gele ras, de Chinezen, dienen op de straal van wijsheid, terwijl degenen die een roze of rode huidskleur hebben, waren voorbestemd om de roze vlam van Goddelijke liefde te vermeerderen. Degenen die tot het zwarte ras behoren zijn voortgekomen uit de blauwe en de violette straal. De mensen die behoorden tot de oeroude beschaving in Afrika hadden een blauw- of violetachtig getinte huidskleur. Deze kleuren zijn afkomstig van de Vader-Moeder God, Alfa en Omega, het Begin en het Einde, de eerste en de zevende straal.

Elke natie heeft haar eigen roeping of “Dharma“. Elk volk is door God geroepen om een speciale deugd tot uiting te brengen of een zekere bestemming te vervullen. Zij die behoorden tot wat nu bekend staat als het zwarte ras, werden naar de aarde gezonden om meester te worden op Gods hoedanigheden als Zijn Macht, Zijn Wil, Zijn Geloof en Zijn Vertrouwen (op de blauwe straal) en op het gebeid van Gods hoedanigheden van Vrijheid, Rechtvaardigheid en Mededogen (op de violette straal). Deze missie is nog steeds van kracht.

Na hun vertrek uit het paradijs is het mensdom van deze hoge staat verwijderd geraakt – gevallen – en de zuivere kleuren van de regenboog worden niet langer weergegeven in hun huidskleur of in hun aura. De verdeel- en heers tactieken van de gevallenen komen overal ter wereld voor. In plaats van elkaar als broeders en zusters te beschouwen, bestaat er verdeeldheid tussen de rassen, want het ene ras onderdrukt het andere. Hierdoor is de verheven eenheid van al Gods kinderen en hun gemeenschappelijke oorsprong uit één vlam, vernietigd.


Bron: Brochure Afra Broeder van het Licht | Copyright © 2004 Amethist pers