Inner Retreat

Inner RetreatRoyal Teton Ranch. Het grondgebied van The Summit Lighthouse in Corwin Springs, Montana (VS), nabij de noordingang van Yellowstone Park, waar het hoofdkwartier is gevestigd. De Inner Retreat is sinds 9 september 1981 eigendom van The Summit Lighthouse. De Opgevaren Meesters hebben erover gesproken als de Plaats van Belangrijke Ontmoetingen en hebben tenminste 31 dispensaties onthuld voor de Inner Retreat.

Geliefde Jezus kondigde 11 mei 1984 aan dat in dit Inner Retreat in zuidwest Montana, in deze ‘Bereide Plaats’, Heer Maitreya was gekomen om zijn Mysterieschool te heropenen, die was teruggetrokken van het fysieke octaaf, net voor het zinken van Lemurië.

Hier, in de traditie van de wereldreligies, komen zoekers naar waarheid om retraite te houden, te mediteren, in de natuur te zijn, de kwartaalconferenties te bezoeken, Summit University seminars te volgen, of deel te nemen aan het gemeenschapsleven. Sommigen blijven zes weken of een jaar, anderen een heel leven. Professionals van alle leeftijden, gezinnen, gepensioneerden en jeugd noemen dit ‘Inner Retreat’ thuis.

Hier kunnen zoekers inderdaad het Ware Zelf vinden, en ook de vrienden van licht vanuit de vier hoeken van de aarde.

(Zie www.tsl.org)

Pin It on Pinterest

X
X