Teachings

Karma is de wet van oorzaak en gevolg

Karma is de wet van oorzaak en gevolg – zoals we zaaien, zo zullen we oogsten. Onze gedachten, gevoelens, woorden en handelingen sturen rimpelingen de wereld in. Wij beïnvloeden de wereld, net zoals de wereld ons beïnvloedt. Al het leven is energie, en energie wordt niet gecreëerd, noch vernietigd. Wat we uitzenden naar anderen, keert naar ons terug nadat het meer van hetzelfde heeft vergaard.

Als we positieve gedachten, gevoelens, handelingen en woorden uitzenden, komt hetzelfde naar ons terug. Als we deelnemen aan onvriendelijk of schadelijk gedrag, dan keert die negatieve energie naar ons terug om vereffend te worden. Het kan een schuld creëren die ontstaat ten opzichte van een persoon die zich aan de ontvangende kant van onze misbruikte energie bevond. Als we slim zijn, vragen we om vergeving en herstellen we het onrecht dat gedaan is. Maar als de schadelijke handeling niet vereffend wordt door liefdevolle daden en dienstbaarheid aan het leven, kunnen we aan een persoon, of het leven zelf, een karmische schuld hebben, die terugbetaald moet worden, en mogelijk in een toekomstig leven.

In het Nieuwe Testament lezen we: ‘Met God wordt niet gespot. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten.’ Dit betekent dat we Gods wet van karma niet kunnen negeren of denken dat die niet op ons van toepassing is. Wat we uitzenden moet als een kosmische wetmatigheid uiteindelijk terugkomen. Als we aan het einde van ons mensenleven blijven zitten met karmische schulden die nog betaald moeten worden, geeft God ons, in zijn genade, de kans om terug te keren en alles in orde te maken. Reïncarnatie is een prachtige kans. Het is ook een genadevolle oplossing vergeleken bij de opvatting dat we na dit leven naar de hemel of naar de hel gaan.

Realistisch gezien, zijn de meesten van ons waarschijnlijk voor beide opties niet klaar. In plaats daarvan, hebben we de kans om weer terug te komen om onze missie hier op aarde te voltooien. En dit is wat we het liefst zouden willen doen. Jezus had dat grote verlangen. Hij zei, ‘Ik moet het werk doen van hem die mij gezonden heeft’, en ‘De Vader werkt tot hier en ik werk’.

Wij zijn ook gekomen om het werk van onze Vader te doen en we hebben een groot verlangen om ons eigen goddelijke plan te vervullen. Tegenwoordig hebben veel mensen een innerlijk begrip van karma. Voorbij karma is dharma – de vurige bestemming van de ziel, het verlangen om onze bestaansreden te vervullen. Elke ziel die voorbereid wordt voor wedergeboorte wordt vervuld van het besef dat de onafgewerkte zaken moeten worden voltooid. We willen de wereld iets van onszelf geven. Het kan een creatieve gift zijn of een gift van liefde, beminnelijkheid en vriendelijkheid. Het kan een kleine handeling van liefdadigheid zijn of een kolossale prestatie. De gift die elk van ons op het levensaltaar zal leggen, zal variëren in overeenstemming met ons goddelijk plan.

Passage uit het boek: Geboren willen worden – De noodkreet van de Ziel” vertaling uit de oorspronkelijke uitgave: Wanting to be born: The cry of the soul compiled by Dr. Neroli Duffy, based on the Teachings of Elisabeth Clare Prophet 2002  Summit Publication & Amethist Pers.

Boek verkrijgbaar bij AmethistPers