Hoeder van de Vlam | Keeper of the Flame

Iedereen die de zaak van Saint Germain wil ondersteunen en wil groeien door middel van zijn sponsorschap, kan een Hoeder van de Vlam worden. Hoeders van de Vlam zijn lid van De Broederschap van Hoeders van de Vlam | The Keepers of the Flame Fraternity.

Als Hoeder van de Vlam ontvang je 33 gegradeerde lessen. Deze lessen bevatten spirituele principes en concepten van de opgevaren meesters.  Mits bestudeerd en toegepast, vormen deze lessen uiterlijke tekenen van innerlijke initiaties van je ziel op het spirituele pad en zijn ze bovendien vertrouwelijk. Het zijn exclusieve leringen die enkel bedoeld zijn voor de Hoeder van de Vlam.

Het lidmaatschap voor Hoeders van de Vlam is 10 $ per maand. De gegradeerde lessen vormen geen wederprestatie voor de betaling van contributie maar wel voor het sponsorschap die elke Hoeder van de Vlam ontvangt van de Opgevaren Meester Saint Germain.  Voor familielidmaatschap met kinderen tot 18 jaar geldt een gunstige regeling. U kunt het formulier downloaden evenals een brochure voor verdere informatie.

Hoeders van de Vlam die bij les 8 zijn of verder en bij zijn met hun contributie, kunnen toetreden tot de Church Universal and Triumphant.

Wat zijn de parels van wijsheid | Pearls of Wisdom?
Pearls of Wisdom (in het engels) bieden meer dan alleen informatie – ze inspireren tot diepzinnig onderzoek. Ze zijn een overdracht van licht en wijsheid van de opgevaren meesters om je te helpen jezelf te begrijpen, je omstandigheden, wat er gaande is in de wereld – en het universum  daarachter.

The Pearls of Wisdom, uitgegeven door The Summit Lighthouse sinds 1958, bevatten leringen van de opgevaren meesters die zijn vrijgegeven aan Mark en Elizabeth Clare Prophet. De geascendeerde meesters zijn geen onbekenden voor je huidige spirituele pad – als je ontdekt wie ze zijn, zul je merken dat je al veel van hen hebt gevolgd en gebruik gemaakt van de leringen van velen van hen!

Met de aanmelding kunt u een abonnement nemen op de Pearls of Wisdom voor 83,40 $ per jaar. Deze worden per post verzonden

Download:
Brochure Keeper of the Flame
Gelofte in het Nederlands (tevens inschrijfformulier)
Gelofte in het Engels (tevens inschrijfformulier)

Noot:
Bij aanmelding zijn er twee betaal mogelijkheden.

  1. Met creditcard kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij de moederorganisatie.
  2. Heeft u geen creditcard kunt u het formulier scannen naar info@summitlighthouse.nl of anders opsturen naar het volgende adres:
    The Summit Lighthouse Holland

    Snelliuspad 23 A
    3817 TN Amersfoort

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via het contact formulier voor informatie.

 

Pin It on Pinterest

X
X